Meny

Hem

Medarbetare

Ansökningar

Publikationer

Ansökningar och Rapporter

År Anslagsgivare Anslag (kr) Ansökan [pdf] Slurapport [pdf] Övrigt
2005-2008 Vetenskapsrådet Ca 1,5 milj Projekt nr 2004-1674
2005 Elisabeth Rausings minnesfond för Humanistisk forskning 50 000 [pdf]
2003 Erik Philip- Sörensens Stiftelse 300 000 [pdf] [pdf]
2003 Magnus Bergvalls Stiftelse 50 000 [pdf]
2003 Fil. Dr Uno Otterstedts fond 28 900 [pdf]
2002 Magnus Bergvalls Stiftelse 50 000 [pdf]