Bjärköarätten

Bjärköarätten anses av Schlyter vara författad i slutet av 1200-talet eller i början av 1300-talet. Den finns bevarad i en enda fullständig hskr. Dessutom finns ett fragment.

  

Handskrifter:

Maskin-text

Handskrift

Ålder

Utgåva

A.L10.A

A. Holm B 58

ca 1345

SSGL 6

B. Holm B 53 fragment, början) 1330-talet