Dalalagen
(Äldre Västmannalagen)

enligt Holm B 54

Texten är inskriven efter Schlyters utgåva, SSGL V:I. sid 3-66. Den följer helt utgåvan, utan ändringar eller tillägg. Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk har ansvarat för att texten överförts till maskinläsbar form. Texten är inskriven av Katarina Lundin, vid samma institution. Inskrivningen har bekostats av anslag från Lunds universitet. Texten är korrekturläst en gång. Utgåvans sidnumrering framgår inte av maskintexten.

 

Kristnu balker

1.
SJgnaþe guð meþ sinæ naþa warþi meþ ws allum saman. Oc sancto mario bön wars hærra moþir. oc alguzhælgun. oc þe hælghu kirkiu. ¶ Böndir förþu stuk oc sten. oc gundwal growu oc kirkio giorþu. Nu ær kirkia war gior. oc till wigslæ boyn. þa giorþu þeer tolf næmpdæ men til biscops. at beþas præst æfti þy sum ræt ær. Aghin böndir wald at wælia præst slikan þær þe wilia innan sæx manaþa. Siþan vti æru sæx manaþa. hawi þa biscopir wald at fa þem præst slikan þær han wil.
2.
¶ Nu ær præstir takin. þa scal hanum hws fa. ena stuwu. ena laþu. eet biscops hærbærghi. eet stekara hws. eet hæst hws. eet fæ hws. eet wista hws.

3.
Nu scal presti til föþu læggia þæt scal byria niþan warþa a akri. oc lycta owan warþa. at hwar sum niþir combir hwar tyundi tiughir. þær scal han een rök af hawa. Siþan skal taka þem twa luty þær æftir æru. oc skipta sundir J þry. een lut kirkiune. annan biscopi. þriþia fatökum mannum. §. 1. ¶ Bondi skal tiunda præsti sinum hwarn tiunda kalf ælla pæning fori han. hwart tiunda lamb ællæ pænning fori þæt. hwaria tiunda gaas ælla half pænning firi. hwan tiunda kiþling ælla half pænning fori. han skal tiunda kalf oc kiþling nyu nata gamblan. oc griis .XIIII. nata gamblan. lamb oc gaas vm mikialsmæsso dagh. §. 2. Böndir skulu kirkiu gewa tolf þynnia sæð. oc fiuwr las oc tyughu æng. §. 3. Bondin scar ræta tiund giora. aff ærtum. af humblagarð. af lini hwan sæxtanda fitiæ swa oc af hampu. hwan tiunda fisk aff hwarium fisklekum. §. 4. hwar bonde scal giora tiv pænninga præsti sinum. fori iamlanga offir. oc hwart hion offre en pænning a pascha dagh sum guzlikama takir. oc hwar leghodrængir oc leukuna fiora pænninga at tiþa cöp. oc allir þe sum giærninga men æru. þe skulu giora een öre pænninga at tiþa cöp. oc boðsæta gior örthug. æn þön æru tu saman. §. 5. ¶ Wighis man meþ kunu sinni. gæwi þrea alnar gwt læriipt. gangir kona J kirkiu æptir bonda ælla barn sith. giwi haluan öre pænninga. ællær fiorar markir liius. §. 6. Oc scal husfru a. altare bæra leff oc leef sufl. ¶ Wm kirkiumæsso dagh. oc vm hælguna mæssu dagh oc vm iula dagh. oc vm kyndil mæsso dagh. oc vm pascha dagh.

4.
Præstir kan buð fa. man at scripta ella barna at kristna. ella liik wighia. aff þæmma þrim skal han först man at scripta. oc hanum reþscap fa. fori þy at guþfaþir oc gudmoþir maghu barn döpa J. þrangun. oc giwin namn slit þe wilia. þæn döþe ma længst biþa. Dör man scriptælös præstir buð fangit oc ær vtan forfall. böti þrea makrir. ¶ Dör barn v cristit. præstir buð fangit böti þrea markir. §. 1. ¶ Wardir bonde sivkir faar buð præste hawir æi præstir hæst þa skal han taka stol aa halsic oc gangi til bondans. ¶ Nu wil æi præstir ganga oc bon dör scriptalös hæti wiþir præstir þrim markum. warþir prestir a wæghi vte staddir aghi witu meþ twem mannum sialwir han þriþi. wari swa þræll .i. witnum sum frælsman. §. 2. Liggir owicth lik vm naat hæti wiþir þrim markir. Liggir owict andra naat oc þria markir. Liggir þriþiu oc þria markir. aff þæsse sac. takir þriþiung biscopir oc þriþiung malsæghande. þriþiung sookn oc kirkia. þa föra böndir liik owict til kirkiu. oc sætin i. kirkiugarð. sæghir presti til. Jorþa lik þætta. iorþar iac æi sæghir han för een iak hawir pænninga mina i. handum. ¶ Laath þa wp kirkiu dyrin. latir iac æi wp sæghair han. þa scal till biscops fara næmð aff soknninni. þa scal han læta fara præst sin iorþa liik þæt.

5.
Böndir sculu kluccara fa. han scal fyrstum J. kirkiu wara oc senstum w fara. han scal wactæ nökkla oc liwss. Böndir sculu strængir til klocku fa. kluckare skal ringia gen baþe quickum oc döþum. §. 1. klockarenum skal föþo fa. hwar bonde leef oc leefsufl oc trö korns. §. 2. Liggir liik owickt j. sokninni fa buþ præste. han can æi hema wara. Sighi þa til klockarenum wari þær mæþ bondin saclös. §. 3. ¶ Firi bondans sial oc husfru. givi presti nyw allna lærift. firi bondans barn fiora alna lærez. æn þæt ær at ængo komit. §. 4. Nu scal klockare font wacta. han scal æi længir öppin standa æn fontir wighis oc barn döpiz. standir han længir oppin. can folk handum .J. gripa giældi kluckare þrea markir. Gripir man innan þæssa mællum giælde þrea markir. §. 5. ¶ Brindir kirkia aff wangömu. kluckare böte .XL. markir. §. 6. ¶ Warþir klucka lös i. bandum. þa skal kluckare bondum till sæghia wm een synnodagh. annan oc þriþia. wilia æi böndir wmboa. faldir klucka oc bristir hawin soknna mæn skaþa þæn þeer fangit hawa. Faldir þæssum klucka aa kluckare oc dör wnde hænne. bötin attir þan man meþ markum þrættan. taki þæt wp þan sum sandir ærwingi ær at. Sæghir æi kluckare bondum til. at klucka war lös .i. bandum. faldir klucka niþir oc bristir böti attir klucku markum siw. ¶ Faldir klucka þön þær standir pund ælla pundi mera. böti attir meþ markum þrættan. faldir mæsta klucka niþir standir þry pund ella þrim pundum mera. böti attir mæþ fyrum markum oc tiughu þætta ær eensokn soknna manna. Sæghir kluckare æi bondum till at klucka ær lös i. bandum. oc dör wndi þere klucku liggi vgildir. Faldir klucku klappir niþir oc slar kluckara i. hæl liggi vgildir. Löpir till annar nokor vtan kluckara buð oc ringir. bristir þa klucka. giældi han klucku attir sum ringde. faldir oc klucka niþir aa han liggi wgildir.

6.
¶ Nu ær barn fööt bæstum hællum. hawir baþi horn oc harr. dragher anda till oc fran. þæt barn skal döpilsi fa ær swen barn taki twa men oc ena kunu. þön sculu kunna. pater noster. oc credo. ær mö barn taki twa kunu oc en man. §. 1. Langt ær til kirkiu fara guzziuiu sculu barn wacta. ¶ Sæghia swa guzziuiu. wi ærum æi för mæþ þæssu barnni ywi scoghin. þy at æfni ær æi i. barnninu. þa scal þæt barn döpa J. watni. J nampn faþurs oc sons. oc þæs hælgha anda. Nw hawir barn döpilsi fangit. þa skal þæt barn standa baþi arf oc wrf. Dör þæt barn þa skal þæt barn quart læggia. taki een aff gizziuiu oc standi til præstins. taki kluckare stænkil oc wight watn bæri till barns oc stænke a þæt. þa skal þæt till kirkiu föræ oc præstir skal þæt iorþa. glöma guzziuia þy. taka barn oc föra till kirkiu owict. föra ywir bolstað hætin wiþ markum þrim. Föra ywir annan oc þrea markir. föra ywir þriþia oc þrea markir. föra ywir lanð alt giældi æcki þy mera. gangir boot i. þræskipti. takir en lut kunungir. annan biscopir. þriþia bolstazmen. Combir biscops lænsmaþir oc sighir swa liik ær owict. næi sighia þön. þær kluckare till witna wara oc gozziuia. fa æi þön þe witne bötin þrea markir. oc gangi bot j. þræskipti. §. 2. Nw kærir biscops lænsmaþir till bondans. at han förþe liik owict till kirkiu. wæri sik meþ þræstins witnum oc twem grannum ælla nagrannum sinum hawir twa aff þæmma wari saclös. oc gangi ængin eþir mera æptir.

7.
¶ Nw cuma hion till kirkiu beþas wigilsi oc hionalagh bindæ. þa scal præstir þrea synnodagha i. sanghus durum standa spyrias fyri. æn nokor forfal ær þær i. at þe matin æi laghlika saman wæra.

8.
Biscopir sacl wm lanð riþa oc kirkiu wighia. byriar at minstu kirkiu. han scal hawa at wiksla fæ. þær tolf öra eenni borð stallare oc stekare sæx öræ. biscopir scal þrætighi hæsta hawa. æki flerum corn giwa een tyw. Riþir till mere kirkiu. þær scal han hawa þrea markir at wikslæ fæ. stallare oc sterkare sæx öræ. oc twænni borð. æi oc flere hæsta hawa æn för. ¶ Riþir till mæstu kirkiu. þær skal han hawa sæx markir at wikslæ fæ oc þrænni borð stallare oc stekare sæx öra oc æki flere hæsta æn fyr

9.
Mangt hawir warith oc opta ær ilz dömi swn hæfda moþur sina. ælla fahdur doctir sina. böti fori niw markir hwart þera gangi J þræskipti. taki en lut kunungir. annan biscopir. þriþia allimæn. ¶ Hæfdær broþir systir sina. ælla systirdoctir sina. böte hwart þera sæx markir gangi bot sum fyr. hæfdær sin þræ mænning. bötin niw markir baþin. skiptis bot fyr. Hæfdær fiurmænningin sin. ælla guzziuia sina böte þrea markir hwart þera. skiptis bot sum fyr. ær æi sandir at. wæri sik meþ tolf manna eþe oc wari saclös. §. 1. Witis manni vm twa kunu. han a baþa þöm wæria ella fælla. ¶ Witis manni vm twa skyldar kunur oc fylgias aal wm een swar. stande een lagh fori þem. witis enne kunu vm twa skyldar mæn. warin lagh þe samu. skilias at þöm wm swar sin. hawi wæriandi þa witu. §. 2. ¶ Nw sighir bicops lænsman skyldari wara æn þön wiþir ganga. standi a eþe oc witnum þera twæggia manna sum manninum æru skyldasti innan þriþiw byrd. oc þera twæggia sum kununni æru skyldaste innan þriþiw byrð. Kænnis manni guzziuia lagh. oc sighir æi guzziuia lagh wara. wæri sic meþ guzziuium sinum sum a barnni hioldu. ¶ Æru þön fran fallin. wæri sic meþ tolf manna eþ oc twæggia manna witnum. §. 3. ¶ Warþir man takin J. horsængh meþ kunu. oc meþ fullum skiællum. oc takir agrepp af baþum þem wari san at sak sinni. oc böti þrea markir hwart þera Warþir takit aff aþru. oc æi af baþum. hawi wizorð oc wæri sic meþ twem witnum oc tolf manna eþ. oc dömis af þöm þrea markir. sum þön tooc oskiællika. Bot fori horsæng gangi J þræskipti. taki en lut kunungir annan biscopir. þriþia allimen. §. 4. ¶ Warþir man inni takin meþ annars manz kunu J. sæng hans. Warþir han i. hæl slaghin ella baþe þön. synis þær bloþir a blöiu. ella a sængæ stuk liggi wgildir. oc wil han æi dræpa. han lösi sic meþ fyritighi markum. oc gangi i. þræskipti bot þön. §. 5. kænnir bonde hustru sinne. ella hustru bonda sinum hoor fori ölstuw. ella fori soknnamannum. fylghi witni biscops lænsmanne. aghi þa wald at kæra till þes mans ella kunu þær þæt nampn ær giuith. æ til þæs han hawir lagh ella pænninga. ¶ Faar han æi witni meþ sik. aghi þa æi wald at guælia han wm þæt. §. 6. ¶ Gangir man meþ eþ fori hoor. ella frænzsama spiæl. takir siþan samu kunu oc löþir burt meþ. hawi forlöpit wizorþum sinum. eþrin gange attir. kænnis manni ælla kunu hoor ella frænzæmispiæl. gangir lagh fori. föþis barn siþan oc han ær faþir at sum lagh hawir gangit at þy tali at barn war aaflat. fyr æn eþir war gangin. þæn eþir gangi till fastu oc fæboth. Sighir oc swa tal til. at þæt barn war aflat siþan eþir war gangin. þæn eþir stande oc böte hoor. ella frænzæmis spiæl.

10.
¶ Nw kan maþer hawa þyþalagh meþ nokoru fæ wari meþ hwat fæ þæt hælst ma. hæfdar þæt sum kunu. warþir bar oc atakin. quickan scal þan man J. iord græwa. oc þæt fæ næsta hanum. sum han syndaþe meþ. Jnni þær script sina. þæt skal malsæghande giora sum fæt atti. ær han æi sandir at. wæri sic meþ witnum oc tolf manna eþe. gitir eþin gangit. wari saclös. faldir han at eþe. böti tolf markir. gangi J. þræskipti. taki een lut kunungir annan biscopir þriþia alli mæn. oc niw markir fori banz mal. oc biscopir raþe script hans.

11.
¶ Warþir kuna takin meþ truldom. meþ horn oc haar quict oc döt þæt ma wel truldom heta. þæt ær fyritighi marka sak. ær æi san oc atakin meþ. wæri sic meþ þrim witnum oc þrætolftum eþe. gitir æi gangit eþin. fallen ær þæssum kuna at fyritighi markum. gangi bot i. þræskipti. taki een lut kunungir annan biscopir. þriþia alle mæn oc niw markir fori banz mal oc biscopir raþe script hennar. hawir æi böta. wari stens mattit oc stranda.

12.
witis kunu belgmorð. far hon swa til orþa. þær ær sanð iæk födde barn. þæt war dööt. oc æi quict. þær skal hon hawa witni meþ. hun skal hawa twa kunur þær till witna sialf hun þriþi. far hon andra leþ til orþa. sæghir at hun aldri atti barn. þa skal hun wæria sic meþ twem witnum oc tolf manna eþi. far þænna eþ gangit wari saclös. far æi hæte wiþir tolf markir. gangi J. þræskipti taki een lut kunungir annan biscopir þriþia alli men

13.
fia sum sool gangir vndi wid wm löghardagh. þa ær inni synnudags hælg. oc vti sum sool gangir vndi wid. hwar sum wæckir bloð. ælla bærgs böti þrea markir gangi J. þræskipti sum fyr ælla wæri sic meþ laghum. §. 1. witiz manni at han fastaþi æi ella förmde æi. þa skuldi fasta ella förma. böti þrea markir. takir lönscript att præstinum för en han fa sak fori þæt oc witna swa prestir meþ hanum wari saclös. Takir bonden ber fram kötmatd fyri hion sin þær han skuldi bæra fram fastomat. þa ær bortu lönscript æn flere wita. saclös æru hion hans. böti han þrea markir. J þræskipti sum fyr. ella wæri sic meþ laghum. §. 2. Nw can prestir glömzskir wara. byuþir æi hælghadagha ella fastu dagha. prestir sighir buþit hawa. böndir næi sighia. taki prestir þem tolf þa at kirkiu waru han ræthlica þæt böd. witna þer æi swa meþ hanum. böti þa prestir þrea markir.

14.
Qwæll prestir bondan wm offir ella tiund. þa han förþi sina tiund. wæri sic twem mannum af soknninni. sialwir han þriþi.

15.
Wm þe sakir þær biscope oc kirkiu höra till. þa bondin ær laghwnhin. þa skal manas til meþ profastins breff wm en synnudagh. oc wm annan. oc wm þriþia. þær skal næmpna by oc bonda. wil han ræth giora innan þrea synnudagha wari saclös. wil æi. þa combir han J. forbuþ. ær J. forbuþi naat oc iamlanga. þa skal han J. ban lyusa. Sitir siþan j. banni ywir naat oc iamlanga gangi siþan wndi swærd kunungs wardir man sandir at böte þrea markir. Er æi sandir at wæri si meþ tolf manna eþ oc wari saclös
---

hær byrias kunungs ezöre

1.
fiæssum maal æra kunungs ezöre. þön han taka scal. oc höghsta herranna. J swearike. þæt ær þæt fyrsta. hwar sum hæmpnas a annan oc annar giorþe giærningina. þa scal þæt hundaris næmð wita hwat hældir han hæmpnaþis a annan oc annar giorþi gærningina. ella annar skilnaþir com þera mællum. §. 1. þæt ær annat hwar sum hæmpnas a grið oc giora sæt.

2.
¶ Riþir man hem at andrum oc gior hanum hem sokn. hwat sum þæt ær een ælla flere. oc williandis hanum skaþa giora. ella nokorum J. hans garþi. þæt fyrsta þe J gard coma. sarghæ. sla til bloz dræpa ælla basta oc binda. þa hawa þe kunungs ezöre brutit. oc ær þær hwar howzman fori sic. þeer læggias alli biltughe oc þera bo til skiptis. §. 1. Nw can swa wara at þeer riþa J gard oc ængin skaþa giort gita. vtan bryta hws hans. dylin meþ eþe tolf manna. oc twæggia manna witne. ella bötin sæx markir. þy at þær ær hööt meþ litlu bööt. §. 2. Nw can þæn falla sum fangh byuþir. þær ær þem heem sokn giorð. warþir slaghin sarghaþir ella dræpin innan gard oc grinda stulpa liggi vgildir. warþir dræpin innan J. garzliþi. falla fötir inn oc howd wt wari vgildir. þy at howd skal æptir fotum resa. fallæ fötir wt oc howd inn. wari gildir. vtan till seen at han J gardi fangit hafþi þæt han döþ af löt. §. 3. Nw can þæn som æi ær bondans hion. sökia bondans gard fore owinum sinum J þrangum. þa agha hans arua æn han dræpin wardir ella saar gior bo skipta oc bötir taka. þan biþir J frid sum iorþina atti. §. 4. Giors heem sokn a landboa ella a hion hans. þa a han J. frid biþia. giors a annan oc æi a hion hans aghe þa þæn iordæghande. §. 5. Nw hittas men satir J garþi. oc skilias osatir. æn þö at giærð comi þera mællum. þa ær þæt æi heemsokn. vtan han gangir af þem garþi oc J annan far sic wapin ella fylghi gangir attir oc gior til hans fulla gierð. þa ær þæt heemsokn. §. 6. ¶ Nw riþir maþir at garþi fori sinum owinum. skytir til hans ella kastar. far han skaþa J garþinum standir. þæt ær heemsokn.

3.
Takir man kunu meþ wald. synis asyn annathigia a henni elle a hanum. þön han giorþe hænni. ella hon hanum ella ær þæt swa nær by ella wægh at höra ma oop oc akallan. Warþir þæt laghlica skuþat. þa a þæt hundaris næmð wita. hwat þær ær sand vm. Takir man kunu meþ wald oc wardir takin ella fangin a samu giærning oc witna han tolf men þær till. þa a han wndir swærð dömas. §. 1. Takir man kunu meþ wald. oc dræpir kunan han J. þy. oc witna swa tolf mæn liggi wgildir.

4.
Sitir man a kirkiu wægh. ella aa þings wægh. firi andrum dræpir. sarghar ella blod wita slar. han hawir brutit kunungs ezöre. Combir æi drap ella sar. ella blodwiti þera mellum. þa ær höt meþ ængo böt. Skil þem a kirkiu wægh ella þings wægh æi af langri awnd. wtan aff braþum gerningum. þæt ær æi kunungs edzöre. §. 1. ¶ Fara men fran kirkiu ella þingi. far till sin win ella pænings öll. ella annan stad oc æi ginstan heem. sæs fori þem forsæti oc faar skaþa. þær ær æi kirkiu friþir oc æi þings fridir brutin.

5.
¶ Takir man oc leþir annan til stuks. hoggir aff hændir ella fötir. þæt ær kunungs ezöre. wtan þæt kumi J wapna skipti. §. 1. Gior kuna ella owrmaghi þylika gerninga böti meþ lagha botum. æi ma kuna ella owrmaghi frid flya.

6.
¶ Hwar sum brutir a moot þæssum malum. han hawir firi giort allu þy sum han aa owan iorþina. swa mangir sum þe æru oc lanz wist. oc biltughir læggias wm alt rikit oc aldri J frið coma. fyr æn han biþir fori hanum sum bönin atti. aghu flere bön æn een. hawi þan witu J frið wil biþia. skiptis swa bot þön sum attu. §. 1. ¶ Nw ma ængin annars firi giora. skipti allæ luti. fyrstu burt af þöm sum saclösir æru oc taki hwar sin lwt sum han aa. J. bonu. siþan hans luttir sum biltughir ellæ brutlikin ær skipti. J. þry een lut takir malsæghande annan kunungir. þriþia alle men. §. 2. þæghar han biþir firi hanum sum han hawir brutit till ella hans arwa. þa aa kunungir hanum frið giwa. oc han löse sic J. firð kunungs meþ fyritihgi markum. §. 3. þa þæsse næmð skal næmpnas. þa skulu þeer baþe wiþir wara. oc ia wiþir sæghiæ. ær til manz laghlica þingat oc till þings stæmpt oc wil æi coma. Raþi þær domarin næmd at næmpna oc næmð at fælla. wm all ezöris brut. skal nænð næmpnas af sama þridiunginum sim malit ær. J. giort. hwilikin þeer tolf fælla han ær fældir sum fyr ær saght wtan kunungir wili þær wm sanninð skuþa.

7.
¶ Koma mæn satir saman J kirkiugarþe oc combir þær drap ella hog þera melllum. wari þær friþir. boot fyritighi markir. taki halft kunungin oc halft biscopir. gærningin æptir lanz laghum. §. 1. ¶ Kunnu mæn hittas satir oc skilias osatir. þær ær æi ezörit brutit. hwilikin andrum gior a como J. kirkiu inni meþ wrez hænde. han hawir brutit kunungs ezöre

8.
Hwar sum þen man hysir ella hemar sum biltughir ær laghþir oc sorin ena naat. vari saclös. hysir andra. oc þriþiu. böti kunungi þrea markir. hysir haldir ella föþir længir böti .XL. markir ella wæri sic meþ þrætolftum eþe. Hwar sum biltughan man hysir ella hemar innan þan dagh hanum ær laghþir. til þæs han ryma skal wari saclös.

9.
Gior man forsæti andrum J husa skyli. garþaskyli. grindaskyle. scoghaskiuli. warþir þæn dræpin sum til combir. liggi J. twæböte. warþir þæn dræpin sum firi sitir liggi J. en böte. sæghir annar at forsæti ær oc annar æi. wæri sic meþ þrætolftum eþe oc wari æki forsæti wtan drapp innan comi. §. 1. þrea markir takir biscopir aff hwariu drapi. a hwat daghi þæt combir till. þær ökis lagha boot meþ þrim markum þöm takir biscopir.
---

1. manhælghis kalkir

1.
UM manhælghir manna ær swa wm mælt. Dræpir faþur sun sin. ella sun faþur sin þæt æru tyughu markir at manhælg hans. þa þræskiptas. taki een lut kunungir. annan biscopir þriþia hundarit. fall hans fyritighi markir. taki een lut kunungir annan biscopir. þridia hwndarit. §. 1. Dræpir broþir broþur manhælg hans fæmtan markir fall hans fyritighi markir. skiptis bot sum fyr. §. 2. Dræpas þræmænningia eller fiurmæningia. þær ær manhælg þera þrea markir. fall þeræ .XL. markir gangi bot sum fyr. §. 3. Dræpas brylungar manhælg þera sex markir. fall þera .XL. markir gangi bot sum fyr. §. 4. Dræpir moþur dottir sina. ella dottir moþur sina. manhælg henna tyughu markir. fal hænna fyritighi markir. wari swa boot mællum systra sum brödra. wari quinna halwm sum manna. §. 5. Dræpir sun moþur sina manhælg hænna tyughu markir. fall henna .LXXX. markir. skiptis bot sum fyr. Dræpir moþur sun sin manhælg hans tyughu markir. fall hans .XL. markir gangi bot sum fyR. §. 6. Dræpir broþir systir sina manhælg henna fæmtan markir. fall henna .LXXX. markir gangi bot sum fyr. Dræpir systir broþir sin manhælg hans fæmtan markir. fall hans .XL. markir gangi bot sum fyr. §. 7. Dræpir bonde hustru sina manhælg henna niw markir fall henna attighi markir gangi bot sum fyr. Dræpir hustru bonda sin manhælg hans niw markir. fall hans .LXXX. markir. skipti bot sum fyr. §. 8. Dræpas maghar sina mællum. liggin J. þings giældum.

2.
¶ Slar sun faþur sin. þæt ær tolf marka sac. taki een lut kunungir annan biscopir þridia alle mæn oc þrea markir acoma hans. taki ena kunungir andra malsæghande þriþiu hundarit. §. 1. Slar faþur sun sin frangiptan. þæt ær sex marka sac. acoma hans þrea markir. gangi bot sum fyr. Slar moþir dottir sina frangipta. þæt ær sæx marka sac oc þrea markir acoma henna gangi bot sum fyr. §. 2. Slar broþur broþir þæt ær sæx marka sac oc þrea markir acoma hans gangi bot sum fyr. §. 3. Slar þræmænningir ella fiurmænningir. þæt ær þriggia marka sac oc þrea markir acoma hans J. þræskipti sum fyr.

3.
¶ Warþir man dræpin vtan ezöris brut. liggi J. fyritighi markum. þa gangin J. þræskipti taki een lut kunungir annan malsæghandi þridia alli men. §. 1. ¶ Warþir bondin dræpin J. siælfsins hwsi inni vtan ezösis brut liggi J .LXXX. markum gangi J. þræskipti. taki een lut kunungir. annan malsæghande. þriþia alli mæn. Warþir dræpin J. garþi wti hittis æi biti ælla bæni. liggi J. sporgeldum. §. 2. Warþir man dræpin oc lik föört i mosa ælla kiær ella i watn wt castaþir. liggi han i. mordgiældum morð hans .XL. markir. manhælg hans .XL. markir. þa ganga J þræskipti taki en lut kunungir annan malsæghande þriþia alli men. §. 3. Liggir liik a wighwalli wm naat swa at draparin lysir æi böti mark wm naat. fyri dylsbot. mark wm andra. oc þær til at wti æru tolf. giældi mark fori hwaria naat. þær ær tolf markir at dylsbot. þa gangi J þræskipti. taki een lut kunung. annan malsæghandi. þriþia alli men. §. 4. Warþir kuna dræpin liggi J .LXXX. markum gangi J þræskipti sum. Warþir kuna myrð wari morð henna J .XL. markum drap henna J .LXXX. markum gangi boot sum fyr. §. 5. Warþir kroklokarl dræpin swa gamal at han ær æi för till þings liggi J. twæböte. gangi bot sum fyr. §. 6. Warþir grættingir dræpin þæt ær waggu barn. ær þæt swenbarn. liggi J .XL. markum oc sun vfödir J .XL. markum. ær þæt möbarn liggi J .LXXX. markum sun vfödir J .XL. markum þæssi boot gangi J. þræskipti. taki een lut kunungir annan malsæghandi. þriþia alli men.

4.
¶ Warþir giestir dræpin at bondans. bonde a bana finna ella giældum wppi halda. §. 1. ¶ Warþir giæstir dræpin vtan garð oc winskeð innan ta oc tomta ra þa agha byamen bana finna ella giældum wppe halda. Warþir han dræpin a bolstaþi ella a skoghum. þa aghu bolstaz men bana finna ella giældum wppi halda. §. 2. Dræpas giæstir at bondans ænskir ælla dænskir. warþir han fangin þæt wærkir wighiandi ær. læse saman þæn döþa oc þan quicka dömis þan döþe iorþa oc þan quicka till lagha þinga.

5.
Warþir man dræpin aa bolstaþi manna. bolstaþa men sculu bana finna innan naat oc iamlanga. hitta þe han þa. sculu þe han husabymanne J. hændir fa oc warin saclösir. slæppir han hanum böti fyritighi markir. þæt ær kunungs een sak. Hitta æi innan naat oc iamlanga. bötin bolstaþa men tolf markir. þessa boot takir kunungir wp þæt hetir dulgha drap. §. 1. ¶ Hittis man döþir a bolstaþi manna. synis ængun handwærk aa hanum. witi prestir þa han liik wighir oc þe men wiþir waro warin bolstaþa men saclösir.

6.
Dræpa flere men een man bötin allir ena boot oc fastin allir. oc wari han hwusman sum han til næmpnir. æi ma flere wtan þrea till bana orð næmpna. ær nokur J. fylghi ella fara nöti. meþ þem sum drapu. oc ær æi sama wiliande. wæri sic meþ twem witnum oc tolf manna eþe. Hwar sum till raþbana næmpnis. ær sandir at. böti tolf markir. ær æi sandir at wæri sic meþ laghum.

7.
þæt ær forlækis wærk. takir man læggir niþir wiþir iorð skær wr sum galti. glatar þær vbornum. ær man vgiptir. böti vbornan sun meþ .XL. markum. dottir vföda meþ . LXXX. markum. saaR hans meþ .XL. markum.

8.
¶ Warþir man barþir ella hoggin far formæli sin. oc næmpni skaþa. man sin firi scripta faþur sinum. oc þem mannum þær boa næst aghi þær ærwinge wizorþ.

9.
¶ Wm drap ær æi sandir at. oc atakin wæri sic meþ þrim witnum oc þrætolftum eþe. þær skal rætir malsæghande firi wara.

10. Hwar sum dræpir man. höfþi sialwir een swa windir. at. halwa boot broþir hans æn han ær til. skiptir wiþir han. höfþi meþ ætinni. þeer allir bötin halwa boot. þe bröþir sum saman æru. bötin alli saman hwat enn brytir. Wtan brutit ær J. wrbotar mali ella J. giolsæmi.

11.
howð saar oc hwlsaar þem skal wærkiænde warþa. þær til vti ær naat oc iamlange. Wtan þe hawin siælwir sæt takit. dör aff þem sarum. liti swa arwin at sum hin takit hawir. Sar all annur. warþi æki længir æn attir ær helt oc hwdh iwi wæxin. gangir wiþ J. sin ytirsta tima fyri sinum scripta faþur oc flerum mannum. þæt han dör aff andri soot oc æi aff þem sarum wari saclös fori drapinu.

12.
Warþir man hoggin fullum sarum. aa almænnings torghi. þæt ær .XL. marka sak. Warþir blar ella bloþughir. böti æpti lanz laghum

13.
Um benlösning J. sarum. lösir man ben J. höfþi. þær ær þriggia marka sak. lösir annar oc þrea markir. lösir þriþia oc þrea markir. lösir flere been. æki boot þy högri acoma hans och þrea markir. War þæt giort i friþi. þæt æt þrim markum dyrra. þæssum bot gaar i. þræskipti. taki een lut kunungir annan malsæghande. þridia allimen. lösir æi ben w. far æki mera een þrea markir J. þræskipti sum fyr.

14.
Slar man. blan man æru asynir a þem manni. þæt ær þriggia marka sac J. þræskipti sum fyr. æn þæt i. friþinum giörs þæt ær þrim markum dyrra J. þræskipti sum fyr.

15.
Sarghan man wm hælghan dagh. þær aa J. biscopir þrea markir. gangi J. þræskipti sum fyr.

16.
Combir kunungs soknari oc giwir till mæli. för æn siæluasæt ær gior. standir æki siælwasæt. dela þeer wm ena siælwasæt ær giör ella æi. Gitir bondin eþ sin gangit meþ twem mannum. standi sialuasæt. gitir æi. stande æki gangi þæn eþ þa soknarin wil.

17.
Witiz manni afhog. Hoggir aff fingir af manni þæt ær þre markir at sarum. þa ganga J. þræskipti. oc þrea markir at læstis bot. taki þæt wp þan sum skaþan löt. tolf öra at lækis bot. taki siælwir lækis bot oc læstis bot. sarabötir gangin J. þræskipti. Hoggir flere fingir af. böti þrea markir fori hwart þera. þomal fingir ær eet iom dyrt at botum sum all annur. Hoggir þæt af tiw markir at sarum gangi J. þræskipti sum fyr. þrea markir at lytis bot tolf öra at lækis bot. taki þæt mælsæghande. §. 1. Hoggir hand af manni. þæt ær tyughu markir at sarum. þa ganga J. þræskipti. taki een lut kunungir annan malsæghande. þriþia alli mæn. tolf öra at lækis bot. þrea markir at læstis bot. Hoggir af hanð swa at hon hængir wiþir. tiw markirat sarum. hængir þær halwa boot gangi J. þræskipti sum fyr. §. 2. Hoggir foot af manni tyughu markir at sarum tolf öra at lækis bot. þrea markir at læstis bot. skipta boot sum fyr. hoggir af swa at hængir wiþir. hængir þær halua boot. §. 3. Hoggir öra af manni. þrea markir at sarum. tolf öra at lækis bot. tolf öra at lytis bot. hyl þær hattir halua boot. §. 4. Hoggir næsar af manni. þrea markir at sarum. tolf öra at lækis bot. þrea markir at lytis boot. §. 5. Stingir wt ögha a manni. þæt ær niw marka sak tolf öra at lækis boot. þrea markir at læstis boot. skipti boot sum fyr.

18.
Kuma men at öldum saman. hittas satir oc skilias osatir. Combir þræta ella bardaghi þera mellum. þæt ær þriggia marka sak. kuna ær þær æ halwu dyrri J. allum saramalum oc acomum.

19.
Læggir man meþ kniwi oc morð wapn. þær ær tolf marka sac. þæssum sac þræskiptis. taki en lut kunungir annan biscopir. þriþia hundarit. þrea markia acoma hans. taki ena mark kunungir. andra malsæghande. þriþiu alle men. wari swa arwa skut sum knifslagh.

20.
warþir acoma J by gior oc J. asyn manna. taki æ lysninga witni aff þem mannum asaghu. Warþir gior a gatu ella a genlötum. taki þa fyrsta by han til combir. han skal lysa at rykandi sari oc rinnande bloþe första dagh han far acomo. ella annan þær æptir. oc næmpne þæn sum giorþi. hawi þa æ syn witni oc wæriande ænga. lysir þæn dagh æi. ella annan þær æptir. lysir gamblu sare. oc æi mæþan nytt ær. hawi þa wæriande witu oc ænga þæn þær lysti. Bærin lysninga witni af acomu a manni. oc æi af bloþe af klæþum hans. gripir til lysningæ witnæ oc orkar æi böte firi þrea markir .J. þræskipti. kærir wm bardagha oc gripir æi til lysning oc wær hin sik. warin baþir saklösir. §. 1. Nw sighir þæn sum saar hawir fangit. kunungs lænsman talar til þæs þæt giorþi. han swarar ængu. Hawir lænsman witni af skiælikum mannum þæt þe saghu acomu hans. hawi þa lænsman wizorð. at fa annatthiggia aff þem acomu giorþi lagh ella pænninga. falz þa þan at. gangi boot J. twæskipte. taki halft kunungir. oc halft hundarit. §. 2. Hwar saar sin wil gilda. han skal hawa til lysninga witni sum saghat ær til þings meþ sik J. fyrsta þingi. wari gild tala hans hawir æi hana standi wærnær iorð fori bondanum

21.
Uarþir man a wita. þæt scal lysa firi grannum oc soknnamannum. oc frændir hans agha han J. hæftum hawa. Combir þan man .w. hæftum dræpir man ella by brænnir. liggi by J. waþa giælde siw markum. taki þæt þeer wp sum sin hawir latit. ær æi boot þy mere. þo at baþe brindir by oc bondi. saar þe sum han giot. æru J. sex örum. swa skulu hans ærwingia baþi taka oc giælda fori han. æru æi lysninga witni till sum saat ær. wari þa gærningar hans. J wilia wærkum. baþi þæt han giorþi. oc swa þæt hanum giors.

22.
¶ Warþir man dræpin meþ waþa ella saar gior. wil þæt ærwingi swæria ella han sum skaþa hawir fangit meþ þem sum giærningina giorþi. wari waþa boot. fylli waþa eþ firi drapp meþ twem witnum oc tolf manna eþi. oc siw markir at botum. fori saar twer meþ hwarium. þær ær boot æki mere æn sex öra. see þan eþir fori grannum gangin fyr æn næstu lagha þing koma. wtan at swa see at æi ær edsörth. þa sculu þa til kirkiu coma meþ twem mannum sum wæria sculu. oc byþas þer til. þæt þeer wilia þen eþ ganga. þæt fyrsta ezört warþir. Jnnan þe siw nættir. aghi ængin wizorð tala þær aa. fyr æn a lagha þingum. wari waþa boot. ella pantir firi lagha þing. oc eþir gangin. ær æi swa giort. liggia þa J wilia wærkum. wtan æru þön faal innan sum saghat æru.

23.
¶ Kastar man ywir hws. ella skyutir. fa skaþa af man ella kuna. witi wækiændi þæn waþa meþ twem witnum oc tolf manna eþi. sæghi hwsabymanni till oc biscops manni. æn han asaaki. böti waþa boot. æn þo at döþum se dræpin. far þær fæ skaþa af. giældi skaþa halwan oc eþ ængin. Castar man fram firi sic ella skyutir þæn han meþ öghum seer. þo eens waþi at baþi wilia swæria.

24.
hawir man bruun J. garþi han skal bylia oc wm hylia. fallir man J han oc far af bana. han bötiz meþ waþa botum markum siw. ær æi huld ælla wm boeth. oc dör þær man .J. liggi J fullum lagha botum.

25.
Dræpir owrmaghi man. minna æn fæmtan ara. hwaria lund han dræpir han. wari waþa bot siw markir. Nw sæghir annar æi owrmagha wara. þæt sculu tolf men wita.

26.
¶ all aafal liggin J siw markum. oc all owanfal J. wbötin. Hawir man forn hws i. graþi. wil æi wm rycta ella wm boa. faldir a man oc far af bana. gildir ær han meþ siw markum. taki þen wp sandir ærwingi ær. samu lagh æru wm wiþakast æn han faldir a man. oc far af bana. §. 1. Wil man ræta sten ella stuk faldir a man. oc far af bana. gildir ær han meþ siw markum. giælde þen þær giængis bidir. ¶ Wpdragha skipa. oc wt skiuta skipa. warþir man firi lunnum ella lynnar börþi. dör af giælde meþ waþa giældum markum siw. §. 2. ¶ Hogga twe træ saman J. scoghi. warþi hwarghin andrum. Combir man gangande till oc faldir træ a han. liggi J. waþa botum. §. 3. ær man J. skaal. wil dyur skyuta oc war fori man. liggi i waþa botum. æn baþe wilia waþa af giora.

27.
hawi lænsman ængun wizorð wm sara mall. wtan sandir malsæghande ær fori. ær oc malsæghande fyri oc ængin acoma wæri meþ laghum
---

bygninga balkir.

1.
Byggi karl J. by atti bolstad iorþa. a ræþ karll at sælia. oc saldi fiorþung i. by meþ fastum oc fullum skiællum. æn skiærpi sko at foti. sath wiþir karl oc nötti. æn ræþ karl at sællia. oc saldi fiorþung i. by meþ fastum oc fullum skiællum. þa toku þeer at dela sælu man oc köpuman. gafs þa salu manni lighri raþa. æn skiærpti sko at foti. sath wiþir karl oc nötti. ræþ a saldi fiorþung þriþia meþ fastum oc fullum skiællum. þa toku þer at dela saluman oc köpuman. gafs þa köpumanni wald oc wizord lighri raþa. æn skiærpti sko at foti. sath wiþir karl oc nötti. oc saldi han fiorþung þæn længst war attir meþ fastum oc fullum skiælum. þa grep karl til af næfninga. næmpdi aff burtompt i. by wtan brut oc tomtamal. nu sæl oc han þæt. æn næmpdi karl aff fiska dræt till scoghs. kroka fiski a watn. ko a reek oc soar. þa sæl oc han þæt. þa war þæn karl alsæla. þa skyria byrþmen oc sighia. þu hawir illa giort. hawir salð byrð wara. þa skyutir karl til þings. þæt han hawir laghbuþit þa iorð. witi þæt meþ twem witnum oc tolf manna eþ. hawi þæn cöpp sum cöpti. karl hawi pænninga sina. falz at witnum. dömis þa iorð i. byrð attir. oc hin af þrim markum sum salde. taki ena kunungir andra malsæghande þriþiu alli men.

2.
¶ Byuþir byrþar man fult til byrð sinni. innan nat oc iamlanga. gangi iorð J. byrð attir. byuþir han æi swa. hawi þæn þær cööpt hafþi.

3.
köpir man iord ella skiptir. næmpni fastar sina annat tiggia at kirkiu ella a þingi. oc soknamen sex hwar þera. Dela siþan wm þeer þæt köpti witi þæt tolf fasta wm cöpp þera oc wari swa gildir fasta arwi sum fasti. Sæmbir at. hawi þan wizord fleri faar. wari þæt alt eet köp oc skipti.

4.
Hawir man iorð J. hæftum sinum. oc gripir til cöps oc fasta. oc orkar æi fastanar. misti iorþina oc a þrea markir. wm aar. wm annat oc þrea markir fori þriþia æn han hawir swa længe hawat iorþina. gangi boot J þræskipti taki en lut kunungir annan malsæghande þriþia hundarit. Gripir oc swa til orþa. þæssa iord atti faþur min klasalöst oc klanda wari þæt meþ forhæfþis eþe. Dela twe wm forhæfþi. hawi þæn wizorð i. handum hawir.

5.
Binda twer cöpp a en man. byrþaman oc wbyrþaman. þa dömis eghur byrþamanni. oc wbyrþamanni wærd attir. oc þan af þrim markum sum saldi. J. þræskipti. §. 1. Binda twer skipti ella cöpp a een. baþi byrdaman. ælla baþi vbyrdamen. þa giæfs þæssum wizorð sum fyrra cöpti oc skipti. þæn kræwi attir wærd sith sum sænnæ cöpti. oc aff þrim markum salumanni firi giærsalu sina gangi bot J. þræskipti sum fyrra. stande þæt a tolf manna witnum. hwar þera förra köpti ella skipti

6.
Skipta men eghnum þæt skal a fastum standa huru þera skipt ær giort. kræwir wm aar fult geen fullu fasta sæghia. kræwir wm annat. oc far han þæt. warin saclösir baþir. Warþir æi war iuir tw aar. hawi æi længir wizorð at quælia. Nw kærir han at han hawir æi fult. þa coma þera fastar oc swæria sum þera skipti ær. þa sighir han. Jak hawir minna æn i sorin mik. wæþia þa wndi sanna syn. sæghia synamen at han hawir alt fult fangit. gangi þa hwar til sins oc af þrim markum wm aar. oc þrea markir wm annat. oc þrea markir fori waþa kastit gangi boot J. þræskipti sum fyrra. §. 1. Nw can man baþi giora cöpp oc skippti. ær skipt mera oc cöp minna. standi þæt giort ær. ær cöpit mera. och skiptit minna. gangi iorð attir i. byrþina.

7.
¶ Aaf owrmagha ma æi iorð köpa vtan liggir hungir a halsi. ella fæ giæld. þa sculu fæþærnis frændir raþa fæþærni. oc möþænis frændir möþærni. §. 1. Skiptir faþir owmaghans möþærni ella moþir owrmaghans fæþærni med fæþærnis frænda raþi. þa skiptin þe til bætra oc æi til wærra. ær æi swa skipt. þa hawi han wald till sins attir ganga. þa han ær cumin til sin moghanda aldir.

8.
Hwar sum köpir lut fal af andrum i akrum ælla i. ængium. witi þæt meþ fastum sinum þæn sum cöpti. Dör þen witi faþur oc sun fæþærni klandes þæt. wæri þæt meþ forhæfþis eþi. Nw sighir hin sum quæl. þu hawir wt fört ra. mera æn atti. wæþi wndi tolf manna syn. §. 1. Hawir man lut fal i. ængium þæt sum baþe ær stakat oc stenat. oc liggir i hwarte warþir ella graþir. æ mæþan bonden byrghir sinu. byrghi oc han lut falli sinu. Warþi æki længir garþum æn hawir burghit sinu. warþi ængia garþum wt till ylians mæssu.

9.
Gripir man til oc fasta. oc hawir hæfþat iorþina. oc orkar æi fastum. giui wt iorþina oc böti þrea markir fori aaR. oc þrea fori annat. oc þrea fori þriþia. gangi J. þræskipti sum fyrra. æn han hawir swa længi iorþina hæfþat. §. 1. hawi ængin wizorð at binda cöp a annars manz wppa iord sum han hawir raþit fyrra. §. 2. Hwar sum sæl æghu sina ella giældir twem. hæti wiþ markum þrim J þræskipti.

10.
gior man wp giærþir innan wærn flera manna. þæt aa han hawa wm þry aar. oc af at taka at saclösy. oc siþan till skiptis bæra. hawir længir inni oc beþas grannani þæt oc fa æi. fyr æn aa þingi cræwi. bæri þa til skiptis oc böti þrea markir. taki ena mark kunungir. andra malsæghande. þriþiu alli men. §. 1. Gior man wp giærþis vtan wærn. ær awisning til. fawi fori fult fæþærni oc alð oþill. oc han ryþir geen ruþu oc brötir geen brytu. skipta þa bætra oc sæmbra.

11.
¶ Skipta twe bröþir twem bolstaþum. nu ær annar bætri. oc annar wærri. þær skal gödning till læggia sum krankarin ær. þær till iamt ær. sæmbir þem wm. hawin till fasta oc full skiæl. wil siþan quællia. hawi ængun wizord till.

12.
köpas vskyldir mæn saman skipta eghnum ær oklutrat. oc wklandat .J. þera daghum. kombir annar æptir þem. wil siþan quællia oc klanda hawi ængun wizorð till.

13.
Hwar sum skiptir æghu wndir sik heem fyr æn mal ær wti. giwi afrad karli. swa mykit af afraþi sum vnöt ær. skiptir æi heem wndir sik. hawi afradskarl eghu þær til maal ær wti. §. 1. Hwar sum annan rænir bool oc bygning ellar giptir wndan iorð þa han hawir hawat. hæti wiþ markum þrim. taki ena mark kunungir. andra malsæghande. þriþiu alli men. §. 2. Hwar sum hawir bool oc bygning annars manz. göþi swa hans iord sum sina. hwar sum æi gior swa. hæti wiþ markum þrim. taki ena kunungir. andra malsæghande þriþiu alli men.

14.
¶ Sætir man æghu at wæþium. sæti niþir meþ fastum. þæt kalla wæþia fasta. læggin wndi stæmpnudagh wm naat oc iamlanga. taki attir a stæmpnodaghi meþ samu fastum. lösir æi han attir aa stæmpnodaghi. oc æi börþær mæn. Wari þeer þa oþilfasta sum fyrra waru wæþfastar. þem þær fastani fylghia þem dömum wi ægnnir

15.
Læggiæ mæn bolagh saman. standir wm naat oc iæmlanga. wil een ryua oc annar wil halda. hawi þan wizorð sum halda wil. Combir J döþir þera mellum skiptin æpti fullu bolaghi. dela þeer wm. annar sæghir wara bolaght. oc annaR æi. hawi þæn wizord þær wita wil bolagth.

16.
¶ Sætiæ twer J. tak pænninga sina. wari saclös taksmaþir. þær til malsæghande kræwir wt pænninga sina. þa kuma þe til þings oc dela. hawi pænninga sum dömis.

17.
Læggir man fæ in. læggi in meþ witnum. oc taki wt attir meþ witnum. wæþsæt fæ. ella inlagth fæ. brindir ælla stiæls ella waldtaks. fylghias bæggia at. þæt ær vgilt. fylghias æi bæggia. dömis þa hanum sith attir. wil han mera in witna. hawi hin wizord at wæri sik. oc gangi tw witni oc tolf manna eþ.

18.
Borghar man pænninga fori annan. giældi þæt han sum borghaþi ella næi fori. Borghar han manni till swar oc combir hanum til þings. þær ma han aff borghan sægghias. ¶ Kombir æi til þings. böti sak han sum borghaþi. oc hwat man borghar a þingum. þæt star a þings witnum

19.
¶ Ær by laghskiptir. sliker hawir sum hawir. sliker fiorþungir sum fiorþungir. sliker attungir sum attungir. Hwar sum hawir fiorþung i. by. raþe enum sköt ra. hwar sum hawir twa fiorþunga i. by. raþe halwm by. hwar sum minna hawir liti at lagha læghi. aghi ængun wizord at bryta by wp. vtan han aghi fiorþung i. by. §. 1. Nw liggi fyra skutra niþri. þa liggir by .i. lagha læghi. hawin byamen tæ swa marg sum þem sæmbir sialwm wm. þæn sum boor norþan wart .i. by. han raþe skötrane synnanwart J by. þæn sum synnan wart a .i. by. han raþe skötrane norþan wart .i. by. þæn sum boor wæstæn wart i. by. han raþe skötrane östan wart i. by. þan sum boor östan wart i. by han raþe skötrane wæstæn wart i by ¶ Læggin tæ wtan skötaR sex alna breð oc swa almanna wægh allan oc hawi ængin wizorð at kæra þær a. wtan þan by sum aka skal æptir anlaþi sinu. hwar sum æi hawir swa böti þrea markir i þræskipti sum fyrra. hwaR sum liggir wiþ land oc wiþir wægh. han skal hawa rena gödning þriggia fæta. §. 2. Dela þer wm by. swa langt þær þu rymir noor. swa langt rymir iac syþir. swa langt þu rymir östir swa langt rymir iac wæstir aghi þan wizorð þær ryma wil. Læggi by soldraghin oc þær sum by ær laghskiptir. warin böndir alle saclösir. þær till þæt nokor þera giwir andrum sak. §. 3. þykir bondanum þrangt J by. rymi burt a sialf sins tæktir. fae sialwir sik farwægh. baþi til waz oc wiþar. oc hawi wald oc wizorð sum quar sittir a gamblum farwæghi. baþe nærr oc fiærre. §. 4. Hwar sum aghir hws a annars manz tompt. sæghi wp wm aar. wp wm annat. wp wm þriþia. wil æi þa han af ryma. hawi þæn hws sum tompt aa. §. 5. Sætir hws a annars manz tompt oc farwægh aldra manna. sæti niþir meþ markum þrim. oc taki wp meþ markum þrim J. þræskipti. taki een lut kunungir. annan malsæghande þriþia allimen. wari samu lagh wm gard æn han sætir han aa tæ sum wiþir by liggir. §. 6. Hwar sum gior lighris willu andrum. læggir burt af stað æghur manz oc i. annan stad hæti wiþir markum þrim. skipti sum förra.

20.
Hwar sum riuir ra ær sandir at böti þrea markir. riuir annat oc þrea markir riuir þriþia oc þrea markir. gangi boot sum fyr. æki boot þy mere at han flere riuir. §. 1. Hwar sum læggir ta a annan böti þrea markir i. þræskipti sum fyrra. ær æi bar oc atakin. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþ.

21.
Liggir wæghir of nala manni. fari til þings oc spyris firi. han skal hawa doma firi sic. læggia wægh af þem stað han fyrra la. hwar sum æi gior swa. riwir gambla wæghi. oc gambla grindastaþir. hawir æi doma firi sik sakir ær han at þrim markum i. þræskipti. §. 1. Hawi ee þæn wizord ryma wil wæghi oc broa. warþi hwar garþum oc grindum oc browm. wm bolstad sin ella almanna wæghum oc kirkiu wæghum oc þings wæghum skulu alli men warþa oc broa. æn andrum wæghum a þe æi warþa ella broa. Dela þeer wm. annar sæghir wara kirkiu wægh annar æi. standi a tolf syna mannum.

22.
Awarkar man manni i. akrum ella slar a ængium. witi attir gildi sins oc boot ængum at. kræwir oc fa æi ræt. fari til þings oc söki wt siit oc a þrea markir þa þræskiptas sum fyrra. haldir wm aar oc wm annat oc wm þriþia. böti þrea markir fori hwart aaR taki een lut kunungir. anna malsæghande þriþia alli men. §. 1. Fa min sla annars æng. ræpsi wp oc hwælmi sum han kan bæst oc wari saclös. Skær ginum deld. skær ginum andra hæmpte wp ax. röki saman a þriþiu. aki swa in kornni sinu saclöst. hwar sum æi gior sua. böti þrea markir i. þræskipti. holdi wiþir han grinð þær til hon fryss. swa at hon gangir hwarti wp ella attir. §. 2. Læggir wad ella for a manni. læggir a delð. læggir a andra. læggir a þriþiu. sæghir swa siþan. iac for wildir wm andra. iak for wildir wm þriþiu. giælde þæt attir a akrum þæt a akrum war. witi þæt meþ akralaghum sinum. standi þær wti attir saat korn. hö æn a ængium war. witi oc þæt attir guldit mæþ ængialaghum sinum. far æi þera witni böti þrea markir. far ywir þrea deldir oc fællir tolf manna syn han wari fallin at þrim markum i. þræskipti sum fyrra. wæria þe han wari saclös.

23.
Hoggir döþwiþ i. scoghi annars manz. takin meþ lasse hæti wiþ öre. takin meþ andru oc öre. ær takin meþ þrim meræ. böti æi mera æn öre. ær ængu atakin. wæri sic meþ laghum. wari slik samu lagh wm skaf scogh oc wm næwir æn han löpir oluuis a skoghum manna oc wm bast löpning.

24.
¶ Hwar sum hawir homblagarð a tompt annars manz. gæwi þem fult firi sum topmt aa swa sum mæn mæta þera mellum. ella föri oc siælwir af siit. Jær homblagarþir vtan tæ oc tompta ra. hawir han awisning sum farith oc fikt hawir nöti siælwir ærwoþi siith. hawir ænga awisning. skiptin allir bolstad men swa. hwar sum han a til. Liggir homblagarþir innan ta oc tompta ra. taki hwar wp sum han a i. by oc i. bolstaþi.

25.
Hawi ængin wizorð tæppa watn swa at hin hawir skaþa af sum bo firi. hawi oc ængin wald at tæppa watn. swa at skaþar ængium ella akrum.

26.
hawi ængin wizord at giora forfiski adrum. hawi J wpgagns watnum niþri mærdræ ella næt. wm naat. wm andra. wm þriþiu. taki wp nætt sin ella mærdra. gangi siþan fiskir til leeks þiit sum han lystir.

27.
Far man oluuis a quærna manz. hawir æi luf ella leghu fori sik. hæti wiþ sez öra. brytir hws. æru sannar asynir a þy husi. hæti markum þrim. i þræskipti. ær æi sandir oc atakin. standi wizord fori hanum.

28.
Roor skipi manz. ær burtu wm naat. oc wm andra. gior bonda farlatan sum skip atti. hæti wiþ sex öra. faar æi sex öra. fari til þings oc söki wt sex öra oc a þrea i. þræskipti. ær æi bar oc atakin. standi wizord fori hanum. hwar sum læstir skip firi manni. þæt ær þriggia marka sak.

29.
¶ Riþir man hæsti manz at owilia hans sum æghir ella skyuti. böti þrea öra firi þæt han a stighir. oc þrea öra firi þæt han af stighir. wari een fæ bondans. sighir han þæt at han fik þet meþ leghu. hawi þær till twæggia manna witni oc vari saclös.

30.
Köpir man hæst wm liwsan dagh wppinbarlika. firi allum mannum. hawi til twa witniz men. combir rættir æghande. oc klanda þan hæst. swæri sik orþiuua oc leti siælwir. æpti wærþi sinu.

31.
Köpir man ko af manni. han a kalfwi warþa. ær spini læstir a ko faldir af öri af wærþi. ær læstir annar. falle at twe öra. æru læstir þrir haldi þy at enist köp siith at þeer siælwir wilia. §. 1. ¶ Köpir galnööt af manni. ella wtampt hors. þy a han æi længir warþa. æn þær koma æftru fötir. sum fyrra waru fræmbru.

32.
Gior man köp wiþir bondans husfru. wtan bondans witu. mera æn til öris köp. þæt ær þriggia marka sak i. þræskipti.

33.
hwar sum köpir gangans fæ ella hwat þæt ær. han angrar sum salt hawir. oc takir attir wtan hans wilia sum cöpt hawir. giældi þrea markir firi cöp ruff oc firi giæld ruff. §. 1. Skipta men hæstum ella skyutum. þær ær fræst mark firi. nættir þrear. wil attir skipta innan nættir þrear. hawa hwar þæt fyrra atti. æru þrea nættir wti. hawi þæt hwar sum fangit hawir. Combir þæn attir wil skipta innan nættir þrear oc hin ær burtu. taki witni af grannum hans at han wildi attir skipta innan nættir þrear.

34.
Takir man hæst at lane ella skyut. ella vxa. ella hwat sum þæt ær. þa skal laan leandi heem föra. þæt ma æi .i. eldi brinna oc æi i. watnni sivnka. þy at hanð skal hændi sælia. ella men firi swæria. §. 1. Leghir man hæst ella skyut. oc döa þön af ængi hans wangömu. swa sum han skal sinum eþe æpti warþa. æn þeer dela wm. hawi þær æghande baþi suman wærd oc leghu. Dela þeer suman annar sighir lanat annar leght. hawi þæn wald witu þær leght hawir.

35.
Skipta men hæstum ella skyutum. ella hwat sum þæt ær. Klandes þæt. þa skal þæt i. tak sætiæs. hwar sum annan rænir taks oc leznar. hæti wiþ markum þrim i. þræskipti. §. 1. Klandes hæstir firi manni. vxi ella ko ella skyut ella hwat sum þæt ær. næmpnir han fanga man sin innan land oc laghsaghu. e mæþan han hitti skola sin. þa leþi af handum sik. þær til han combir til þæs manz þær stingir handum wiþir. þa skal han hawa fyrst natar tak. annat. þrigia nata tak. þriþia siw nætir tak. innan land oc lagh skilu. næmpnir han fanga man sin. wtan land oc lagh saghu. han skal hawa manaþa tak. oc leti æki længir æn til landamæris. combir þær niþir wari saclös. combir æi böti siælwir. §. 2. Klandas nokot firi manni. æn þæt ær ganganz föter. gripir han til heem föþu ella ær annat nokot oc sighir hin i. handum hawir. þætta lætt iak giora. iak hawir þætta at baþi nytt oc fornt. wæri þæt meþ twem witnum oc tolf manna eþi oc wari siælwir taks man sin. §. 3. Gripir til kops annat tiggia a torghi. ella firi garþi sinum at þæt ær hans eghit oc taki attir siith. hin wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi oc leti siælwir æpti wæri sinu.

36.
Hittir man hæst ella skyut ella annat fælaþi a gangu. þa skal han laghlysa þy. combir ængin þæt aa. innan naat oc iamlanga. þa læti mæta þæt. oc hawi sialwir. combir siþan þæn þæt a. hawi quært af wærþi swa mykit sum han hafþi cost firi þy. oc standi þæt a granna witnum. föþis þær oc nokot af. hawi þæt guært þæn þæt hitti oc lysti.

37.
Hittir man fynd a almanna wæghum. han a lagh lysa hænni. combir þæn þæt a. giwi hanum þriþiung sum hitti. combir þæn gensta æptir sum a. oc hin hawir æi lyst. taki attir lösna lösu. §. 1. Hittir man watn fynd. aghi halua fynd hwar þera. §. 2. Hittir man fynd bya millum. oc ær æi almanna wæghir. taki attir þæn .a. at lösna lösu

38.
broar synir BRoar synar oc garþar synar skulu wm botulfs mæssu wæra. soknnamen skulu syn at næmpna tolf men oc fleræ syn at næmpna. æn sokn ær wiþir. þæn gard ella broar sum þe swæria ogildar. böti firi sex öra. taki halft kunungir oc halft syna men wil æi böta fyr æn þæt kæris a þingi. böti þa þrea markir. taki halft kunungir oc halft hundarit oc synamen. oc raþin bolstaz men garþa syn. §. 1. Dör hæstir i. bro. ær þæt gangare. böti firi þrea markir. ær þæt rinnare. böti fori tolf öra. firi skyut ena mark. Brytir annat fæ sik i. bro oc dör af fylli attir quict firi dööt. Brytir sik hæstir ella hors ella hwat fæ þæt ær hælzt. oc dör æi af. fulli attir sum mætanz men mæta skaþan. §. 2. Far nokor skaþa i. bro. lysi i. fyrsta by þær han til combir. giælde þe skaþa hans sum bro a gilda. swa dyrt sum synamen mæta. oc þrea markir firi brona .i. þræskipti sum fyrra. ær ængun asyn a hæste hans ella klæþum wari saclös

39.
Takir man in fæ manz .i. akrum ella .i. ængium han skal in taka. oc æi dræpa. kalli a granna lati spiæl mæta. nu æru spiæl mætin. wil ræt firi giora. swa sum mætanz men matu wari saclös. wil æi fari til þings. oc söki wt ætiwbot sina oc a þrea markir .i. þræskipti. alt þæt mæn böta at osöctu. allar ætiubötir a. hwarti .i. karl ella kunungir. takir man wt fæ w. hwsum manz. oc hawir æi mætanz men mætit. brytir hws. æru sannar a synir a þy. þæt ær þriggia marka sak gangi .i. þræskipti sum fyrra. §. 1. Sæghir swa þæn sum fæ a. mit fæ com þy .i. giærþi. þy at garþa hawa længi niþri lighat. böti spiælla bot. þen sum garþin a. Sæghia syna men swa. at þæn garþir ær nybrutin niþir. giælde þa halft spiæl sum garþin a. oc halft þæn fælaþi aa. Læti þaghar fæ wt sum spiæl bötir æru mætnar. §. 2. Sæghir man. iac wilde in wræka fæ þu hælti w. handum mik. næi swarar hin. menti iak þik aldri intækior. standi þæn oc wæri sik meþ laghum. gitir æi wart sik böti þrea markir .i. þræskipti sum fyrra. §. 3. Combir owanat i. akra. ella i. ængia. oc ær garþir gildir. giældi þæn skaþan fæ a. §. 4. Löpir hæstir ella skyut .i. akrum ella v. ængium oc far skaþa af garþum. wari wgift æltir man þæt w. akrum ella v. ængium oc far skaþa af. ær sandir at böti attir tolf öra firi hæst oc mark firi skyut. ær æi bar oc atakin. wari saclös. §. 5. Kænnir man aræk oc ær æi sandir at. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. takir alt suman hirþingia oc hiord .i. ængium ella akrum. þæt ær þriggia marka sak .i. þræskipti. gior flere aræk æn eet æki boot þy höghri. Sætir bondin wanwita til hirþingia böti sak þe ær aa moghande aldir. böti hirþingi siælwir. §. 6. Watu graþa skal man gilda giora. simbir þær fæ innan. böti þan spiæl sum fæ a. Giærþi gasagarð knæs höghan. coma þa gæs innan. taki oc læti spiæl mæta. kuma twer bolstaþi saman wm giærdning. giærþi half giærþis hwar þera. warþi watu garþum sum andrum wari hwat þæt ma mere by ella minne. wil man wæþia bort garð af sik.

40.
Dela men wm garþa. þær syna men till næmpna gangi heem til tomptini þy at hon ær teghs moþir. aghi swa akra æptir oc garð. sum han hawir tomptina. þæn sum a gard combir. þær skaþi gik in ginum han böti þrea markir .i. þræskipti sum fyrra. Syna men skulu þæt wita. hwarn sum þe fælla. wari fallin at þrim markum .i. þræskipti sum. hwan þe wæriæ wari warþir. §. 1. Standir garþir mællum akærs oc rydning. warþin þe mæþul garð sum andra æghu. wreta garþir fallir saclös niþir. §. 2. Köpir man eghur .i. annars akri ella ængi. hawi swa mykit af græfning sum han a J. akri ella ængi. Swa bratt sum man bær wt sæþa span sin. tæppi þaghar lut sin. wil æi tæppa. taki af ardir bild hans ella ardir. §. 3. ¶ Nw aghu allir farlið warþa. swa þan minna hawir .i. by sum þan mera hawir. Nw kan fal a farlið coma. þæt skaþa þæn sum senstum ginum aker. Gita þa byamen þæn wiþir bundit böti han spiæl attir. gita æi. bötin allir spiæl attir. §. 4. þrof man aka ginum annars aker ella ængi. taki niþir gard oc boe swa wel sum fyrra war wari saclös. Hoggir grað annars manz. ær sandir oc atakin. böti firi þrea markir .i. þræskipti. §. 5. ¶ Riþir man wægha willir oc riuir gard niþir. ræti wp attir. oc wari saclös boor æi wp æftir sik ær sandir at böti þrea öra ær æi sandir at. combir til þings. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. gitir æi wart sik. böti þrea markir J. þræskipti.

41.
¶ Nw kan man eghu til angs sætia at þrangalösu mali. siþan allir hawa sinu burghit wari þæt ogilt. Sæghir annar þræng walda. annar æi. wari oc þæt a soknnamanna witnum.

42.
hwar sum hawir bolstað þæn. watn fal ær wppa. græwi grwuu wt ginum bolstað sin oc a annan. oc biþi han græwa wt ywir bolstað sin oc wil æi græwa. fari til kirkiu. oc kære til þem bolstads mæn. wm synnodagh. wm annan. wm þriþia. þæt þe græwin ginum sin bolstað wil æi hæti wiþ þrim örum. wil æi þæt böta. fari til þings oc kæri æptir. oc böti þrea markir. taki ena mark kunungir. andra malsæghande. þriþiu alli men.

43.
At oskiptum scoghe maghu allir æghanda fara oc fikia at saklösu. ær scoghir skiptir. þa skal hwar wita sin lut. warþir takin .i. annars lut. hawir hwartiggia luf ella leghu firi sik. böti þrea markir .i. þræskipti. Gripir han til lufwitna oc orkar han þem wari saclös. örkar æi böti þrea markir .i. þræskipti. warin baþir saclösir. wm agrepin. æn nokor sæghir. þæt war raan §. 1. han hawi wald oc wizord at skipta scoghi sum mera a J. Wil een skipta annar wil æi fari till þings oc taki doma til at skipta þem sama scoghi. oc far siþan innan oc fikir. hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti. æru samu lagh wm fiski watn. æn han far oluwis wppa sio.

44.
wm skögning Hwar sum wil sköghia. byri wm wintirnætir oc sköghi alt wt til sumar natæ. sköghir þes a millum. hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti sum fyr. ¶ Gangir man at wægh hælghan dagh til kirkiu. ella byamillum. höggir æi træ ella gior æi flatur. skiutir ekorna wari saclös. §. 1. Gildra men siæfskut .i. scoghi. han skas lysa firi grannum oc soknna mannum. gangir aa man oc far af bana. ær laghlika lyst. liggi wgildir ær æi laghlika lyst. liggir þæn .i. waþa giældum markum siw. taki þæn wp þær sin lætt. giælde þæt man firi glömsku sina. Gangir man a spyut .i. skiptum scoghi. warþi þær ængin andrum. Byggir man læmu gildri J. hægnæ skoghum hema. combir þær bondans fæ wndir. giwi quict firi döt. §. 2. Sætir man snæru .i. scoghi firi katrina mæssu. fastna þær bondans hundir .i. giældi attir hwnð firi. ella swa pænninga sum mætanz men mæta. fastna .J. katrina mæssu liggi wgildir.

45.
vm brænnur BRænnir man scogh meþ wilia wærki. hæti wiþ markum þrim. Brænnir annan oc þrim markum. Brænnir þriþia oc þrim markum brinna fleri af sama eldi. boot æki þy höghri. ær æi sandir at. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. falz at eþi böti niw markir. allum bolstadz mannum. §. 1. Rindir eldir af manz hanð wærkum. wiþari æn han wil. oc brænnir wp ængialaþur. giori wp til fæstibanð oc wari saclös. wil æi wp giora andra fyrra æn til þings combir. hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti. oc alt at eno göri wp sum fyrra ær mælt. Brinna wp graþa. giærþi halfgiærþis oc wari saclös. wil æi fyrra æn till þings combir. böti firi þrea markir .i. þræskipti. oc alt at enu giærþi wp sum fyrra ær mælt. ¶ Brindir wp foot quærn giori wp til wægbanda oc fulli attir annan sten. oc wari saclös. wil æi fyrra æn til þings combir. böti þrea markir .i. þræskipti sum fyrra. oc giori alt at enu sum fyr ær mælt. Far leghudrængir bondans til quærna. oc brindir wp quærn af wangömo hans. böti han oc æki bondin. þæt sum hær ær mælt wm brænnur. þæt ær wm þe men. þer hawa witni til af grannum oc nagrannum. þæt þe eldi fylgþu oc holdpu hwat þe gatu. hawir æi swa giort. fulli atti allan skaþa bondanum. oc boot sum fyrra æn til þings combir. Nw kan manni witas þæt þænna eldi lösum slæpti oc ær æi sandir at. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. §. 2. Nw kan af þem eldi. aff skogha brænur. ella rompnaswiþium gangir by brinna. fylghir þa han oc beþis hiælp. at brinnandi brandi oc rywkande röki. oc bywþir waþa boot oc waþa eþ. þæt ær tw witni oc tolf manna eþir. orkar þy. böti rætum malsæghanda siw markir. orkar æi böti .XL. markir. taki lwt kunungir annan malsæghande. þriþia alli men. Brinna flere bya æki boot þy höghri. Witis manni þæt han eldi lösum slæpti. sum by bran aff. oc ær æi sandir at. wæri sic meþ þrim witnum oc þrætolftum eþi. gitir æi gangit böti .XL. markir .i. þræskipti sum fyr. §. 3. Brinna sællaboþir wp sum æi liggir fiwra spanna sæð til. wari samu lagh sum wm ængia laþur. §. 4. Combir wp eldir .i. bondands hwsum. brindir wp baþi hans oc annars. þæt ær skaþi þera oc boot ængun þö at folk brinni. Bær garþa mællan elð oc brindir þær af annars oc hans fylghi þær waþe sum saghat ær. ella böti .XL. markir .i. þræskipti. taki een lut kunungir annan malsæghande. þriþia alli men. ¶ Brænnir wp meþ wilia wærkum ær sandir oc atakin. han hetir kasnawagir lösi hals sin meþ .XL. markum .i. þræskipti sum fyrra. §. 5. ¶ Brindir wp stowa ella hærberghi manz giwi hanum hwar bonde innan þriþiung twa pænninga til brandstuþa. Brindir wp anlaþi hans giwi hanum hwar bonde fyura pænningæ.

46.wm waþa
Marght æru ilz öki. oc warþir hani manz bani la bildir a wægh. flögh wp hani oc a bild niþir bildir oc .i. quid kalli. döþ hafþi þæn karl af. þa dömis fram bani oc a þrea markir. §. 1. Dræpir vxi man. fram vxi oc a þrea markir. Dræpir galtir man ella bukkir. ella hæstir ella annat fælaþi. fram bani oc a þrea markir. Dræpir hundir man. fram bani oc a þrea markir. §. 2. Witis manni at han hæti hundum sinum man .i. hæll. wæri sic meþ twem witnum oc tolf manna eþi. orkar æi eþinum oc falz at. böti attir mannin meþ markum siw. far æi þætta giæld fari til þings oc söki wt giældith oc a þrea markir .i. þræskipti sum fyr.

47.
Dræpir hæstir hæst. hawi halwan skaþa hwar þera. Bitir hæstir annan til öföris. fölli hanum sila fylning þær til hans warþir fört. Dræpir skiut hæst liggi wgildir. Dræpir vxi ko hawi halwan skaþa hwar þera. Dræpir ko vxa liggi wgildir.

48.
Hwar sum dræpir hæst ella annat fælaþi giældi attir æptir þy sum mætanz men mæta þæt. far æi giældith. fari til þings oc söki wt þæt oc a þrea markir .i. þræskipti. §. 1. Hwar sum fyrmir fælaþi manz. stækkir ella stywir. ær sandir oc atakin hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti ær æi sandir at standi wizorð firi hanum. §. 2. Skiutir man vxa. ella ko. ella hæst. ella skiut. ella annat fælaþi millan lars oc bogh. hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti. æ hwar sum man ær æi sandir oc atakin. wæri sik meþ lanz laghum.

49.
Bitir hundir fælaþi manz quict firi döth. bitir hundir hion. ær ypith baþi a ny oc niþum. böti firi sex öra. wil æi böta. fari til þings oc söki wt sex öra oc a þrea markir. i. þræskipti. ær þy minna giwi wt hundin ella böti sex öra. §. 1. Dræpir man hund manz ær sandir at böti swa sum mæzmen mæta. ær æi sandir at. wæri sik meþ sex manna eþe. wil æi ræt giora. fari til þings oc tali til hans. Dræpir þæn hund þær söþir bitir ella fwlk. liggir wgildir.

50.
æltir man söþir .w. wærnum. castar aat. takir wær æn han willi. dör þæt giælde quikt gen döþu. gangir æi wiþ. wæri sik meþ laghum.

51.
Twa skulu leghustæmnur wm arith wara. een fran paschum oc till wintirnata. adrun fran witirnatum oc till pascha. takir leghu man. ella leghukuna. fæsti pænning af bondanum. oc wil æi wara meþ hanum hæti wiþ þrim örum. ¶ Gangir siþan aa math oc mala. oc gior leghu ruff. hæti wiþ þrim markum i. þræskipti. wil leghudrængir wæria sik. at han aldri tok fæstipænning. wæri sik meþ sex manna eþi. §. 1. Wil bondin leghia löskan man. oc han wil æi leghu wara. hæti wiþ tolf öra. Leghukuna sex öra. hwilikin bondi han hyse siþan. hæti wiþ tolf öra. hwilikin bondi hysir leghukunu. oc ær föör taka leghu hæti wiþ sex öra. §. 2. wil leghudrængir bort fran leghu sinni. för æn stæmpnodaghir ær wti. hæti wiþ þrim markum .i. þræskipti. wrækir bondin oc fyrra han borth hæti oc wiþir bondin þrim markum
---

gipninga balkir

1.
Riþir man til garz biþia sik kunu. bondin sitir wiþ swar af doctur sinna halwm. han læggir fæstninga stæmpnu. þa fæstiz hon meþ frænda raþe. siþan kan þem hughir wændas gifs æ þem wald oc wizord sum halda wil. skal þa hwat þær ær hældir man ella kuna. binde þe fæstning meþ twem witnum innan þriþiu byrð hwars þera oc tolf manna eþi.

2.
¶ Nw ær bryllöp bruggit man reþir brudfærd sinæ. þæt ær förste. brudgumi. annur brud. þriþi brudsæta. fiærþ reþumam. fæmte sætta oc siwnde brudkalla. þæssum æru hælgh hion. hwar þem misfyrmir i. þæssum wægh i. sarum ælla bardaghum ella i. drapi. wari boot halfw höghri. þe sum gen kunu riþa. skulu hænne heem warþa. firi allum misfallum. þær til hon a blöio oc bolstir combir. þa ær brud .i. bondands sins wardnaþi. Dræps kuna .i. hælghum sætum. bötis attir meþ .LXXX. markum. sun vfödir .i. XL. markum. dottir vföda meþ .LXXX. markum. þæssi boot þræskiptis. taki een lut kunungir annan malsæghande. þriþia allimen.

3.
faþur ær gipta man æn han ær til. ær æi þæt. þa ær broþir. æru æi þe til. ær þa til moþir. sum æi ær a andra giptu gangin. wari hon gipta man. ær hon a giptu gangin meþ barnum sinum. oc meþ faþursfrænda raþi. wari hömta man. æru æi þe til. wari þa þæn skyldastir ær. hwat þæt ær hældir a fæþærni ella möþærþi. §. 1. ¶ Nw hawir bondin döttir fleri oc ængin sun. hwilikin þera takir man sik. vtan faþurs wilia. hawi firi giort þy hon skuldi ærwa æpte faþur ella moþur. takir in hona attir till sin. oc lysir þæt firi sokn þæt hon skal wara arf giæng æpti þöm. §. 2. Nw giptir faþur dottur sina wtlænskum manni ella annar giptamæn wtan frænda raþ. warþi þær giptamaþir wærkum hans e. mæþan gipta manz goz oc þera bæggia windir. wtan þe hawin takit ættæbot af þem fyrra. Kombir wtlænskir man takir bondans dottir sik til husfrw meþ godwilia hans. alt þæt han hittir wærka þa skal bonde swara firi han. combir geen hans wilia swari siælwir wærkum sinum.

4.
Kombir þræl .i. lagha gipning. oc ængin weet at han ær þræll. þæn combir þær a. takir sin attir. fa æcki mera af fæ meþ hanum. æn han flytti þær .i. garð. kæri nokor til barn hans. far æki af þöm. þy at æ ganga barn .i. bætre halwu. Sæghir þræll at han hafþi mera þær .i. garð. gangi bondi firi meþ twem witnum oc tolf manna eþi. §. 1. ¶ Kombir þræll .i. land wart .i. lagha giptu. quæl ængin han .i. hans lifdaghum. hawi siþan ængin wizorð at quælia barn hans.

5.
Hwas sum giptir dottur. ella systir sina ella annan wardnat han skal giwa .i. mætnum markum. oc e hwilikum fallum þön hemfölghie wt skal takas. takis wt meþ samu mætum. þær skulu frændir oc granna oc nagranna skiællia men wara.

6.
Giæfwir man hustru sinni morghungiæf giwi til þriggia marka. Dela sina wm. annar sighir wara giwit annar æi. standi a þera witnum þær wiþir waru oc brydlöp drucku.

7.
Latir kuna lighra sik. þæt ær þriggia marka sak. latir lighra sik annan tima. þæt ær tolf öra sak. latir lighra sik þriþia tima. þæt ær een mark. latir gilia öftærin fa æcki þa mera.

8.
Witir kuna manni barn. dyl man þæt baþi lighris oc barns. standi firi meþ næi oc tolf manna eþi. at han war aldri faþir at þy barnni. Sighir han swa. iak dyl æi þæt. at iak hawir meþ þik warit. þöghin ær þætta barn mith. þa skal kuna han binda wiþir meþ twem witnum oc tolf manna eþi. orkan hon eþin gangit. hetir þan þa barna faþur hænnar. wari slik lagh wm ænkio sum wm mö. Hawi aldri walð ella wizord at wita barn .i. gipta sængh

9.
aþulkunu barn aghu giwa frillu broþir þrea markir. frillu systir tolf öra. æn aþalkunu aghu til tolf marka .i. lösörum. aghu þe þæs minna. fælli at halft. aghu siþan aþulkunu barn æi mera æn til sex marka. giwin æki mera æn þe wilia. Hawir wt giwith. witi þær arfwin lict meþ.

10.
Dör kunu af barnne þön .i. löska læghi liggir. böti giæl maþir þrea markir. næsta frænda henna. þæt ær en fæ hans ængin eþ æpti

11.
Iær til sun taki arf oc orf. ær æi sun til. ær till suna barn taki arf oc orf. ær æi suna barn til. ær til doctur taki arf oc orf. ær æi doctur till ær til dottur barn taki arf oc orf. ær til broþir taki arf oc orf. ær æi broþir til. ær til broþurs barn taki arf oc orf. ær æi til broþurs barn ær til systir taki arf oc orf. ær þa æi fystir til ær systirbarn til taki arf oc orf. Wm dottur skal man swa wndirstanda at hun ær skynia kuna oc ærfda kona. þæssum lagh hawa standit æ siþan dala bygþus. §. 1. Nw ær broþir æi af sama kulli. ella broþurs barn. æi systir ella systir barn. ær þa sundirkulla broþir til taki arf oc orf. ær æi þæt til. ær til sundirkulla systir til taki arf oc orf. ær æi þæt til. ær til sundirkulla systirbarn taki arf oc orf. ær æi þæt þa eldar afgum brandum. ær til faþir taki arf oc orf. ær æi faþir til. ær til moþir taki arf oc orf. ær æi moþir til. ær til faþurs faþir taki arf oc orf. ær æi faþurs faþir til. ær til fahdur moþir taki arf oc orf ær æi faþur moþir til. ær moþur faþir til taki arf oc orf. ær æi moþir faþir til. ær til moþur moþir taki arf oc orf. ær til faþurs broþir taki arf oc orf. ær til moþur broþir taki arf oc orf. ær æi þæt til. ær til faþurs systir taki arf oc orf. ær til moþur systir taki arf oc orf. liwer eet af þæssum fiorum taki baþi af fæþerni oc möþærni. taki þæt hwar aff fæþærni sum af fæþærne kom. oc þæt af möþærne sum af möþærne kom. ær annat wp ætihð. skipti þy sum æpti ær. æru all fiughur döþ. þa gangir halft af fæþærne. oc halft af möþærne. æru til brullungar ella systlungar. þe æghu arf oc orf taka. ær æi þe til. þa a þan taka sum niþum ær næstir oc kuni kunnæstir. ær siþan sundirkulla .i. andrum þrea möiar ella swa manga þa hælst æru. fa æki mera æn en broþurs lwt. §. 2. Siþan wti ær sænga-slæt oc hion döa barnlös. gangir þa hwar til sins oc takir wt swa mykit sum han in flytti .i. garþin. §. 3. ¶ Combir faþir ella moþir at bak arwi. þæn þær sin læt. taki rætan aþalbogh. fai swa mangh hundrat sum. taki æ mark firi hwat hundrat. Wardir minna æn hundrat. taki æfti þy sum annar akir ber til. §. 4. Takir man wingæwar oc döa barnlös. hawi ænga witu attir taka wingæwar. ænga oc hin kræwia mera æn takit ær. §. 5. æru hion comin suman meþ lagh oc lanz ræth. þöm kunnu pænninga ökias döa barn lös. döR mannin taki kunan af sænghar cöpi þriþiungin. mannin twa lutina. hafþi fyrra æghur suman. gangi hwar till sins.

12.
Dör bondin. oc barn ær ængti æpti. þa combir þæn arf kræwir. hustru swarar oc sighir. iak ær barni oc byrd bonda mins. þa skal goz synas oc .i. iampnaþa hændir sætiæs oc raþi hustrun föþu sinni. þa læggias henne stæmpnodaghar wm niw manaþa. æn æi föþis barnnit. fyrra. föþis oc barnit a tiunda manaþi oc far cristin dom. þa ærfwir þæt barn arf. föþis þær æpti þa ma æi barn þæt arf taka. fulli þa hustru attir þæt hon hawir firi giort af þy goz.

13.
þær man ærwir faþur sin ella annan man. taki yngsti broþir næst solu. oc ælzsti fiærmast solu. æru fleri tomtir oc æi bygdæ. gildin swa wna sum andra.

14.
¶ Far bondin oc hustru oc barn meþ sic a skipp wt oc drunkna all saman þær ærwir ængin annan. gangi þær fæþærni til fæþærnis oc moþærni til möþærnis. þön samu lagh æru wm þöm sum sywnka alli. ella brænna .i. eldi.

15.
¶ Kræwir man arf. kræwi firi soknninni ezin annat sinnæ. þriþia sinne. far æi. fari til þings oc kræwi. giwi þa wt arf. oc a þrea markir. hawir ræt buþit firi sokn giwi þæt arf wt oc wari saclös. wil siþan æi wt giwa. kræwi a adþru. kræwi a þriþiu lagh þingi. oc far æi giwi wt arf oc a .XL. markir. taki en kunungir. annan malsæghande. þriþia alli men. kræwir lösöra oc sighir han sik hawa wt giwit. witi þær lyct æptir. kræwir iorð. þa ma han æi wita lyct. wtan han skal wisæ iord sum wt ær giwin. æi ma han binda köpp a arfwan. wtan han raþi iorþine fyrra.

16.
¶ Hawi ængin wizorð at giwa eghur sinar wndan rætum ærwingia mera æn till þriggia marka. giwir han mera hawi ærwingi wald þæt attir kalla wtan han giwir kirkium oc klostrum. §. 1. wardir man swa gawal ella wbyrghir. þæt han gitir æi hulpit sik. biwþi firi sokn ezinni. oc andru sinni. oc þriþiu sinni. þem skyldæstir ær. wil æi han ella andri skyldi men wiþ taka oc hanum wppi halda. taki þa lagha döma till oc giwi öskyldum manni sina eghur sum hanum wppi haldir oc allu syrghir Jær þæn hanum skyldæstir ær wtan sokn. fari sialwir æn han för ær ella annar aff hans halwm þiit. þa sum lagha þing æru. oc biwþe hanum þæt gooz meþ þings witnum. wil æi wiþ taka. giwi hwem han wil.

17.
Dör man wtlænskær af andru kunungs riki. ær æi ærwingi æptir. þa skal arf standa til nat oc iamlanga. Combir rætir ærwingi meþ breff oc skiæl firi þæt. taki wp arf. Combir æi taki kunungir. þæt hetir danar arf.


wm þiufnadh


1.
Stiæl man minna en öri. þæt ær snattan hawi bondin wald at sökia en sökia wil. giwa wm giwa wil. þær a hwarti karl ella kunungir .i. þæt ær sex öra sak. §. 1. Stiæl till öris. þæt ær þriggia marka sak. ær æi sandir at. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. §. 2. Stiæl sumar tenungh. þæt ær þriggia öra sak. stiæl annan. oc þrea öra. stiæl þriþia oc þrea öra. stiæl þrim mera. af sama bonda. böti firi þrea markir. ær æi sandir at. þa ær þæn man til kumin. Stiæl buk ens wintra. ella galt. ella vxa. ella ko. ella hæst ella skiut. þæt ær .XL. marka sak .i. þræskipti. taki en lwt kunungir annan malsæghande. þriþia alli men. ær æi sandir at. wæri sik meþ þrim witnum oc þrætolftum eþi. §. 3. ¶ Stiæl til half mark ella half mark mera þæt ær .XL. marka sak. ær æi bar oc atakin. standi firi meþ þrim witnum oc þrætolftum eþi. þæn böti þrea markir sum lysir þiupti oc gitær æi fulkumnat.

2.
Akrum ær garþir at wagh oc himil at þækiu. Stiæl man korn a akrum wti. ær bar oc atakin. slar bændil wm hals. annatiggia lösi sik meþ .XL. markum ella wari stenz mattir oc stranda. ær æi sandir at wæri sik meþ þrim witnum oc þrætolftum eþi. §. 1. ¶ Nappar aax af akrum ær sandir at hæti wiþ þrim markum .i. þræskipti. ær æi sandir at. wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi. §. 2. Stiæl rowR ella ærtir ella bönur. warþir takin meþ bunni byrþi. hæti wiþ markum þrim .i. þræskipti.

3.
Far man æpti þiufwi sinum. gitir æi ælft ella farit han. gitir æi fyr han fangit. æn han warþir fran slaghin föri þa till þings swa döþan sum quickan meþ bundni byrþi. þa skal dombir a han ganga. liggi þæn i. ogildum akri oc a wærkum sinum.

4.
¶ Mötas baþe a enu þingi. þiufnaþir oc saramal. warþa samu men sum kæra. hawi þiufnaþir witu æn sandir agrepir fylghir. æn þæn saar fangit hawir. gitir sik æi meþ laghum wart. gitir han wart sik. gildi saar sin æptir laghum. oc þiufnaþir þa attir gangi.

5.
Takir man þiuf sin. han skal hanum fram warþa a þing oc a ring. oc sannan agrep meþ. oc .i. hændir kunungs lænsmanne ella hwsbymanne. hawi þær til witna tolf men. at han fik hanum þiuf oc sannan agrep meþ. wari bondin saclös. warþi æki hanum længir. slæppit hanum fyrra. hæti wiþ .XL. markum. þæt ær kunungs ensak. §. 1. warþir þiufwir han takin. hawi ængun wizord næmpna annan til þiufs.

6.
Stiæl man hawin frændir hans wald at lösa han æn þe lösa wilia. æn masæghande han lata wil. Wilia þer æi lösa han. hængin wp han. hafwir oc þiufwir pænninga nokora æptir. skiptin arwa hans. æi man han baþi liif lata oc pænninga mista.

7.
Combir J by bondans alli se til fara oc ængin fran fara. þa beþas þe ranzaka at owæþiæþu. hwar ma at owæþiaþu. wilia þeer æi at owæþiaþu. þa skal han wæþ fram kasta til þrea markir. þe sum ranzaka skulu gangin in capolösir. lösgiorþir. kan hittas i læstum hwsum þiufwir ella þiufnaþir. böti bondin þrea .J. þræskipti taki ena mark kunungir. andra malsæghande. þriþiu alli men. Firi allum þöm husum þær windögha ær wp a ella knapir firi durum. þa standi firi oc wæri sik meþ twem witnum oc tolf manna eþi.

8.
Dela suman bonde oc lænsmaþir. sighir lænsamþir at mera war stulit. oc bondin sighir minna wara stulit. þa hawi bondin wald oc wizord at wita hwru mykit stulit war.

9.
Hawri man stiupbarn þe owrmagha æru oc stiæl han. hawi firi stulit sinu goz. oc stivpbarna gooz. æru þön til lagha aldirs kumin. þa böta þön meþ stivpfæþrinum .i. þæssum brutum. æn nöta all suman oc .i. ængum andrum.

10.
Hwar sum annars manz þiuf takir. sum fult þiufti hawir stulit. han skal hawa þrea markir. taki halft af malsæghandæ ræt oc halft af hundaris ræt. Wardir han hænghdir. giui þö þöm half mark sum þiuf tok.

11.
Wardir stulit nokot i. by. þa maghu byamen lata ganga granzla eð. taki book at kirkiu. oc lægia dagh þæt hwar skal fa een man þær firi han swær. hwar sum æi gitir gangit þan fyrsta dagh, þa skal han annan dagh twa men fa sum þöm wæria han. Far æi þæn dagh. at þriþia dagh skal han þrea men fa sum han wæria. far æi þöm þrea. böti skil fall þrea markir .i. þræskipti. oc hawi æn wizorð at wæria sik a lagha þingum firi þiupti.

12.
Wardir stulit skiæpt wapn ella skurit clæþi. æn þo at þæt ær æi öris wart. þær ær þriggia marka sak .i. þræskipti.

13.
Klandes nokot firi manni. þæt skal .i. tak sætiæ oc skiælika wt leta. hwar sum annan rænir taks oc læznar. hæti wiþ markum þrim oc fram till taks oc læzna þæt sum sunt ær. nekar þæn oc sighir æi sik sunt hawa. standi a þera witnum wiþir waru.

14.
Jær man wæghfarande. hawir þröttan hæst. combir til sætra laþu manna takir swa mykit af hö sum hæstir hans iættit þær wari saclös. Brytir laþu at oþrængdo mali. bær wt fang ella fangi mera. klyfwiar ella akir bort meþ bondans hö. warþir takin meþ. sakir ær þæn at þrim markum .i. þræskipti.

15.
Hwilikis manz swen takir hö ella korn ella annat nokot gen bondans wilia. hawi till witni twa sina granna at swa war giort. þa skal han kæra þæt firi hans husbonda. han skal þæt attir giældæ. ella affsighis sweninum. ær han driuari ella þiænsto lös. halde bondin wp han wndi skiæl soknaris ella husuby manz

16.
Gangir man byamillum ella landa millum warþir ræntir af þingum sinum. lysi fori fysta moti þær han mötir. ella .i. fyrsta by. þær han til combir. taki þær witni til. wari ran swa höght sum þe wilia witna. han fyrst firi liusti. liusir raan oc næmpnir ængti. standi þa lagh firi þöm han witi. falz at laghum. böti raan at tolf örum. oc wari þæt en fæ bondans. oc þrea markir at asokninni .i. þræskipti. §. 1. Riþir man landa millum. wardir ræntir saþuls sins. oc annara kostæ. lysi .i. fyrsta by þær han til combir. taki þær witnit. witi fæ sith til þriggia marka at asokninni. Aker man landa millum. wardir ræntir af sliþa oc þingum sinum. lysi .i. fyrsta by þær han til combir ella fyrsta moti. witi fæ sith till sex marka och þre markir at askoninni. §. 2. Hwar sum rænir liik a gatu wti. witi oc raan til sex marka. oc þre markir at asokninni. §. 3. Lysi man rani han skal hawa witni af fyrsta by. hawir æi þæssa. hawi hin wizord þær æi atti fyrra. wæri sik meþ twem wtinum oc tolf manna eþi. Hwar sum lysir rani oc ær æi. wæri sik meþ laghum oc böti þæn þrea markir J þræskipti sum liusti oc næmpdi. §. 4. Hwar sum far heem at andrum meþ hær oc hæmpning ræni baþi höwat oc klöwat. oc hwat sum bær. giwi swa attir gilde bo bondans. sum han rænti. skil þem wm. giwi swa mykit attir sum sanna oc witna þær han rane firi liusto oc .XL. markir böti huvzmanni i þræskipti. taki en lutkunungir annan malsæghande. þriþia hundarit. oc þrea markir hwar .i. flukki ær oc farunöti. þætta skal sökia meþ þrim witnum. ær æi sandir at. wæri sik meþ þrim witnum oc þrætolftum eþi.

17.
Hani oc twa hönur þær ær bondands waghli. hwar han stiæl hæti wiþ þrim markum. §. 1. Stiæl hiwl böti örthug. stiæl annat oc örthug. stiæl wagn allan. böti þrea markir .i. þræskipti. taki ena kunungir andra malsæghande þriþiu alli men. §. 2. ¶ Stiæl harwu oc förir ywir deld. böti þrea öra. förir ywir andra oc þrea öra. förir ywir þriþiu böti þrea markir .i. þræskipti. förir ywir bolstad allan böti æki þy höghra.
---


þingh balkir

1.
fiingariþi skulu þrea wara oc .i. rætum oc gamblum þings staþum. oc rætum þings daghum. æru comni domara. sökiændi oc swarandi oc tolf men þær meþ. þær ær lagha þing. ær þy minna. þa ær þæt þinga nöti firi þing lama sak at þrim markum. taki halft kunungir oc halft hundarit. §. 1. Millan þingariþi þa maghu æi husaby men þing suman kalla. vtan kunungs budskapir combir .i. land ella þiufwær warþa taknir. ella man wardir inni takin meþ annars hustru. þa skal bud kaflæ wp skiæra. hwar han wskiælika niþir fælli. böti þrea markir. taki halft kunungir oc halft hundarit. gitir afræth sik wari saclös. æi aghu ænkiur ella owrmagha budkafla bæra. Hwilikin hwasby man þing haldir. wtan firi þæssum mal sum fyrra ær mælt. böti þrea markir taki halft kunungir oc halft alli men.

2.
Nw ær domari a þingi wil æi döma .i. lagh þingum manna mellum. standi þæt a þings witnum. böti þrea markir. taki ena kunungir. andra bondin. þriþiu alli men. oc wari bondin at swaralöso. mæþæn han æi dom far. vtan þæt se wanda mal. oc sætir þæt wp. §. 1. hwar æi star domarins dom böti þrea markir .i. þræskipti. E hwar bondi gaar æftir domarins domi wari saclös. æn þo at æi se lagh þæt skildi ¶ Sighir bondin annat dömpt wara æn domarin skildi. standi a tolf mannum þöm þa a þingi waru.

3.
¶ Wæþia bondin wiþ domarin. ella wiþ lænsman. wæþin till þrigia marka wndi lagh bokina. §. 1. Domari skal næmpd næmpnæ meþ bæggia ia quæþi sum wiþir delas. hawi han wnnith sum fleri fylghia. þe næmpd ma attir bryta. sum baþi quædþa ia wiþir. æru þeer .i. syn næmpdir. þa skulu þer .i. andru lagh þingi þæt mal slita ella þrea markir böta. hwar æi biuþir sik til eþa. taki halft kunungir oc halft alli men. §. 2. ¶ Nw combir syn til þings oc annat tiggia fællæ. han hawir han wizord at wæþia moti þere næmpd til sex marka. vndi andra soknæ næmpd. för æn forith ær. þa þæn þer wilia fælla. hawi æn wizord at wæþia til tolf marka wndi alt lanz næmpd. wil æn wæþia þæn sum lanz næmpd wil fællæ. wæþi wndi kunung til .XL. marka. þæt ær hans en sak. læta han þa syn næmpna slika han wil af landi waru. fælli niþir minna wæþ. þa höghrum wæþias.

4.
¶ Nw ær þingh saman komit. þa man kunungs lænsmandir ella biscops lænsman æki mera en ena sak hwar þera bondanum giwa .i. enni þingariþ. vtan malsæghandi kiæri a han. swari hwar til mæli sinu fyrra æn fleri vpbyrþi giöras.

5.
Læns man ella malsæghandi. talar til bondans. han dylkas oc swarar æi .i. sinu þingi. oc æi .i. annan þriþiung. þa .i. andru laghþingi þær næst. dömis wt swaralösa af hanum .i. þræskipti. taki ena mark kunungir andra biscopir. þriþiu alli men. þa skal æn han swara sak sinni sum swaralösa dömis wt firi. swarar æi a þy þingi .a. þriþiu þingi dömis wt af hanum þre markir firi þæt han stoþ æi dömarins doom. oc wæþiaþi han gen domarinum. þön boot gangir .i. þræskipti. taki en lut kunungir annan domarin þriþia alli men. þa skal bondin swara sak sinni oc ænda hona annat tiggia meþ pænningum ella lagha festu. ella dömis þa han fallin at þeri sak þær hanum gafs. þa næmpnis þing heem til bondans tolf men meþ husaby manni ella nokorum lænsmanz swen. han skal forgangu man wara. þe tolf skulu mæta af bondans gooz en þriþiung. ko firi mark. fiora allna læriiz oc tiughu firi mark oc bild kippi firi mark. ær æi þæt til. þa mætin annan ganganz fot. þær næst inwiþi bondans. þær næst iorþin. oc swa mykit af husum sum tomptini. §. 1. Ganga mæz men heem til bondans æpti lagha domi. oc hin firi ær gior giærning til þera. þeer liggia .i. twæ böti. slar han nokon af þöm. oc warþir sin slaghin ella huggin wari vgilt. ¶ Warþir han dræpin liggi .i. en böti. Hwar mera takir en mæz men mæta giui attir þæt han takit hawir. æftir mætanz manna witnum. oc a þrea markir .i. þræskipti. WRækir han mætanz mæn fran garþi. meþ wigh oc wærn. þa ökir han sak sinni meþ þrim markum. wrækir andra hæti wiþ .XL. markir. wrækir þriþiu. hawi kunungs lænsman oc hwsaby man. oc domara wald þæn at fanga oc .i. kunungs hæpto at föra. aghin þæssa .XL. markir. þe þær botena atto. §. 2. ¶ Sighir bondin þæt at æi ær lagha dombir a han förþir. þa hawir hin wizord wæþia þing fran garþi sinum. æn han hawir wæþiat a fyrsta þingi þær dombir a han gik wm mall þæt sama. gen sinum domara wndi laghbockina. §. 3. ¶ Takin mætanz men halft af hundaris ræth. hwar oc næmpnis til mæz. oc combir æi böti þrea markir. §. 4. Ængin ma næmpnas .i. næmd. þæn æi ær þa a þingi. oc æi ma næmpna man .i. andraæ. fyr æn annur ær slitin. §. 5. þe iord vndi kunung mætin warþir ella malsæghanda. hana skal þan æghandi war attir lösa .i. næstu lagh þingi þær æpti. ella byrþa mæn hans firi lagha mark. spanna sæþi oc lassa ængh firi mark. lösa æi þeer. þa ær sivþir oþals maþir. hawi æ þen wizord at lösa iorþina. sum þöm skyldastir ær. lösin fæþernis iord fæþerins frændir oc möþærni möþærnis frændir. §. 6. ¶ Winz æi þærs gooz til böta sum brutlikin wardir. falli .i. allum lutum slikt af mark sum mark. Hawir bondin tiund ella afrad inni meþ sik. þæt skal vtan mæt wara. ¶ Aghu fleri .i. by inlax fæ meþ witnum saman kumit ella bolax fæ alt skiptis þæt vndan mæti.

6.
Brytir han ængti hawir. wtan þat se drapp. þa ma lænsman han taka oc beþas firi han borghan .i. fyrsta by .i. andrum. oc .i. þriþia. far æi. þa man han .i. iarn oc hæptu sætia.

7.
Kræwir man giæld sith. ee hwat þæt ær een mark ella mark minna wil hin lösa wari saclös. wil hwartiggia meþ pænningum ella laghum ræth giöra. taki dom till oc næmi ræth namis. æi ma hæst ella skiut næma firi minna æn öris giæld. Hwar adru kost gioR hæti wiþ þrim markum .i. þræskipti. ær mera æn mark. gangi swa þæt swa sum fleri mal. §. 1. æi ma man næma saclös. vtan doom oc æi næmi annat. æn af þæmma fæm. þæt ær eet hæstir. annat skiut. þriþia vxi. fiærþa sili oc fæmta repp. §. 2. Hwar æi giöR kunungs wtgiærþir. þær ma næma til. ængin ma næma saclöst .i. warfrid ella .i. anfridi. Hwar æi giör wighra manna skin. mæþan laghþingin æru .i . sama þriþiunge. giui wt skinnit oc a þrea öra. firi leþungx skin böti firi þrea markir. firi bælskin þrea markir. æi oc þy mera at fleri standin attir meþ sama manni.

8.
¶ Combir man til þings oc spiwrs firi wm nokot maal. hwat þæt ær hældir. þæn kræwia skal. ella wt giua. hwat þær ær lagh wm þæt maal. görin sum domarin sighir lagh wara oc aghi ængin sak att.

9.
Standir man a þingi oc tala talu sina. han ma ræta sik .i. sinu mali. mæþan han standir quær a þingi. gangir han af þingi oc combir attir þæn dagh ella annan. oc skiptir þa talu. þær ær twæ tala böti firi þrea markir .i. twæskipti. taki halft kunungir oc halft hundarit. Dyl han þæt standi þæt a þings witnum. takin þrea men .i. allum þings witnum. af hwari bro fiæl. wari þæn fældir þe fælla. þeri talu skal man fram halda sum han byriaþi at. at annattiggia til fulz ella falz.

10.
kallar man annan liwgha ywir þwart þing böti þrea markir .i. þræskipti standi oc a þings witnum.

11.
¶ Sætir man andrum talu sina .i. hændir. sæti a þingi. wari þæt gilt han gior. wari siælwir malsæghandi firi wædningh oc næmpning oc see siælwir til lagha sinna. wari þy ens gilt. at swa ær giort. talar vbuþnæ talu. böti firi þre markir. taki halft kunungir oc halft alli men. Wæþiar annar æn rættir malsæghandi hæti wiþ þrim markum. taki halft kunungir oc halft hundarith. hwar sum annars malsæghanda ræt takir. oc warþir þær at for wnnin meþ tolf mannum. giui kunungenum þæt han toki oc böti .XL. markir kununge. þæssum lagh gaf bigher kunungir.

12.
fori all mall sum minna ær innan æn .XL. marka sak. þær skulu tw witni firi wara oc tolf manna eþir. ær .XL. marka sak. þa skulu þry witni firi wara oc æpti þrætolftir eþir. alli eþa skulu gangne wara firi iamlanga þing.

13.
¶ Hwar sum eþ fæsti han skal eþa taka til hawa. þa bondin wil lagh sin föra þingariþum mellan. sæghi til meþ skiælum husaby manni. oc andrum þem eþ aghu. hwilikin dagh han wil eþ ganga. wari swa þær gilt ensmanz witni sum twægia. Far bondin wildir. oc sighir þæn dagh til eþa sum annatiggia ær hælaght ella fastu daghir liti at samu till sæghn oc gangi þæn dagh eþ sin sum þær næst ær edzörd æpti. eþa taki skal wiþ eþ wara ella annar firi han æn han lagha forfal hawir. Oc æi ællis. þæt ær fyrsta æn siwkir liggir. ella döþir firi durum. ær eldir hofþi höghri. ær a foot fearsins. ella .i. pilagrims færd farin fyr æn han till mæle faar. combir til þings oc sighir þæssum forfal wari saclös bondin. oc hawi þing kiænun. firi hanum skal eþa taki ezord sighia. Dela þer siþan wm ezord þæt skal a eþa taka standa ella þem han till wisa æn han san forfal hawir oc lagha. ær hwarþing þera til. þa æru þön lagh fallin. §. 1. ¶ Sighir man lænsmanni til eþa a þingi. þa ma han a sama dagh lagh sin ganga. fylla æ twe witnis men tolf manna eþ.

14.
kan eþir attir ganz warþa. þe dömas alli til fastu oc fæ böta böti hwar þera þre markir. taki ena kunungir. andra biscopir. þriþiu alli men. Dela siþan wm. þæn sum howz man næmpnir til eþa. standir a dulum. stande þæt a eþa taka. oc a þem twem sum han meþ sik leþir til skiæla. sum eþ gangir. böti howz man firi swa mangæ sum þre wæriæ. wari slikir giuin eþir sum gangin. en elli hiui sum .i. eþi aghu.

15.
J allum wærnar eþum skal swa howz man eþ höfþa oc eez man skulu swa alli saman swæriæ at þe wita æi sannarin æn han soor. §. 1. J. kunungs næmpdær eþum ær hwar howz man firi sik oc þe skulu allir swæriæ. J. andrum eþum sum særlæstum swær hwar. þa ma malsæghande firi lata þem eþ sum han wil. oc lata þæn swæria sum han wil.

16.
Hawi ængin wizord at kæra til bondans. þær malsæghandi a fori wara. wtan han see frammi firi hanum. vtan wm sara mall. æn lænsmandir hawir þær witni til at þe waru gior.

17.
hwar sum fæmtan ara gammal ær. han ær þingildir. §. 1. Eþar witni oc eþa fylli taki men innan þriþiungz ee hwar han far. §. 2. ¶ Scriptaman þa han ær .i. kirkiu leddir. þa ær han karinu millæn eð gildir. §. 3. æi maghu twe bröþir .i. enum eþa wara. æi ma broþur broþiri witni bæra. æi man man witnis man taka af siælfsins husi þem vm disk oc duuk æru meþ hanum. §. 4. ¶ Jnlænzskær man wari witnis gildir swa fatöker sum riker.

18.
Wardir eþir attirgans oc hafwir æi witnis man

19.
kunungin andra malsæghande þriþiu hundarith. AMEN

16260 ord