Gutalagen

 

Gutalagen eller Gotlandslagen finns i såväl gutniska och danska som lågtyska textversioner. Endast de gutniska versionerna behandlas här. Lagen är svår att tidsbestämma, men anses vara redigerad senast 1300.

 

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L3.A

A. Holm. B 64

ca 1350

SSGL 7

A.L3.B

B. AM 54 (Additamenta utgivna härur)

1587

SSGL 7

....