AM 51

  

Handskriften är från mitten och senare hälften av 1300-talet. Landslagen anses skriven vid mitten av 1300-talet och aardabalken från 1400-talet. Smålandslagens kristnobalk anses vara tillkommen i senare hälften av 1300-talet. Handskriften finns beskriven av Schlyter i SSGL 6. Den innehåller 91 blad.

 

Innehåll:

Maskintext

Sida

Innehåll

Utgåva

1

Magnus Erikssons Landslag

89r
aardha blaker
89v
Smålandslagens kristonbalk