Fornsvenska ordspråk

Texten är inskriven efter Axel Kock & Carl af Petersens utgåva (1889-1894) av Muriel Norde, Universiteit van Amsterdam. Endast den fornsvenska texten är inskriven. Markering för upplösta förkortningar och utgivarnas kommentarer har inte tagits med. Texten har korrekturlästs en gång.

<> anger det svenska ordspråkets nummer i samlingen
.. anger att radens slut är bortnött

 

<1> Mædh lagh skal man land byggia
<2> ware ey lagh i lande tha toghe hwar som finge
<3> swa gaa lagh som man hawir tygh
<4> nødh brythir lagh
<5> nu liggia lagh j spyutstangx ænda
<6> lagh æru rætsins budh ok kroka forbudh
<7> thu skalt land sidh følia ællir land fly
<8> Man skal a lande liua som thær ær sidhir
<9> hwar som aarla riis han wardhir mangs viis
<10> lænth thingh skulu olastadh heem gaa
<11> thwa hundh ok kæmb han ær æ hundhir thæn same
<12> thy bruna nothen hawir thæn søta kærnan
<13> haandaløs æ anbodha løøs man
<14> Thu skalt taka swarth salt aff ondom gyællara
<15> samarla liggia ætande tidhir
<16> lime gør goth barn
<17> latan skal man fast køra
<18> egh bær hwar man høøk aa hænde
<19> skøth ær gagn giorth
<20> æ findhir kaka sin maka
<21> mø war blygh som brudh hon sprangh i sængh til drængh
<22> æ hwilas oxe mædhan annar dræghir
<23> man skal ey wræka swarta hustrv til sænga stook
<24> gardh kona skal klyppa kwidh wl ok ey bogh vl
<25> Math hawir mænska
<26> ffaa giwa dumba lamb
<27> thæth ær onth at wænia the swiin v aker som i æro w..
<28> thæth fætha wil alth vppe flyta
<29> ondhe mæn arom spilla
<30> thæn pungir ær tombir som annars pæninga æru i
<31> thæth ær goth at simma tha annar haldhir huwdhit vppe
<32> kaldhir somar gør heta ladhu
<33> siildh ær siælfskiptir mathir
<34> siil ær matha vildh
<35> thæth ær siælsynth at se hwitan rampn
<36> kanna offuir gardh oc annur i geen gør godhan vinsk..
<37> Mange bækkia ok sma gøra stora aa
<38> bætra ær stæmma bæk en aa
<39> drothin ær aarsins æghare
<40> sanka før hunda æn hari løpir ginom by
<41> Mange hundha bryta dør ve ær honum thær inne wardhir | takin
<42> før wardhir skon armir æn fothin wardhir warmbir
<43> godh ware tiwgha ok haffdhe hon twa grena
<44> æ giwir gudh aa gøran teen
<45> bætra ær thæth thræ som bøghis æn thæth som bristir
<46> æ koxar duwa mædhan bughi bændis
<47> man gør egh godhan ærkæbiscoph aff een skalk
<48> lønlikin thingh skal man lønlika bæra
<49> thæth ær onth at binda hæghir i mees
<50> æ hwarth hæghrin flyghir tha følghir honum stiærtin
<51> radh ær ey bætra æn oradh wtan thæth taks i tidh
<52> thør træ kofra latan eledh
<53> man blæsir thæth i wædhrith som man enom dara sighir
<54> fols mans mathir ær førsth æthin
<55> konst ær ey byrdhe at bæra tak til vm thu thorf
<56> opta gaar makten offuir konstena
<57> strykh aff gulfingran ok arwodha for brødh
<58> war gamal til houa ok vnghir til klosthir
<59> hundhir ær hema diærwastir
<60> godh ordh æro gulle bætra
<61> han ær godhir som for gudh ær godhir
<62> siælwe riwas vlua tha the ey haua kalua
<63> kinfethir hawir tappath sin kniff
<64> vili ær ey landz ræth
<65> wærsthir planz gør blidhan danz
<66> diæwlsins thorn gør hiærtat forn
<67> lath han hawa thær gudh an
<68> thæth dughir ey at gylla som ær gul wært
<68> J thysto vatne æro orma værste
<69> skogh hawir øron ok mark hawir øghon
<70> wluen bithir ey lamb a the mark som han ær wan
<71> flykkit hænghir ey swa høght at hundin væntir sik ey benith
<72> hunghir ær i heelbroghdha magha hetast
<73> æ røris kiiff aff thæth værra hiwl
<74> ondh roth fødhe aldhre godha fructh
<75> nødh brythir lagh
<76> brunganggol kanna kombir siællan heel heem
<77> hwar som olagh fæsthir honum olagh gaar
<78> bætre ær thwnth øl æn tompt kaar
<79> Man skal smaswen drikka gewa som høkø ok | næpsa som aasna oc fødha som vxa ok kledha som wædhur
<80> Jlt ær siwkum at fæktas
<81> thæn bænkkir ær væl swawardhir som fatthir ær mædh godhom | quinnom
<82> Man kyssir opta the hand man saghe gærna vth aff ware
<83> Man skal egh haua twa tunggor i een mun
<84> thu skalt ey kiwa mædh thinom foghøta ok mædh thin præst
<85> skam ær skæggiothom man ath skælwa
<86> alle falla kæmpa sighir løse
<87> man githir tampth eth wilt diwr ok egh een ondh quinno
<88> han kombir ok fram mædh vxom akir
<89> daghs rwm ok natta skal vara mællom hwario bræ ..
<90> søth ær at drykka ok surth athir gyælla
<91> thæn wardhir tysswa gladhir som a stenen sythir
<92> man skal ey vilioghan vxa off fast køra
<93> thæth ær ey for godho thæth koon akir i waghne
<94> thæn skal til rumpona som kona æghir
<95> thæn blæs ey væl at eelde som myøl hawir i munne
<96> lika foro ok like funnos fiis fik fiærtins dotthor
<97> Man ma ledha vxan til watn ok ey nødha han til at drikka
<98> aff eth haar ok eth wardhir man skalloth
<99> klokir hawir tappath tha owirklokir kombir
<100> thæth ær onth byte giwa vth ondh ordh ok taka in stoor | hugh
<101> gamblan skal man æra ok thæn vnga læra
<102> æ sowir lænia til solin skiin synnan in
<103> thæn hawir faa wini som hawir manga grøna graua
<104> dødhrin ær os vis ok hans time ær o vis
<105> fæghin ær han som fyrme ok findhir han fikh a diske
<106> han ær væl værdhir sith køth som supir væl sin kaal
<107> Jak dønyr væl hwath thu steekir
<108> kasta a krook ok halt vm thu githir
<109> langt ær stundom mællom man ok sagha
<110> æ ær gamblo træ fal i vaannum
<111> hundin skal thiæna hærran ok katthin frwnne
<112> æn kombir thæn daghir koon thorff sin stiærth vidhir
<113> halfth skræt ordh hawir hwarte stiærth ælla ænda
<114> feeto swine ær rat saak giwin
<115> wrakt hawir langan stiærth
<116> blindhir ær barns maghi
<117> døwir hørir nakath ok blindhir seer inthæ
<118> thæth ær ængin skam væia them thær bæthir kan
<119> bætra ær væia vidh ordh æn vidh hugh
<120> syyn ær saghu rikare
<121> alth watneth vil til haff flyta
<122> ok skal hiælp til gudhz hiælph
<123> thæn skal luta som lagha hawir dør
<124> thit stundar hwar som børin ær
<125> farandæ ær fæstir øre
<126> førsta wisin ær borto tha fara biin wil
<127> sampnat sil styggir ok stora fiska
<128> øl rørir stoor ordh
<129> æ wæxæ wælliuga barn tho at the watn drikka
<130> thy ær wærldin widh at hwar hawir sina idh
<131> gærsam skal man wæl gøma
<132> æ kombir frazsare mædh toom bwkh ok hwassan kniiff
<133> ondhir ær thæn kniiff ey bithir aff een pungh
<134> Thæn skal gøra gagn thær gagn wil hawa
<135> æ gaar røkir aff nakro
<136> widh æru vægha moth sæl ær thæn som væl gør
<137> smam ok smam sankar fatigh kuna sik barn saman
<138> honum wardhir radh som rædhis
<139> kalt ær qwinno radh
<140> radh ær ey bætra æn oradh vtan thæth tax i tidh
<141> hwar som hawir flykke ok mølbinga han faar kompana
<142> thæth synis wæl a kiin hwar kasi masaar
<143> æ vindhir fool førsta leek
<144> dødhe æru dødz mansz vini
<145> man letar opta æptir thy man vil ey finna
<146> siælua riuas wlua ta the hawa ey kalua
<147> kombir thu til wlua tha thiwth som the
<148> æ spør thæn rike hurw thæn fateghe fødhir sik
<149> aff hundz stiærth wardhir ey got drykke horn
<150> gamul mø slar aal karin syndir
<151> krakan ær thy ondh at hoon gaal opta sandh
<152> the æra alla glædhi som væl gaar i handh
<153> æ gratha karla thørdsmanadha grødha
<154> gryn kwærn maal alla handa korn
<155> nadhaløst hærskap ær skilth fraan gudz hiælp
<156> hwat ær vm hans vredhe som ængin rædhis
<157> man skal ey giffnom hæste i mun see
<158> hwa fiærran ær diskenom han ær nær skadhanom
<159> thæth kostar been at ridha aa staaff
<160> gudh weeth hwar bæstir pilagrimeer ær
<161> opta faar han fal som adhrom biwdhir fal
<162> æ fægnar barn bøttom klute
<163> Thær ær goth at væria som ængin vil hæria
<164> hwa som ympnith hawir smør han kastar sompt i sin kaal
<165> bondin kærdhe jak faar enkte aff søkilsith wtan røkin
<166> gæsthir kombir til gardz ok gør sik til hosponda
<167> han skal sik siælwir lowa thær onda hawir granna
<168> han gaar lankth som makleka takhir sin gangh
<169> opta ær wadhin nær sæl ær thæn wælsignadhir ær
<170> rør handh ok footh tha hiælpir thik gudh
<171> æ ær frwsin jordh for othriffnom swinom
<172> thæth faaldir æn hæsthir a fyra been æn hallir ee ... | aa..
<173> naar milk væxe godz tha væxe mik moodh
<174> naar godz gaar aa grundh tha wardhir maalu..dh thyn..
<175> førsta strængin ær stinnasth tha bristhir han hælft
<176> man kan ey alth i skaalom wægha
<177> hundhir løpir om brødhith ok harin vm hwith
<178> hwi skal jak taka thorn w annars footh ok sætia i min
<179> thæn krokis arla som godhir krokir skal wardha
<180> sionghir præstin meer en han gethir jak sprængir ey mina føthir
<181> thæth ær onth at dragha widh driiff
<182> Mordh maa ey lønas
<183> opta giællir dør staffkarla wredhe
<184> hwa længe sowir aa sin bæd han faar litit for sith næff
<185> Jlt ær ey goth for æn wærra kombir
<186> gudh giwir alt goth ok ey ledhir man vxa mædh horn i gardh
<187> han giwir litith som siælwir gnaghir sin brødh disk
<188> The æru ey alle wini som lee i geen
<189> nødh gør næsa diærua
<190> thu scal prøua mannen i sith waldh
<191> thæn giwir androm litith som sik siælwom goth an
<192> fødh kaio hon giwir thik skarn til løn
<193> Maal draghir annath fram
<194> fførsta goz gaar a grwn tha vaxir fatighdom
<195> spoth ok skadhi følias gyærna aath
<196> ey kombir skadhi een til by
<197> thæth skadha rakkan thæth han leekir mædh hundum
<198> bætra æro gamwl giæl en gamwl saak
<199> thæn pæningh ær ondhir innæ haaldha som wth skal
<200> man skal hopas æ thæth bæsta
<201> lithit goth skal man høgkth sætia
<202> thæn kan illa køra som ey kan wænda
<203> thæth ær ilth at wara sinna kunw vndirdaan
<204> thæth ær een ondhir fughil som oreenth gør i sith redhir
<205> thu skalt taka swarth salt aff ondom giællara
<206> mange magha enom hiælpa
<207> wluin takir ok taaldh faar
<208> man skær langa reem aff annars skinne
<209> thæn fughil ær rath krysthir som i handom haffs
<210> thæth ær goth i skæro wathne skylias
<211> han ær godhir lokka som siælwir wil mædh hoppa
<212> enghin frw ær swa bærth hon wil æ hawa een pisse fiært
<213> gamul syndh gør nya skam
<214> læt saman steen ok jærnstangh
<215> æ foorgaar thæth man syn wini sinom
<216> hwar skal obudhin sithia
<217> førsta twe trætta tha sigha the ey badhe eeth
<218> hwar ær sinnæ gawo liik badhe fatigh ok riik
<219> hwa wæl æthir han skal wæl drikka
<220> ælska skulu vnge sin mæstara grundelika
<221> hwilkin kærth vil hawa han skal liwffth lata
<222> for eth øgha miste bondin sina kaapo
<223> swa fødhir gudh by som biørna
<224> litin ær wina røn tho thæth ware ey vtan een bøn
<225> man skal sla jærnith tha thæth ær heeth
<226> man skal æta korwin mæn han ær heethir
<227> førsta howdhit wærkhir tha drøuas alle limine
<228> han vækkir iis thær thyrstoghir ær
<229> hwa arla wil wardha hærra han ær længe swen
<230> thæth køtith ær søtast som næst ær beneno
<231> hwa som litith saar han skær litith
<232> mærkh storm aff marsswina sprangh
<233> thiwin ælska gærna myrkith
<234> skyth ær gagn giorth skurith aff flykke
<235> aff feete steek drypa søte drupa
<236> hwa som nakath wil giwa han skal giwa rath
<237> førsta barnith hawir sin wilia tha grathir thæth ey
<238> flere æru dagha en thrawa
<239> tha jak ma som jak wil tha gør jak som jak ær til
<240> faghir ordh frøgdha een dara
<241> han hawir æthit skatu ægh som ey kan løna
<242> swa gør barn i by som hema ær want
<243> hema ær hundir rikast
<244> kan thu ey koma owan in thu gak nidhan in
<245> langhir siwkdombir ær wiss dødhir
<246> længge grathir halffbaart barn
<247> nødh gør næsa diærua
<248> litin hæstir gør stakkota dax leedh
<249> man skal blædhia kaalen ok ey skæra op mædh rotum
<250> æ kombir winthir ok spør hwat somaar hawir affla
<251> thænk at flere æru dagha æn trawa
<252> man ma swa dragha fram een skalk at han thænkir sik | wara sin hærra
<253> folz mans mathir ær først æthin
<254> math kænnir man tala ok kledhe fram gaa
<255> wisa barne i by ok gak siælwir æpte
<256> een oræthir fangin pænningir han draghir wth adhra tiio
<257> hawir jak pæning i punge tha hawir jak math in munne
<258> jlth ær at dragha reep widhir rama
<259> hwar ær sinne gawo likeer badhe fatikir ok riikir
<260> bætra ær een faraosth æn een gasa winge
<261> bætre ær heelt æn mædh gulle bøth
<262> thæth ær goth at hawa trudith sina barna sko
<263> bætræ ær een fughil ij hænde æn fyre i skoghe
<264> jlth ær i hwse som ængin ær kwse
<265> stakkuth ær høno flugh
<266> eykte ær thæth skin ey hawir twa liwska
<267> thæth ær synth aa hwsune hwar beenith ær sundhir
<268> æ ær thwaghno barne mathir i wanom
<269> lithin makth ær vm thæn hedhir æghin dygdh følghir
<270> hunda æta annarz manz ærende vp
<271> lekarin lekir alt vm vinningena
<272> barn sighir gærna santh
<273> mykyn ær mathir i gudz kællara
<274> litin hundir ær længe vnghir
<275> onth ær at wara hwars manz hundh som hwizsla
<276> godh ær næpst ær hon ey omykyn
<277> thung ær thæn sømpn som syndin søwir
<278> for thy æru hws mangh at hwar thykkir sith bæst | wara
<279> man throdhir thær gardhin som han ær laghast
<280> hwar wte ær stængdhir han ær inne glømdhir
<281> jlth ær tome hand at tee
<282> man skal fara som førth ær
<283> thæth ær een ondh hand ey wær sit eghit howdh
<284> thæth ær een vsal man ey kan fly eth hws
<285> hwart siw vintra gamalt barn wil sik siæluo bæst
<286> soma hawo lykko aa landh ok soma aa strandh
<287> wærre ær spot æn skadhi
<288> han ær ey bætre som gømer æn thæn som stiæl
<289> thær ær onth at stiæla som bondin ær siælwir thiwuir
<290> tholik ær thin sannidh som thit fædraaph
<291> quarsæta riddar ær raskir vndhir banyel
<292> mangh thingh øppas ok sanninden rønis
<293> æ geespa fughil aa sith gæth
<294> gudh ær allom godhir ok sik siælwm bæst
<295> æ kombir weeth mædh vinthre
<296> bætra ær swltin hæstir æn toom gryma
<297> thær ær ilth i hwse som ænghin ær kwse
<298> hwa nokath wil giwa lati egh længe dwælia
<299> saat ær syzkena wredhe
<300> thool ok biidh tha vndhir thu al thingh
<301> aff een skalk wardhir ey godh ærkebiscop
<302> thæth ær onth skiptæ taka in stoor hug ok wtgiwa ondh ordh
<303> hwar som olagh fæsthir han olagh gaar
<304> lykkes een dør tha oppas een annor
<305> æ wardhir nytthom nakath til wakna
<306> swa gør barn i by som thæth ær heema want
<307> swa gyrnas soldenar godz som rampn atol
<308> æ minnes finghir hwat fordhom giordhe
<309> vslo ok arme æru konunga flæste
<310> førsta sannind møte tha hawir scrok skam fore
<311> æ swikas the sworno ok ey the boorno
<312> æ mæn mannen ær onæmdhir tha ær han ooskændhir
<313> thw skalt ey allom ordhom æta giffua
<314> æ fallir aff fataløs byrdh
<315> hwar ær swa hædhir som han ær klæddir
<316> widh æro wæghamoth sæl ær thæn som væl gør
<317> man maa badhe lee ok hawa een faghir mun
<318> bætra ær dyrth køpa æn swælta
<319> hwa som gæthir han antigia hughir allir sighir sant
<320> thæth staar ey til hunda thæth hors dø
<321> æ ær søtgærn tunga j hwars manz høøse
<322> hawir jak paning i punge tha hawir jak math i munne
<323> thæn ær sæl som hwlt hws søkir
<324> grath ær mællan wini naar gawo tælias
<325> bætræ ær see widh annars skadha æn widh sin eghin
<326> frammælth quinna hawir faa wini
<327> opta ær skarlakans hiærta vndhir wadhmals kapo
<328> thæth ær eeth onth faar ey gethir burit sina wl
<329> bryst raadh ær hwariom manne bæzst
<330> thu skalt swa drikka blakko som bruno
<331> thu skalt stundom koma mædh tiwgho ok ey altidh mædh riwo
<332> thærna sæthir hand vndhir kyn ok sørghir æpte graskin
<333> tho ath kyrkian ær stoor tha sionghir præstrin ey vtan i eenom | ændha
<334> aal høghfærdh fa ondan ænda
<335> kombir thu til een daara skær stykkith ok gak fran honum
<336> fatigh man hawir ok hiærta
<337> førsta hymildin faller tha bristhir margh gryta
<338> tha mannin wandas tha villis honum snildin
<339> manne ledhis rat widh een math
<340> eth litin grandh spillir opta eth goth øgha
<341> gudh giwir allom thøm math han skapadhe mun
<342> somi nima book ok somi nima hiook
<343> hiona troskaph styrkir væl bondans booskap
<344> thæn quærnsteen maal ok thær vndhir ligghir
<345> Mange æru wini ok faa fult tro
<346> dotthor faar gærna i modhors særk
<347> gør ey twa magha aff eenne dotthor
<348> tiisdagh ær tima dagh
<349> gærna wil karl kaku winna
<350> faa barne sax vm thu wil thæth blinth hawa ok kniiff eenøgkth
<351> bradhe mæn æru alle bæzste
<352> trwl hawa træleek
<353> tagh watn offwir howdh thæth løpir gærna i ærma
<354> bætra ær wara feegh i hws æn wtan hws
<355> swik ok sqwaldhir ær nw landhsins aldir
<356> baar ær brodhorløs man
<357> scorwth howdh ær rat brothit
<358> rothit ær ødbrwtith
<359> han thænkir swiik som smør ystirløff
<360> swik ok fals slaar sin hærra aa hals
<361> barn kærær siik gratande ok thighir hwat thæth hawir bruthit
<362> blomsthir ær fructsins fæstægift
<363> æ giøs thøm gambla tho at han widh eldh sitir
<364> thit kombir watn som warith hawir
<365> thæn rike spør hwru thæn fateghe sik nærær
<366> thæn stæn wardhir ok wathir thær marghe sputta vppa
<367> thæn smakar ethir som maknt watn drikkir
<368> han wardhir hulpin som gudh vil hiælpa
<369> æ fæghnas hioon hullom komande
<370> hani ær heema diærwast
<371> hwa fool kænnir han køpir han eygh
<372> dragh leghodrængh til howa ok haff skam fore
<373> ilth ær kynnom kasta
<374> meer wil æ meer, swa wil mæt kærlingh grøth
<375> onth ær æta kirsebær mædh hærra baarnom
<376> wani bidhir bæst
<377> thær groor som hængnas
<378> fatigman høghburin ær laghir i hedhir
<379> barn skal krypa til thæth nimbir gaa
<380> lithin thwua vælthir opta storth las
<381> affwil følghir wild om thæth wardhir ey spilt
<382> godhir wili draghir halfft las til by
<383> bætra ær fly æn illa fæctas
<384> hærra hyllist ær ey halla langh
<385> ørløghs mære æru dødhe mæn ok sare
<386> nær herdhin ok wlwin dragha ens tha hawir hiordhin tappat
<387> man takir ey stora fiska i grunth watn
<388> ilth ær kynnom kasta
<389> the lithla scuto ganga tha the stora liggia aa lande
<390> swa grympta grise æpte som gamwl swin fyri
<391> thæth thiwtir alt aff wluom ær komith
<392> man faar oppta loff for litith
<393> kasta aa krook ok halt vm thu gitir
<394> æptærsta bikarin giwir vth førsta huggit
<395> hwa margh jærn hawir i eldhin han kan thom ey allom skøta
<396> onda yrthir skal man aff yrtagardh lykkia
<397> honum wardhir radh som rædhis
<398> man skal ok iilla stædhia sompt, som man aftlar
<399> hwa alt sith wil gøma han kan ey annarz mans niwta
<400> bætra ær køra æn dragha
<401> een saar ok annar skær thæn tridhi wæth ey hwat han ffaar
<402> glugguth ær gæsta øgha
<403> æth som hema staddir ok drik som gæstbwdhin
<404> halt thin owin ey alt offsnødhan
<405> latir gaar nøghoghir aa stenoghom wægh
<406> thæn rædhis koma i sæk thær førra i hawir warit
<407> for thy wardhir allir mathir ætin at somi æta kalen ok somi krasen
<408> honwm træghar thæth han lewir som ræknar thæth han æthir
<409> soma hawa hæl ok somi hængia widhir
<410> thæth ær lika at honwm swidhir som vndhir mighir
<411> thæn brythir skip som skip hawir
<412> hwar ormen trædhir a stiærtin han wændhir æ howdhit in geen
<413> tha stekaren kiwar wardhir kalen føthir
<414> thæn bidhær ey længe thær godhan faar daghwardh
<415> thæn ær næst i handom hawir
<416> hwa som kastar bwlyxe t varom hærra han kastar nydhio i geen
<417> wani bidhir bæst
<418> thæth skal een knekehalz koma i hugh at gaseen lutir vndhir væg
<419> thæn kan ey stiæla som ey kan gøma
<420> staffrande man skal stydhia sik mædh kæp
<421> hemelikin hærra gør otroin hioon
<422> wilt thu haua eldin tha leta j askonne
<423> wærldin ær all wilia drygh
<424> siællan ær rapan godh
<425> kærlingh tuttar æptir siine thoskæppo
<426> thæth ær een ond mws ey hawir meer æn eth hws
<427> thæt veth hand som han hawir
<428> thæth skiin wtan hwar innan krystir
<429> man skal ey rækia foten længir æn skinfældin rækkir
<430> mællom twa stola faldhir stiærtin i eldh
<431> wænta kombir ey aal i pungh
<432> han bedhis thær thorff thæn wethir som vil
<433> opta ær hulth hørande nær
<434> hwa som i otiidh athir han skal fasta ætande tiidh
<435> hema ær bæst at sofua
<436> thæth feta wil alt vppe flyta
<437> tholik man gaar til dør som inne ær
<438> litin ær wilians røøn
<439> j thysto vatne æru orma værste
<440> man ma ok forsta halft sakt ordh
<441> sla gaman til alwaro
<442> alt ær karle køpelicth
<443> hwa ey waghar han ey vindhir
<444> glømdir ær guldin øre
<445> styr hæst mædh belz ok kono mædh kæp
<446> orm ær opta vndhir blomstrande buska
<447> een skæppa mædh wænto ær ey hand ful mædh wisso
<448> han skæmmir sin mwn som onth rimar
<449> swa godh ær een wik i aar som twa i fiordh
<450> dyrka thæth nampn gærna som korn giwir ok kærna
<451> thæn ær mykith ræddir som ey thorff skælwa
<452> thæn ær godh som for gudh ær gudhir
<453> siwkdom ok allir kraka til by, gesta sorg at qwælle, ok æru syszkene | thry
<454> thær ær hand som saart ær, hiærta som godz ær, øgha som kært ær
<455> hwem syndh ær ey ledh, honum ær gudh wredh
<456> thæn witnar ey wæl som vredhir ær wtan skæl
<457> harm gør hæluite
<458> kærlingh skal æ hawa sina thrætto fram
<459> eth ær ræth ok annath ær slæth
<460> mædhan siwdhir wrangh gryta owir eld mæn ræt gryta | bedhis i by
<461> høgth ær hærra bwdh
<462> hwart kaar staar sinom butn
<463> domin ær ey kær them sik weth wara oskær
<464> budhskap ma jak frambæra answar ma jak ey walda
<465> bætre ær nadh æn ræthir
<466> man faar, ok redho i handom thæth ær ey lika
<467> thæn skal søst lowa thær radh skal styra
<468> eld i skøt orm i barm mws i æskio ærw onde gæste
<469> gamal kathir lapar ok miølk
<470> nænningh hawir pæningh
<471> ok kombir skadhi for sputtarans dør
<472> thæth kostar ok been at ridha aa staff
<473> goth ær wara aff godho tughin
<474> thæn skal wara thidhen som ey ær kærkomen
<475> opta faar man loff for litith ok last for alzænkte
<476> thæn ær godhir som glug fyllir
<477> nw ligia lagh i spiutstangs ænda
<478> hors gællir ondhan køreswen
<479> thæn ær gladh som ey weth aff wanda
<480> bætra ær wita eld i by æn ondh wana
<481> naar ølit gaar in tha gaar vethith wth
<482> man ma swa vænias vidh ilt at onth ær fulgoth
<483> man gømir ey væl gul vndir geta tungo
<484> frændir æru wslom wærst
<485> man weth ey hwar lykkan ær mæst
<486> thæn hawir hart delomaal thær skæpnan ær wredh
<487> deel ey mædh thin domara
<488> ær røris kiiff aff ølkwno bodh
<489> hwa arla riis han wardhir manx wiis
<490> krakan ær ey thy hwitare at hon opta badhar
<491> slippirt ær beto skin kasta mik nw piælt min
<492> thorgeth ær i goth at thær kombir mangen snok
<493> kasta mik hwart thu wilt ok ey i vatnen saghde w…
<494> swa skal wsal vthir fla faa hwaske krop alla skin
<495> hwasom hawir bal ok staff han far wæl kompon
<496> goth ær at leka nar wæl fallir
<497> lætum thæn swæria ænga hafuir siælena
<498> han ær man som manz gærninga gør
<499> bætra ær æplit giwit æn ætith
<500> hoffhmanna hæsta vilia alle til harff
<501> bætra ær siæluir hawa æn systor vidhirthorffua
<502> lithin byrdhe ær langh vægh thungh
<503> æ lættis mata byrdhe
<504> stor skip liggia a lande mædhan sma gaa til sio
<505> Røn ær godh drængh
<506> bætra ær lykka æn hundradha mark
<507> bætre ær skælgh æn blindh
<508> æ kombir kringildriff mædh hwas kniiff ok toom bwk
<509> ottosangh ær almosogangh ok mæssan hon ær prydha afftonsagh ær spot ok hadh hwar som thæth vil lydha
<510> fødh mik i aar jak fødhir tik at are
<511> goth thol giwir godhan ænda
<512> æ vithnas goth, gladhv hiærta
<513> bæthir quæmmir skrapa osten æn skrædha
<514> ondh hustru æthir bloman aff aggit ok bondin thæth hwita
<515> litin hæst ær i vadhi mæst
<516> mange bryta borghir
<517> with skal til wanda
<518> thæn mik litith giwir han mik lifwit an
<519> jak ær i hughin gladh tha hawir pæninga i min pung
<520> kasta j iordhans floodh tho ær han ey bætre æn før
<521> hwa litith faar han litith skær
<522> æ kombir for ok slækkir andra i gaar miste jak min bonda ok i dagh tappadhe jak minne naal ær thæ sorgh wærræ | som sidharst kombir
<523> æ ær ilt rædhandis ok got ær ey ofmykit
<524> læt hundh til hunax kaar han springir j mædh badhon fotom
<525> æ følghir agærdh wande køpe
<526> førsta howdæt wærkir tha førghæ alle limine
<527> howdh løøs hær wardhir ey radh fore
<528> tholik war thin sænningh som thith fæ draap
<529> thæth ær gamal sidh barn gør barns gærninga
<530> hon ær modhor som math giwir
<531> Manga mys skulu en kat binda
<532> thæth ær mws som ma koma i fatigha konu pusa
<533> han giwir mws maat som til morghons gømir
<534> Mange æro køre swena værst [ær honum draghir
<535> Manga handa værningh ær i kræmara bodh
<536> Mange æru manz vægha
<537> fro ær frælsis framgang
<538> alwara ok gaman fallir væl saman
<539> jlth ær til vagn tha alle aka
<540> faghir ordh frøghda æn dara
<541> alla gawor æru godha wtan køluo hwg
<542> loffs visa ær manga lunde quædhin
<543> alle dø the som feghe æru
<544> hwa kan hawa forbyrdh for dødsins aatstrydh
<545> thæn steen wardhir ok wath som mange spotta aa
<546> honum ær ilt at løpa som nødhis til at løpa
<547> Thæn ær een dare swa giwir skip at han liggir siælwir a lande
<548> J frost ok i køldh kænnir kærlingh sin son at spara | ok tak æ goth hwar thu kan ffa
<549> hwar sælskap læggir mædh gudhi han skils ey væl fran honum
<550> smiidh hawir thy tang at han vil sik ey brænna
<551> goth ær sinne tungo styra at han skal ey tala illa
<552> bætra ær halfft brødh æn alth mista
<553> for wil jak æta hundin æn han æthir mik
<554> man kan ey thiæna thwem hærram til hyllist
<555> hwær sik æthir ey mættan han slikkar sik ey fullan
<556> thæn vil ey længe bidha som ey vil ymst bidha
<567> ængin vardhir til skam wtan han gør sik hona siælwir
<568> ænging dør aff høzslom
<569> nødh kænnir nakoth kona at spinna
<570> thæn grathir ey æpte gul som thæth fik ey ægha
<571> een skalk weth ey huru en godhir man sik nærir
<572> aldhre faar gyri nogh
<573> man skal ey forsma gambla vini ok egh gambla vægha
<574> thu vesth ey j hwat brunne lænkst ær vatn
<575> een matgirugh man ok wsøgha latir sik ey nøghia
<576> vara thina hand at hon ey bikas
<577> hwa ey waghar han ey vindhir
<578> han skal vakin wara som godz skal gøma
<579> drukkin man ok galin skil ey meer at æn søfn
<580> mik ær ey gangn at the øgha jak ey see mædh
<581> ey dughir kasta dyra stena for swin
<582> haarkniiff swikir opta vnga quinno
<583> ængin gør sik til trwl wtan han ær een dare
<584> sla wgglo widh steen ok steen widh vgglo thæth gællir æ vglo been
<585> thu skalt ey giffua barne mæn thæth bedhis | ok ey hund swa tiith han sin stiærth rørir
<586> han dør ey aff hungir som dyrth køpir
<587> thæn steen som oppta røris han wardhir ey mosughir
<588> thær ær litith at køni tha knæn liggia i askonne
<589> man thorff ey binda klokko a een skalk
<590> thæn mætte weth ey huru thøm hungrugha likar
<591> thæn heelbrogdhe weth ey huru thøm siwka edhir
<592> thæth ær olika laatir en leer ok annar gratir
<592> thæth kombir ey alth foor øghon som man ægha faa
<593> thæth wardhir ey alt rægn som molnar
<594> thæth ær ey goth at stinga biorn mædh naal
<595> eth trwl bithir ey thæth andra
<596> ne ok ja æru lang trhæta
<597> jak slaar ey wht thæth fula watn før æn jak faar thæth rena
<598> thæth swarta kiws ey alth
<599> fathighx manz thingh koma ey aal sændir
<600> faar jak miølkena jak giwir ey vm kona
<601> man seer ængen man længir æn til tannanna
<602> the æru ey alle jæghara thær blæsa i horn
<603> thæth ær ey goth at flygha for æn man hawir fiæd …
<604> dødhrin blæse ey i ludh for sik
<605> ey æra alle fughla høka
<606> geenslagh ær ey forbwdhit
<607> kærlinga baklwth ær ey goth gwlfingran
<608> thæth ær ey goth at kiwa wid sin domara
<609> thæth ær ey alt gwl som glimar ok ey alt fiilsbeen som hwit ær
<610> ey kombir hwal hwar dagh til land
<611> ey ær goth stinga hand mællom træ ok barken
<612> man skal ey siwdha alt thæth som lodhit ær
<613> koon giwir ey miølk mæn konan vil
<614> ey ær kaalen thæs værre throande thæth han rindhir ey vpp i førstone
<615> ey ær jak greue tho at jak brødh lewe
<616> giff ey swa ængle at thu gaar siælwir aa gænglo
<617> ey ær thær goth stiæla som bondin ær siælff thiwff
<618> barnslikt ær rosa for offøth nøt
<619> thæn mistir ey som først faar
<620> smaka ey før æn thu faar ok æth ey thæn liwande gaar
<621> ey æru alle the thær kæte kunno vmbæro
<622> wlff ær ødhkændir man
<623> hwariom ær sin sør søth ok sin angir ledh
<624> sæt ey fult bikara ok soff ey mædh møø
<625> man skal ey klaa thær som ey kleyar
<626> takir thu widh bikar tha takir thu widh gældh
<627> æ liffwir gumme mædhan gudh wil
<628> thw skalt ey hawa holk vndhir balke
<629> ængin vindhir vtan han vaghar
<630> vgglhopir menar wara skipsfør
<631> han thorff ey læra aff androm som nakath kan siælwir
<632> the køna ær ødhkænd a næsum som vamba kluta hawir | fala
<633> han ær owis i sith eghit hws staar
<634> the quinna ey wil gangn gøra hon fyndir mykit til swars
<635> tombir kællare gør galna deghio
<636> Onth øgha skulde aldre goth see
<637> æ lekir tunga a tanne sarast
<638> aff litin suikk wardhir ffa man riik
<640> jak giwir mith hoph ey for hundradha mark
<649> Tombir skal æ nakath tøta
<650> æ gespar fughil a sit gæte
<651> ey kombir hwal hwart aar til lanz
<652> hwar man lowar sina wærning
<653> hwar man ær sin eghin smidh
<653> modhor ær bæst lækiare til sith barn
<654> æ ær frusin jordh for otrhiffnom swinom
<655> læt thæn gambla radha
<666> bætra ær konne bisa for brymse æn for kæp
<667> Oreen hand gør fetan mwn
<668> gudh giwir allom math them han gaff mwn
<669> Værldhin ær aal wilia drygh
<670> alt forgaar wtan gudz miskundh
<671> vngir ængil ær gamal sændin
<672> hwat kærir thæn blinde wtan sin øghon
<673> swangh kiin wardhir opta dysins iidh
<674> mwn føt magha grøte æ ær wamb ve | som for war mwnne
<675> hawir jak pæning i punge tha hawir jak math in mwnne
<676> manga æru wra i wredz mans munne
<677> hwa opta hwiskar han hwghir somth
<678> æ wæxe rakka tan mæn gamal hundir bithir been
<679> flykkit hængir ey swa hogth æ vænthir hundin sik beenith
<680> thunga ær ey been tho at hon bithir vm been
<681> fatigh kona føre høna æg at hon ma ffa gas ægh
<682> jak giwir mith hoph ey for hundradha mark
<683> Naar armin krøkis tha gapar mwnnin
<684> gaar thu j danz see hulikin thu ij hand takir
<685> bætre ær een koo mædh ro æn twa mædh oroo
<686> saar hugh gør bleka kindir
<687> hand skal hand thwa ælla bodha orena wara
<688> gør ondhom goth ok bidh til gudh at han løne thik thæth ey
<690> Jlt ær at hawa mangh barn ok litin mat
<691> foreata gør faghir ætantiidh
<692> man ær gærna thæn vaghin eeldhin som bæst brindhir
<693> bæthir dragha twe fughla redhir æn een
<694> æ søkias sælike saman ridha nidhinga
<695> bætra ær wara karl like æn konungh
<696> giisl kænnir hæst at dragha
<697> Thæn skal fødha dud som ey hawir dyran hæst
<698> Ondh ær theen hiælph dragha aff dynone ok læggia | i halmin
<699> sorgh gør bleka kindir ok saara braa
<700> biærghas alle tha wardhir bodh godh
<701> fadhor ok modhor æru godh, ok æn gudh bæstir
<702> naar fatigh man faar kæte tha faar han mangh wlæte
<703> fatigh mans fora ær ful wæ kændh
<704> hwa længe liggir a sin bæd han ffar litith for sin næb
<705> ffaa hawa ødhen alle hawa dødhin
<706> fridhin ær ey swa godh at han hawir æ skadhan thær han faar
<707> fatigh man hawir æ bo a bachi
<708> æ skopar fwl bwk ok ey faghir klædhe
<709> swa findhir man lamskin faal som faarskin
<710> thæn ær jæm ondhir som haldhir som thæn som slaar
<711> hoorkuna wildh ær æ ondh
<712> illa skwrith haar ær twæggia kompona skam
<713> tro ok otro kunno ey wæl samman bo
<714> man ma swa fadhla een buk at han ær bætre æn een hæst
<715> fult kaar skal man warlika bæra
<716> alt fortappas thæth man til howa læthir
<717> hwa ey fødhir kat alla hund han fødhir æn wærra wæte
<718> æ groor gangande foth ok swæltir sitiande kraka
<719> fotthin slippir til ok krypir aaff
<720> awundh rees arla
<721> thæn steen wardhir ok wath som alle spwtta aa
<722> ække ær hwar dagh kaku dagh
<723> aff dust kaku wardhir mølareen modhoghir
<724> kath wil hawa fisk ok wil ey wæta klona
<725> aff feete steek drypa ffeete dropa
<726> aff kæte skal kat æta musin
<727> bætra ær wita eldh i by æn ondan wana
<728> fultmoen æple falla gærna
<729> kæmpa falla alle sighir løse
<730> arens banna bithir wærst
<731> æ rædhis brænt barn eldh ok bitith hunda
<732> thæn skal hawa thwma aff iærn som ondan man skal fla
<733> jlt ær wænia thæth swin w akir som i ær want
<734> godhir bidhiare skal hawa godhan syniara
<735> opta kombir skwr æpte skiin
<736> opta kombir skiin æpte skwr
<737> hwar ær diæruastir vm deldan luth
<738> ræk ey fotin vndan skinfældin
<739> opta kombir swidhi æpte føtan kladha
<740> klint wæxir opta æpte hwete sædh
<741> makten gaar opta for konstena
<742> haff thuman i næffwan vm thik fallir æmpnin
<743> faghert ær hwld fiærran been
<744> odhyrth vaxir yffrith
<745> bætra ær wæl dødh æn mædh sorgh at lifwa
<746> wi saghum hællir annars mans lyte æn wart eghit
<747> man skal næpsa onth barn at thæth wardhir goth | ok goth barn at thæth wardir ey onth
<748> leek hwat thu wilt ok ey kiphat sighir scorwoth man
<749> gaman ær grøn wndh
<750> een geen enum ær arghum leeth
<751> man seer opta swa æpte snædhinghin | at man miste daghwardhin
<752> daghwardh ær dax fødha
<753> fore glømsko gallir man wite
<754> thæth ær hardhare æn steen taka thæth ey ær til
<755> ffa først ok fla sidhan
<756> thæth ær seent at taka hunda sidhan hiortin ær lupin gynom by
<757> ey ær gest swa argh at hosbonden skal io hawa | til forna
<758> the swarta ko molkar the hwito miolk
<759> hwa sik blanda widh sadha honum æta swiin
<760> barne ær ødhgiorth grata nær læpan hænghir [aa thy
<761> træ fallir ey at førsta hugge
<762> thæn første fughil faar thæth førsta korn
<763> thæn første skadhi ær bæzst
<764> bætra ær heel æn hundradha mark
<765> læth byrdh ær lang wægh thung
<766> wili ær ey lanz ræthir
<767> alla baatan hiælpir
<768> bætre ær førra war en æffte snaar
<769> thæth ær ey alt got i magha som i mwnne ær søt
<770> jak tror bæthir hedhnom pant æn cristne tro
<771> tombir kællare gør galna deghio
<772> onth barn quædhir onda wiso
<773> foreata gør faghir æptir ata
<773> thæn hunghir ær hestast som næst ær
<774> thæn kan best widh wandan som ængin hawir
<775> thæth skal meer til hæstin än hwisla
<776> man slaar hælst thæn wiggia som ga wil
<777> twe magho swa hugha at thæn tridhi hænghir
<778> tha thækkis pikan bæst tha hon liggir a bachin
<779> ey ær gwl swa røth at thæth gaar ey | wth for brødh
<780> goth ær gullith rødha æn ær kakan bætre
<781> man skal sik æra tho man eno ware
<782> bætra ær tighia æ tharffløst mælt
<783> bætræ ær spara fra bræd æn fra bwthn
<784> thw skal ey brænna hws for æn hær kombir til by
<786> bætra ær swangh hæst æn toom grima
<787> Mws hawir mathro tho ær thæth mædh reddogha
<788> bætre ær tyswa mælt æn een tidh forglømth
<789> bætra ær siælff at hawa æn systor bidhia
<790> thæth skal goth brødthiægn wara ey see æpte sin ost
<791> dragh hællir sompt mædh manan æn mædh stiærnom
<792> tholik ær fructh som træsins dygdh ær
<793> thæth ær likt tholikith wptaka som han wtgiwir
<794> hwar nimbir tholik konst som han nær ær
<795> thæth hws ær loff wærth som diskin gaar thryfwa til grytona
<796> æ kombir hwar dagh mædh sinne fødho
<797> thæth wardhir illa fwlghit som gratande wardhir ætith
<798> hwa sith korn latir a onda quærn thæth wardhir illa malith
<799> hwa som dør ægholøs han dør æroløs
<800> hwa eldhin vil hawa han skal leta i askonne
<801> man skal ey lykkia the øghon som gudh vil see
<802> naar fatigh man faar kæte tha faar han mykin vlæte
<803> thæn ær gladhir som wæl faar ath
<804> hwa mik slaar a halsen han slaar mik ey langt fran howdh..
<805> skode hwar sik tha skænde ængin mik
<806> hwa ey wil lidha modhor han skal lydha stiwffmodhor
<806> thæn ær mykith ræd ey thor skælwa
<807> hwa sin hund stækkir ok øpe æptir honom the æro marghe som mædh øpa
<808> hwa i geen sla han bryggir kiwith
<809> hwar ær wæghdhir bæst
<810> hwar illa fallir han illa riis
<811> thæth ær ilt at drunkna a thørth landh
<812> een ondh hittare ær wærre æn een thiwff
<813> thæth ær skyt snyth som ænga æro næsa
<814> thræstrænkt ær hwart goth reep
<815> hwar ey waghar han ey windhir
<816> han thorff ey ga til skogx som rædhis hwan buskan
<817> hwar skal mædh sith hæl til howa ridha
<818> hwa æ bætre æn annar wtan thæn som bæthir gør
<819> hwar ær sinom gawom likir
<820> thu skalt ey thraa at thy thu kan ey ffa
<821> hwat giwir jak vm at hundin gøør ok bithir han mik ey
<822> thu skalt ey swæria for oganghit maal
<823> thæth ær alt goth aff korne kombir
<824> fatiks man ød ær aff hand ok i mun
<825> thæn kænnir androm aka æptir som fore akir
<826> hwat vnghir nimbir thæt han gamal haldhir
<827> thøm wardhir raadh som rædhis
<828> bætræ ær thinga widh buskan æn widh boya
<829> bætra ær wara mwlakringh æn snutofaghrum
<830> hwar rakar eldh til sinna kaku
<831> bætra ær wara skælgh æn blindh
<832> aal thingh sta aa ænda lykth
<833> thæn som hanan wænde honum bør strwpen
<834> siællan ær skiptæ bætra
<835> rapan ær siællan godh
<836> aldrugh manz sægn æ siællan osan
<837> siællan gællir hund vidh beenshugh
<838> siællan faar lath wlff godha bradh
<839> siællan fik spakona godha ændalykth
<840> thæth ær qwæmth hawa reent kaar i sinne miølk
<841> thæn giwir mæst som minst hawir
<842> for thy ær ærwodhe got at godz rægnar ey j mwn
<843> wrang hørilse gør wrang framførilse
<844> thæth ær opta i karla bo ey ær j konunx bo
<845> thæth kombir ok op vndhir snio fiælas
<846> man vndrar thæth mæst man seer siællast
<847> fatigh man skal ey hawa faghra kono ok ey søtan vxa
<848> onth ær at plukka haar aff loffwa
<849> thæth man mædh syndom ffaar thæth mædh sorghum forgaar
<850> wlff gør saat swin
<851> æ leer fool nær han annan seer
<852> siællan ær quisthir bwli bætra
<853> æ kombir sorgh ok slækkir andra i gaar do min bonde | i dagh tappadhe jak mina naal ok ær thæn skadhin wærre | som senare kombir
<854> thæth ær godhir hungnadh at hawa got haldh
<855> mædhan thu hawir riwo tha war idoghir
<856> swa liffwa høffdhinga aff tækt som fughla aff klo
<857> vnge skulu sik idha badhe beta ok barka
<858> tak radh aff rødhum flere ondh æn godh
<859> man skær siællan goth korn aff ondh akir
<860> sompt giældir gudh ok sompt østan wædhir
<861> litith ær vm een noth ok æn munna æn kærnin | ær w
<862> Man skal lata vp sækkin tha grisen ær giwin
<863> Opta ær hwit hørande næst
<864> tak swart salt aff ondom gællara
<865> lækiare giwir bruthnum hæst salt ok ey altidh iisthir
<866> Thæn akir goth las i gardh som godha konu ffaar
<867> theen skæppa ær wæl mælth som gællare sithir siælwir wppa
<868> æ fallir aff fataløøs byrdhe
<869> ilth ær thungan steen fiærran kasta
<870> samarla magho sate sitia
<871> thæn skyleer sik som oreen ær
<872> biti biwdhir æ annn in
<873> saat ær siskøne wredhe
<874> warm sængh ok latir drængh the skilias nødhogh aat
<875> thæn helbrogdhe wet ey hurw thøm siwka edhir
<876> æ fallir aff farande laas
<878> skyth ær fadhlath mædh enne giordh
<879> thæth ær opta hæst som gnægiar som føl
<880> opta gællir gryta at hon wil gærna aka
<881> dyrt klenat gør lustogh syn
<882> gærdh swa gardh at thu læggir ey gap widh ændan
<883> bygangol høna faar antigia korn ælla knæk i nakka
<884> thæn ffaar opta sal som adhrom biwdhir fangh
<885> man gør opta lima til sin eghin baak
<886> opta wardhir geenstiigh at glappa stiigh
<887> opta bedhis han thær budhit flyr
<888> hwa ække væl staffrar han ey væl gærdhir
<889> laas gør hion saat
<890> saar hogh gør swidhande øghon ok fara bra
<891> øse thæn thær wakin ær
<892> opta ær hwin vndhir hwit skin
<893> alle hata thæn som flatir ær
<894> opta giællir griis thæth gamal swin haffua til giorth
<895> karl kan aal radh tha honum wandas ække
<896> thæth ær onth wara syrla føddhir ok arla møddhir
<897> giff skalk een span han takir sik siælff een aln
<898> wil thu i leek gaa tha skal thu leek halda
<899> skyt ær skutith aff stakkot bogha
<900> han gælle krop thær ey hawir koo
<901> godh ware ynskan ware ey fulskan
<902> tro ok otro kunno illa saman bo
<903> godh ware hiælp ok ginge ey mathir aat sadhe kærlingh
<904> swa ær banna som bi far kringh vm howdh ok ater i
<905> pæning ær badhe farande ok komande
<906> bætra ær got smør æn swr sildh
<907> gøm wæl thin mwn tha gømir thu thin win
<908> thaghar twa thorffua tha takir thæn so æghir
<909> war skit til hiælps nar næst brindhir
<910> thu skalt swa wara kindogh at thu wardhir ey syndogh
<911> thæn ær sæl sik kan wænda wanda fran hændhir
<912> j trangh skal kam wilia røna
<913> thriffwin man wardhir skøt til wakna
<914> swa doghir leff som lønt ær
<915> æ drømir so vm draff
<916> awund rees arla
<917> bygh swa boo at thu skadhar ey annat
<918> stolt a gatw ok litit i pungh
<919> dødhrin blæse ey i lwdh for sik
<920> hinghir ær hwast swærdh
<921> goth thol faar godh ænda
<922> han gømir dighirt sina frægn gømir
<923> sorgh ær ey systhor hon sithir tho fult nær
<924> opta gør litin gnista naghir fwl eldh
<925> opta giællir grytan at hon wil gærna aka
<926> thæth ær goth at stiækkia sik ey hala
<927> thæth ær got mæn apthir wilia gaar
<928> thu skalt standa vndir annars mans blus
<929> J storm skal man kærast kasta
<930> Jlt ær yffrith ont, ok goth ey formykith
<931> swa ær at kænna dara radh som sla watn a gaas
<932> the æru ey alle som wæl kunno fara mædh kæte
<933> thu skalt ey bæra swik mædh thik til thorgs
<934> ødhmiwk thiænist faar høgh løn
<935> bætræ ær wara kønlik æn konunghxlik
<936> bradhlyndh man ær bæst
<937> swa gør barn ij by som thæth ær hema want
<938> hwar wil sik bæst som siw aara gamal ær
<939> swa ær stiwffmodhor widh sin barn som salt i saar øghon
<940> thu skalt hawa langa arma vm thu wil hwarz mans mwn halda
<941> æ minnis fingra hwat fordhom giordho
<942> hwa sina bygningn sætir æptir hwars mans sægn hon wardhir illa | bygdh
<943> quinna ær skøt lokkadh
<944> æ wil waldh sin wilia hawa
<945> tha twa brotas tha liggir thæn thær minna ma
<946> eeth skabbot faar følghir gærna andro
<947> giwith skal giællas vm vinskap skal haldas
<948> farande ær fæsthir øre
<949> thu kastar ey æplæt swa langth fra træth | thæth kænnis æ hwadhan thæth ær komith
<950> goth barn quædhir godha wisor
<951> bætræ ær godh lykka æn høgh byrdh
<952> thæth dughir ey at dragha thæn til disk som bwrin æ til wisk
<953> alle wilia fool finna ok ængin hema fødha
<954> æ staar fool til benith wærkir
<955> hwa længe wil sowa han faar litith at duffua
<956> thæth ær godhir bwl som axit hawir i ændanom
<957> tak swa honagh at bi hawa sina nærningh
<958> a moth botaløst maal krista wid riff ok thool
<959> fa thinne hustrv thæn stakkota kniiff ok haff siælffwir thæn langa
<960> latan skal man fast køra
<961> faghom wi til war dødh tha ware war gærningh ey swa snødh
<962> bætre ær dwl æ siwk
<963> hwa længe liffwir han wardhir gamal vm sidhir
<964> gudh sithir offwarla ok seer fult nidharla
<965> opta ær stoor ordh i ræddo hiærta
<966> halffgiordh gærningh skal man hwaske lowa ælla lasta
<967> hwat gøra hors i korn vtan aff axit ok migha i stubban
<968> thæth ær onth køra swarth swin owir swidhna ængia
<969> kæn wlff pater noster han bedhis æ lamb
<970> een lismare hawir silke thungo ok blagarns bak loth
<971> flathir man sighir jak fik ænkte aff røkilsith wtan | røkin
<972> lægh eldh a lowa tha swidhir thik vm handin ok ey vm brandin
<973> ffød kaio ok haff skarn til løna
<974> thæth ær een dare thær drwnknar aa thørt land
<975> hwar skal thær kla som ey kleiar
<976> bætre æ oreen kniiffwir gømdhir æn reen glømdhir
<977> ilt ær gamblom manne moot bærghe springa
<978> J sliko watne æru tholke fiska
<979> tholik war quinna som kaal giordhe
<980> man skal giwa raadh for illa sudhit
<981> man skal enom skalk fylla før øghon æn maghan
<982> ængin ær swa godh at han wardhir ey møtthir
<983> hiælph til siælff tha hiælpir thik gudh
<984> ondh quinna ær diæwlsins dura naghil
<985> onth swærdh ær twæggia manna ræzl
<986> wærldhin ær ey al wid staka bundin
<987> hwa ær swa viis at han rædhis ey sin skadha
<988> drinkarum wardhir radh fore ok dubblarom siællan
<989> hwa sit spillir han ffaar alt sit næppleka vp
<990> gøska skal man wæl gøma
<991> sla ey wt thæth wrena watn før æn thu hawir thæth rena
<992> saman liggia wædhir ok owædhir
<993> wsal man ær wslum wærst
<994> bætra ær fly æn illa fæctas
<995> thæth ær een ondhir skadhi ængom kombir til gagns
<996> ond ær ey godh før æn annar kombir wærre
<997> thør widh gør raskan stekara
<998> ondh quinna øskiir bondans hææl wara wænt til | gardh ok tæ ij fraan
<999> Owilogh vxe draghir krokotta foor
<1000> tha ær eldhir godhir inne tha ysykil hængir wte
<1001> thæth ær ont sitia mællom twa eldha
<1002> jlt skal moth ondo ok bakstaak moth wædhir
<1003> litin thwa wælthir opta stort las
<1004> thæn ffaar bør thæth bidhan gethir
<1005> mykith løpir watn mæn mølnarin soffwir
<1006> tiidh hawir æro ok tro haffwir brødh
<1007> kombir thu wid een dara skær aff stykkit ok skil | thik wiidh han
<1008> grytan lastadhe kætilin we ær thik tha swart thu æst
<1009> sla leergryto wid steen ok steen widh gryto tha giællir
<1010> Tærningh ær ond wærningh
<1011> korn giffwir kako ok hungir køpir leeff
<1012> swa ær skalk i bland folk som vggla i bland krako
<1013> thæth ær løøs dræt at dragha mædh halmskakla
<1014> goth ær wara præstir vm paascha barn vm fasto | bonde vm jwl ok føl vm høst
<1015> swa skal wæwin wara rændh at thæn godhe | thradhrin ær i wænd
<1016> swa som gaar aff ræt wægh han skal ey wara | wandin til at taka thæn rætta i geen
<1017> we ær konne thæn dagh hon bisar fore | spiwth stangh
<1018> hwa som liffwir som flæste honum spotta fæste
<1019> thak radh aff rødh man hællir ondh æn godh
<1020> hwa diæwl hawir til skiænkiara han faar brutna | bikara
<1021> goth ær haffwa mykin math ok manga hælghedagha
<1022> ny kaar ær hionum kær ok gamwl vm eld fara
<1023> ve wardhe ondo øgho
<1024> war antiggia mws ælla man
<1025> ær lekir rakke mædh gamal hund wil
<1026> opta æru thriffna hændir vndir riffne kapo
<1027> hwa minnis æthin math ok riwin klædhe
<1028> jak kænne wæl krassan sagdhe bondin han aat odhyrtena
<1029> thæn skam mykyt siwdha som manga wil biwdha
<1030> thær quællas ey som quinnor drikka
<1031> kærlingh kænde sin son taka klædhe tha daghen ær clarast
<1032> thw skalkt ey wara wæmmiol om thu wil frødhin æta
<1033> wil tu win vara tha skalt thu eld raka
<1034> æ skopar ful bwk ok ey faghir klædhe
<1035> æ mæn gawo winna æru dottor ok modhor vini
<1036> mykith ær thæth siwkom at lystir
<1037> hemol hærra gør otroen hioon
<1038> hwa arla wardhir hærra han bliwir længe swen
<1039> sarast bithir swlthin flugha
<1040> onth ær thæth hors ey thol een kyrkmæssa rydh
<1041> thæth wardhir mangt i marghom daghom
<1042> hwa som harth niws han faar godha skæpno
<1043> lagh lægghir band a at budhordh skulu gømas
<1044> thæn thorf ey gaa i skogh alla buska rædhis
<1045> thær takir man dygdh som hon ær
<1046> hwar ær wægdhir bæst
<1047> æ gøs gamal man tho at han vidh eld sethir
<1048> thæth ær got at finna sin win a wægh
<1049> thædhan ok hwadhan kombir hwar offeghir
<1050> hwa margha søkir brunna han findhir ethir i soma
<1051> ey æru the alla mør som faghert hawa haar | ok ey alt stekara som langa hawa kniiffua
<1052> sombir man miste gærna eth sith øgha vppa thæth at | hans granne miste siin badhin
<1053> æ kærir hwar sina queso
<1054> thæn skal wæria som ey wil hæria
<1055> hunghir ær hwast swærdh
<1055> thu skalt stæmpna æpthir æmpne
<1056> jlt ær qwikum at brænna
<1057> thæssa wærldhinna ødh æ aff skøran malm saman lød
<1058> gamwl hærpa ær ey godh at twa
<1059> thæth sithir opta a doomstool ey kan skipta hundom swdh
<1060> thæth kombir ey alt helbroghdhe aff wlffs mwn som thær kombir i
<1061> thæth ær ilt at kænna gamblom hundh at rwka
<1062> hwa litith forsmaar han wardhir siællan riker
<1063> søthgærn kuna sankar siællan sura miølk
<1064> thu takir ey stora fiska w litlo watne
<1064> wlff takir ey bradh a sinne æghne mark
<1065> thæn skal ey wara wandogh at answar som ondh ordh | giwir wth
<1066> swa giwir høna aff sith scrap som leon aff sin bradh
<1067> swa styres barn aff byrdh som hiorth aff horn
<1068> swa ær skalk i scola som fæmpta hiwl i wangn
<1069> blæd swa kaal at han ii geen waxir
<1070> thu skalt ey tro hæsta foth ey barns bakloth ey hundatan
<1071> wipan wil hægna aal markin ok gethir ey wart sith eghit | redhir
<1072> thær bithir biorn som bundhin ær
<1073> swa grymptar griis om gamol swiin fore
<1074> jlt ær rakka leka mædh biorna hwælpe
<1075> thæth dughir ey at sighia i vgiorth wædhir
<1076> flere folk dræpas aff naatwardh æn aff fwærdh
<1077> dødhrin ær kær thøm lukkan ær saar
<1078> brænt barn seer widh eld ok bithir for hundh
<1079> stakkut hund ok kulloth ko ok litin man æru høghfærdogh
<1080> faa wita thiiandis mans tharff
<1081> thu gethir ey badhe runnith ok spunnith
<1082> kæn wlff pater noster han bedhis æ lamb
<1083> sæl ær thæn mædh spæct ma liffwa
<1084> thæth thiwthir alt aff wlffwe kombir
<1085> gudh kræwir ængin meer æ han formaa
<1086> frændhir æru wslum wærst saghdhe ræff til rødha hunda
<1087> alle wilia gamble wardha ok ængin gamal heta
<1088> stoor hærra wtan swena ær litith wærdhir
<1089> Mutor bryta ok steen
<1090> klappar thu bondan tha nappar han thik slaar thu honum tha smør han thik
<1091> mæra magho twe æn een
<1092> eeth goth kastaar ey annath wth
<1093> ey æru alle nykla widh eenna kunu bælte
<1094> got ær hawa nogh i bwre
<1095> stundom fiærran ok stundom flødhir
<1096> tha jak ma som jak wil tha gør jak som jak ær til
<1097> swa sionghir fughil som han hawir næff til
<1098> hwar een wærningh lowar sik siælff
<1099> gudh giwir klædhe som kyld
<1100> man spør hwru folk skils ok ey huru thæth saman kombir
<1101> dottor faar gærna i modhor særk
<1102> man soffwir ey alt thæth man snarkar
<1103> litith ær vm noth ok æn minna æn kærnen ær w
<1104> æ følghir xprist kastadhan math
<1105> krist ær thæth nampn thær lykka ær til godha hampn
<1106> godh ær fasta tha hon ma eld slækkia
<1107> man skal wæia thøm thær wældhe hawir
<1108> fly forgylta skalka rædhegrimor ok skopuk | howdh
<1109> gør wæl widh ondan ok bidh til gudh at | han løne thik thæth ey
<1110> til thæth hws gar barn som værnas

RTF-fil

9450 ord