Skokloster 115, 116

Handskriften ärslutet av 1400-talet eller första början av 1500-talet. Den innehåller 159 blad.

Innehåll:

Maskintext Sida Innehåll Utgåva
1r - 36r Fredrik av Normandie D
B.P6.A 37r - 116v Didrik av Bern (Hand A) SFSS 10
B.P6.B 117r - 159r Didrik av Bern (Hand B) SFSS 10