Gustav Vasas Bibel

Gustav Vasas Bibel utkom 1541. För närvarande finns bara några enstaka böcker ur NT i digitalt format. De är tillkomna inom projektet Niederdeutsch in Skandinavien och har anpassats till textbanken av Ludger Zeevaert vid Hamburgs universitet.

  

Handskrifter:

Maskin-text

Bok

Antal ord

Utgåva

C.R05.G1Första mosebok (Genesis)33956TryckRTF-fil

C.R05.N1

Matteusevangeliet

C.R05.N2 Marcusevangeliet 13837

Tryck

RTF-fil
C.R05.N3 Lukasevangeliet 24842 Tryck RTF-fil
C.R05.N4 Johannesevangeliet

C.R05.N5 ApostlagärningarnaC.R05.N25 Johannes uppenbarelsebok 10590 Tryck RTF-fil