Magnus Erikssons Landslag

 

Magnus Erikssons Landslag är tillkommen kring 1350. Den finns bevarad i ett hundratal hskr. Den är utgiven efter två av dem (A av Schlyter och H av Wiktorsson).

 

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L13.A

A. AM 51

1350-tal

SSGL 10

A.L13.B

B. Holm B 21

1350-1400

A.L13.C

C. Linc

1350-1400

A.L13.D

D. Sko

1350-1400

A.L13.E

E. Ups B 6

1350-1400

A.L13.F

F. Holm B 5b

1350-1400

A.L13.G

G. Holm B 11

1350-1400

A.L13.H

H. Ups B 23

1350-tal

SFSS 78

A.L13.I

I. Holm B 6

1350-1400

A.L13.K

K. Holm B 10

1350-1400

21. Ups B 10 slutet 1300-talet