Magnus Erikssons Stadslag

 

Magnus Erikssons Stadlag är tillkommen på 1350-talet. Den finns bevarad i ett flertal hskr.

 

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L14.A

A. Holm B 154

1400-1450

SSGL 11

 

B.

 

 

 

C.

 

 

 

D.

 

 

 

E.

 

 

....