Sagan om Didrik av Bern

Texten som antas vara tillkommen under 1450-talet finns bevarad i två handskrifter. A-handskriften är skriven av två händer med tämligen olika ortografi. Den representeras därför av två maskintexter.

Handskrifter:

Maskintext

Handskrift

Ålder

Utgåva

B.P6.A
B.P6.B

A. Skokloster 115, 116 HAND A
B. Skokloster 115, 116 HAND B

1480-1510 (ca)

SFSS 10

C. Holm A 45

1500-1550