Hälsingelagen

enligt Ups B 49

Texten följer Schlyters utgåva (SSGL 6). Den är inskrivenav Lars-Olof Delsing vid institutionen för nordiska språk i Lund.

 

(Praefatio.)

Mæ▀ lagh skal man land byggæ.; for ▀æn skuld. warö. æy lagh aa Lande ▀a
gate ængin booz firi. for ▀y ær lagh skipæt. först af gu▀y ok swa af
konunge warom. mæ▀ sam▀ykkæ wælbornæ mannom ok allan almoghanom. ath go▀æ
mæn nytæ ▀erræ spækt. ok wrangwisæ mæn næfsös. till liftapilsæ. till
{pænninææ} (pænningæ) hwar æftir ▀y som bruth æru till. for ▀y ath swa ær
ok ▀æt ath næfsæ illgæningx mannom ok wrangwisom. swa som blant æ▀læ fruct
waxör {mællær} (nællær). ▀ithslæ. ok ▀orn. man skal ▀em wp taka ok borth
kastæ. ath the vm gaa æy ▀e go▀æ fruct swa skal man ok næfsæ ilgærningx
mannom ok wrangvisom. at ▀e vmga æy go▀a mannom Som mæstaren sigher. Hwa
som agha löös lewer ok lagha. han he▀erlös döör. Gu▀ giwi ath wi matom hær
swo liwa mæ▀ lagha. ath wi matom alla himærikæ hawa. ok mæ▀ war iæmpkristæn
swo vm ga. ath wi maghom alla himarikas na▀er faa. AMEN

Hær byriæs hælsingæ landæ laghbook. ok hawr ii sik {VII.} [atta] balkær.
kyrkio balkær. konungxbalkær. ærf▀æ balker. manhælgiæs balker. Jor▀æbalker.
[köpmala balker.] wi▀erbo balker. ▀ingmalæ balkær

Hær byriæs kyrkiu Balker. ok tælias i hanum flokkær .XXI.

I Vm kyrkiu bygning
II Vm kyrkiu bool ok hws
III Vm kyrkiu {gaar▀} [skru▀]
IV Vm kyrkiu wining
V Vm kyrkiu præst
VI Vm klokkæræ. ok klokkor
VII Vm tiund.
VIII Vm siælæmæssur
IX Vm hiona vigning ok inlezn
X Vm offær
XI. Vm barnaa kristning
XII Vm siukamanz re▀skap
XIII Vm massu fal ok forbu▀
XIIII Vm siælæ gif▀ ok testament
{XV Vm hælghædagha bruth} (XV Vm hionalagh) [XV Vm
hionalagh frænsemis spiæl ok hoor]
{XVI Vm hoor och frænsemis spiæl}
{XVII Vm banz maal ok skriptæ bruth ok hælghædagha bruth.} [XVII Vm banz
maal]
XVIII Vm kyrkiu garߑ
XIX Vm biskops sak i mene▀um
XX Vm brut mællom præst ok lekmanz
XXI Vm fri▀ mæ▀ guz likama

[Vm kyrkiu Bygning. I.]

A krist skulu allir kristnur troæ at han ær gu▀. ok (æy) æru gu▀ir fleræ æn
han ein. Ængin skal affgu▀um blotæ. ok ængin a lundæ. æller a stenæ troæ.
Allir skulu kyrkiu dyrkiæ ▀it skulu allir. ba▀i quikir ok dö▀ir. komænda ok
farændæ ij wæruld ok aff. Krister böö▀ kirkiu byggiæ ok tiund göræ. adambær
ok hans synir gior▀a tiund fyrst. ok salomon kyrkiu. §. 1. Nu uiliæ
kristnir mæn krist bu▀ at haldö. ok kyrkiu af nyu göræ. ▀a skulu böndör til
biskups faræ ok soknæ præst sin mæ▀ sik hawa. ok aff byscupi loff ath be▀as
at ▀e kyrkiu byggiæ moghæ. Biscuper a empnæ ▀era sku▀a. ok loff till giwæ.
§.2. Allir fulgær▀æ böndör aki æptur bonda tali. ok daghwærki æfptir vighræ
mannæ tali. ▀ryskæs nokon ok {fuller} [fællir] aku. bötæ alin foræ las. ok
suua foræ annat ok ▀ri▀iæ. ok æy meræ ▀yt han fæller fleræ. vtan han fæller
{aku} aku. allæ. Fæller {aku} aku allæ. bötæ .VIII. öræ. Fæller daxwærki.
wæri lagh sama. ▀æssæ bot ligger till kyrkiu bygning ok söka kyrkiu
wæriændær ▀æt som lagh æru

II

Nu ær kyrkiu byghd. ▀a skal kyrkiu bool hawa. ▀ær præster skal a byggiæ.
▀æt skal fult ok frælst wæræ foræ allom wtskuldom sum vpsala ö▀er konungi.
§.1. Hws a kyrkiu bole hwæria skulu byggias sum gamal si▀vænio hawer wærit.
Delæ ▀e ▀ær vm. ▀a sko▀i ▀æt II præstir. ok II bönder aff a▀rum soknum æru
næmpdir mæ▀ provastunum. æptir ▀y skal ok byggiæs som ▀e sigiæ som aff
a▀rum soknum æru næmdir Fæller sokn si▀an bygning. böte biscupi II marker.
ok præsti ena mark. fæller enka man bötæ alin foræ daxwærki. ok foræ annat.
ok ▀ri▀iæ. ok byggiæ si▀an. Bygger æy si▀an. ▀a bötæ swa mykit enkæ man som
sokn al. §.2. Si▀æn præstæns huus æru wæl boin. ▀a skal præster ath husum
gömæ at ▀e æy aff wanrökt fordærwæs ok boæ lasa at husum. ok dör foræ göræ
ok alt ▀æt han ma ▀em boæ ok bætræ. göræ ▀æt a sin eghian kost. ▀a æn husin
▀urwæ mykyn bonæ▀ wi▀. ▀a skulu bönder bonæ▀ till föræ. ok kost fora haldæ.
ok husum wp byggiæ. Nu kan hus ni▀er falla aff præstins wanrökt; ▀a a
præster ▀em wp boæ a sin kost. ok bötæ ▀re marker. II biscupi. ok ena
soknamannum. Sighia bönder ath husin æru fordærwæ▀ aff wanrökt. ok præster
nekær. ▀a sku▀y ▀æt .II. præstæ ok .II. böndær aff a▀rum soknum. hwat husin
æru fordærwæ▀ aff wanrökt æller æy

III.

Nu skal kyrkiu skru▀ hawa. ▀æt æru mæssu klæ▀i. kalker ok corporale. ok
ti▀æ böker ællær. Ængin præster ma ok böker kiöpæ. æller scriwæ lata. vtan
sins biscops orloff. æller profastæ. ok soknamannæ go▀willia. ok scal
kyrkiu klokkur hawa. foræ ▀y ath ▀e sculu sok till ti▀ar kallæ

.IIII.

Nu ær kirkiu wig▀. ▀a komber præst ok til hænnæ be▀æs. ▀æt mon ræt wæra at
tagha ▀æn som allom a sæmber. Nu kan ey sokn wm præst sæmiæ. ▀a taki ▀æn.
biskuper wil ▀em vnnæ. Nu ær ▀æn præst takin. ba▀æ mæ▀ biscups williæ. ok
sokna mannæ. ▀a agha bönder kyrkiu sinæ ok skru▀ ii hænder præsti sætiæ. Ok
præst klokkari. §.1. Swa mykit gooz præst foræ sik taker a kirkiu bolæ. swa
mykit skal han latæ æftir sik wæræ i allom lösörum hwat han skilz vi▀ ▀e
kyrkiu quikær æller dö▀er. Hawr han gooz aflat aff sama kirkiu. ▀a taki
halft kyrkiu. ok halft præster. æller hans arwær ▀a giæld guldin æru.

VI

Nu skal ok ▀æn till klokkæræ takas som ba▀um a sember præsti ok sokn.
sæmbær ▀em æy a. taki ▀æn klokkæræ som legho giwer. §.1. ▀ættæ ær ok
klokkæræ rætter. halwr spander koorn. ok leff ok leefs swl. aff hwærium ▀em
præsti gör korn ok quikæ tiund. ▀æt a han siælwr at iulum saman taka. ællir
▀e præstæ göra mala ok giptur æru. giwi klokkara II pænningæ. ær ogipter
giwi een pænning §.2. klokkare ær skyldugher at gömæ kykiu skru▀ ok præst
hæntæ vtan soknæ. æn præster ær æy hemæ. §.3. Ringer nakur ▀æn klokku. æi
bi▀er klokkare til. giwi han klokkara een alin. Bryter han klokku. giældi
hanæ ater. Faar aff ska▀a liggi ogilder Lösna band a klokku. ▀a skal han wm
▀re synnædaghæ kyrkiu væriundum til sighiæ; ra▀æ ▀e æy böter aa. ok brister
klokku. ▀a giældi ▀e hanæ apter. sigher æi klokkare till ▀a giældæ han hanæ
apter

VII

Koorn tiund ok all annor tiund göræs æfftir ▀y gamul si▀wænnia hawr wærit
ok skifptis sama lund. Delæ ▀e vm. ▀a witi ▀æt II minnungæ mæn af a▀rum
soknum ok II præstir huru ▀æt hawr wærit. Quik tiund æller smörmalæ. ▀æt aa
præster enzamin. ok swa aff fuglum. ok dyurum. ok smafiscum allum. bogh aff
ælghæ ok biornæ hwarium Biscuper taki hwan XV lax. sildæpund swa af siæl ok
graskinnum. ok præst taki halft wi▀ kyrkiu.

VIII.

Nu a præster hawa foræ ti▀ækiöp. ok læghersta▀ .XVIII. alnær. IX. lewa
brö▀. IX marker smör æller ▀erræ wær▀. ▀ær foræ ær præster skyldugher
sighiæ ▀re siælu mæssur. ena ath {like} [liks] uth fær▀. andra um syundæ
dagh. ok ▀ri▀iæ. vm mana▀æ moot. Wil han mæssu hafwa um iamlingæ motæ.
gifwi præsti firæ alnæ

IX

Foræ hionæ wigning. ok inleznu. ▀ær æftir giwi præsti ▀re alnæ æftir barn
II alnæ. oc ▀re marker smör. ok ▀re lewæ brö▀ at minstu. åræster skal ▀em
lius faa

X

Foræ offer malæ aff bondæns gar▀i. II alnær. ok skal præster matkot {haswa}
[hafwa] .III. vm arit. hwart swa got som lewr bröz ok mark smör. swa mangæ
sta▀i bondæn hawr boskap. göræ swa fult som han ▀ær siælwr sati. hwat bonda
{liwr} (lifwr) æller husfru. ok hwart bondæns barn som guzlikama taker. ▀a
offræ en {penning} [pænning]. Hionæ mala. hwar leghædrænger II alnær. Legha
kuna halwæ andri alin

.XI.

Dör barn he▀it. ok faar æy kristnu. ok walder præster. ▀a bötæ han ena mark
biskupi. ok twa mark barns fa▀er. §.1. Bygger karl ok kærling enamun. ok
fö▀æ ▀e barn för æn ▀æt he▀it döör. döpi ▀æt fa▀er æller mo▀er for ▀y. at
▀e hafw ængum a▀rum till sighiæ ▀ær rygs æy hionælagh for gu▀siuilagh. swa
særi lagh i allom nö▀fallum. för æn barn he▀it döör

XII

Nu kan bondæ siuker liggiæ. æller annat folk ii hans gar▀i. ▀a skal han
præsti re▀skap faa. ba▀i till kyrkiu ok fra. æntiggiæ mæ▀ hæst æller baat.
dör ▀æt folk skriftæ löst. ▀a bötæ præster .II. marker biskupi. ok .I.
bondæns arfwm. far ay præster bu▀ ok re▀skap. ▀a bötæ bondæn samale▀. §.1.
Nu a præster lik at wighiæ. Ligger lik .III. nættær owikt hwa▀ ▀æt hemæ
ligger. æller a wighiwalle. ok faar præst bu▀. ok hafwr æy forfal. bötæ III
marker. swa bötæ ok bondæ vm præster faar æy re▀skap ok skiftis som för ær
sact. §.2. Grannar ok nagrannar skulu lik till ior▀a föræ. at rættum kyrkiu
uægh. hwar sum bu▀ faar. ok will æy lik till ior▀æ föræ. bötæ IIII öræ. ▀em
taki ▀e som liki fylgha. fylgha ok siæx mæn wæri bot ængin at

.X III.

Gör præst mæssu fall at stiltum rætti bötæ ▀re marker biskupi. §.1. Sæter
præster nokor man aff ty▀um. man æller kono. ok byu▀er han ræt fore sik. ok
mistær ▀o kyrkiu. ok kötatu. böte præster .III. marker. II biscupi ok enæ
bondenom

.X IIII.

Testament {gifs} (gifws). hwar æftir synum viliæ aff ▀y gooz han aflæt
hafwr aff gamblæ byr▀ synnu ma han æy meræ {giwæ} (gifwæ) æn .XVI. öræ.
hwarti ior▀ æller lööz öræ vtan æruingæ go▀uilia. sighiæ aruingi ia wi▀er
▀a wari ▀æt gilt. witi twe minnungæ mæn ▀æt aa hwars ▀eræ wægnæ hwat som
gamalt ær æller aflung. ▀e lotlösir æru ok ba▀ir sighiæ ia wi▀er. Bæra twe
hwan wæghin. ▀a aghi ▀æn {wizo▀} (wizor▀) {hadum} [handa] mællum hawr. ær
annar {urghin} [uæghin] .III. ok annar en. ▀a aa ▀æn wizor▀ ▀re fylghæ.
Lagha giæg witi ▀æt .II. lotlösir mæn mæ▀ præsti. swa ok æn minnæ ær. Giwr
han meræ æn lagha giæff. wæri ▀ær fastær wi▀ som wi▀ kiöp annat. æn ▀æt ær
ior▀. ok witni æn ▀æt ær lözöræ swa som lagh æru wm all annur maal.

XV

Foræ enfalt hoor. böta .III. marker. fore twæfalt hoor. bötæ VI marker. Gör
man ba▀i frænsemis spiæl. ok guzeuelagh spiæl ok hoor alt mæ▀ enna kona.
bötæ ma▀er biscupi .IX. marker. ok kunæ wæri saklös ath botum ok fasti
ba▀in man ok kuna. ▀æssi boot a biscuper {hawa} (hafwa). æller wæri sik mæ▀
tolf mannæ e▀æ E hwar man fælz at hoor malum. ▀a bötæ II marker malzattæ.
ok .II. konungi. ok II. allum manum æn han falz at e▀æ. §.1. Fæster man sik
kuna. fæstæ mæ▀ .IIII. fastum a manzins wægnæ. ok IIII. a kuna wæghnæ. ▀a
aa præster ▀æt liusa wm ▀re sunædagha .i. kyrkiu dorum at ▀e vighiæs
willia. komber nokon ▀æn ▀æt hionalagh quæl. ▀a a præster æem æy saman
wighiæ. ▀æt skall præster letæ mæ▀ witrum mannum dömis ▀æt hionalagh fast
ok fult. ▀a bötæ ▀æn .VI. marker ▀æt quældæ til ▀ræskiptis. Skiliæs ▀e
hioon at. ▀a bötæ biskupi hwart ▀ree marker. æn ▀e waldæ ba▀in skilnæ▀.
valder annat ▀eræ. ▀a bötæ ▀æt biskupi VI marker Hwar fæstningæ fæ bær aa
fæstningæ fæ bötæ ▀re marker til ▀ræskiftis. §.2. Gifwr man kuna sinna for
hoor. æller kuna {mannum} [manni] synum. æller frænzsemis spiæl. ▀a wæri
sik mæ▀ XII. mannæ e▀e. falz at e▀e. ▀a bötæ ok wndir skript gangæ. æn kona
bötæ ængti. vtæn taki skrift som för ær sakt. Gör profaster man sakan fram
vm lagh æru. ▀a gifwi wt fæ ▀æt han took. ok bötæ .VIII. öræ .i. ▀ri▀iung
hwan. ▀a han far mæ▀ rættom sakum. ▀a aa han fylghæ aff landz mannum hafwa

XVI

Nu gifwr profaster bondæ sak for hælghædax brut. æller han hafwr brutit
skipa▀an fastædagh. æller skriptæ▀æn man wæræ .i. kyrkiu gangin. æller aat
kiot i. {skipt} (skript). æller samwæru hafwir mæ▀ bansættum manni. wæri
sik mæ▀ XII manna e▀e æller bötæ III. marker biskupi. §.1. Hwarghin aa
biskups lænzman lagh æller pænningæ hawa vtan han hafwi rætæn malzeghændæ
foræ sik. æller twægiæ manna witnæ. ▀e aghu witni bæræ. ok æy swæria. ok æy
bötæ. hwat laghin fællis æller æy

.XVII.

Nu bæriæs mæn wm hælghun dagh swa at blaat ær. æller blo▀ukt. bötæ
{biskuper} [biskupi] .III. marker. æller dyli mæ▀ XII manna e▀e. æn (æy)
æru vitnæ till. æru vitni til ▀a hawi ▀æn wizor▀ ska▀a hawr fangit mæ▀ twem
witnom. ok XIII manna e▀e. ok komber hær lom i. XVI {örum} [öræ] i ▀ri▀iung
hwarn. §.1. Dræper man annan wm söknan dagh bötæ {biskuper} [biskupi] III.
marker. Dræper vm hælghan dagh bötæ siæx marker. Dræper twe æller fleræ en
man. bötæ alla ena bot. §.2. Slar man vigh▀æn klærk som krona {hawr}
(hafwr). bötæ byskupi siæx marker foræ banzmalit. Dræper man klærk vm
söknan dagh bötæ IX marker. Dræper um hælghæn dagh man klærk bötæ .XII.
marker biscupi. §.3. Dræper man nokor innan {siægær} [siængær] alder bötæ
byscupi VI marker. swa ok æn bondæ dræper husfru sina. æller hustru bondæ
sin

XVIII

Nu ær li▀ bar a kyrkiu gar▀i. ▀a a profaster soknæ syn til næmpnæ swa
mangir ▀æt aghæ bötæ III. marker allir. syæ mæn skulu swæriæ hwem ▀æt till
bær. §.1. Stiæl man aff a▀rum i kyrkiu æller kyrkiu gar▀i. ▀a ma hwar ▀ær
sin ▀iuf taka. ▀y hafwr han ▀ær fri▀ mæ▀æn han bröt geen sama kyrkiu. ok
bötæ {biskuper} [biskupi] .III. marker for brutæn kyrkiu fri▀

¶ XIX

Um meen e▀e. hwat {▀r} (▀e) æru höghri æller læghri. howzman bötæ biskupi
III marker for hwan ▀æn e▀ atergangx e▀ war▀er. hawr han æy pænnungæ. ▀a
bötæ e▀ rikiæ. ok gangi allir undi skript. §.1. Ganger owormaghi e▀. ▀æn
minnæ ær æn fæmtæn aræ. æller skriptæ▀er man ▀æn oledær ær i kirkiu. ▀æn
e▀er dömis ogilder. §.2. Ganger man twa e▀æ wm een dagh. ▀a a ▀æn e▀er
ogilder waræ. senærmer gangin war. §.3. Dömis e▀er {wn} (wp) aff laghmanni.
▀a agher bondæ wald at wæ▀iæ sik vndir sina lanz book. ok standæ ▀a maal i
quærsta▀u. ▀ær till wæ▀ning ær wt röönt Wel han hwarti wæ▀iæ æller domæ
standæ. ▀a ma profaster han af kyrkiu sætiæ. §.4. Gangör ▀æn man ii kirkiu
sum laghlikæ ær aff sætter. ok görs mæssu fall. bötæ III marker foræ eth ok
annat ok {sua} [suua] for ▀ri▀iæ. æy war▀er ▀e boot meræ. Stander man vtæ
dagh ok ar ok wil æy ræt göræ. ▀a ma han i ban sætiæs. wil han æy æn ▀a ræt
göræ ok na▀er sökiæ innan dagh ok aar. ▀a a konungi gill sighiæs. ok
konunger agher ywr hanum mæ▀ swær▀ rættæ. ok vtan kyrkio gar▀ a han liggiæ
fora bru▀ siin. ok arwr skiptæ boo hans. §.5. Dömir laghma▀er nokon fallæn
wndir skript. ok dömis ▀æn sami si▀æn war▀er mæ▀ rættæri dom. ▀a fae hwar
▀æt ater han takit hawer ok malzeghiandæn wæri saklöz. ok laghman bætræ dom
sin ath .III. markum. ena konungi. ok ena biskupi. ok ena som dömpder war
for domuillæ sinu

XX.

Nu bryter klærker vi▀er lekman. hwat brutum ▀æt hælzt æru ▀a kiæri bondæ
for kyrkiunna formanni. ▀æn biskups dom hawr. bryter ok lekman wi▀ klærk.
▀a kiæræ ▀æt a ▀ingæ. lekman a hanum ▀ær ræt giöræ mæ▀ lagha. æller
laghabotuni. æftir laghmanz dom. Bryter kyrkiunnæ hion a annat folk. æller
annat folk till ▀eræ. ▀æt ændis æftir lanzlaghum. swa ok ællær ior▀æ delur.
ok ior▀æ awærkir æptir laghmanz domi. E hwar bondæ faar ay ræt. ▀a kiæræ
sik fore konungæ sinom

XXI

Allir aghu ▀e i. guz fri▀i wæræ. ok ▀e hælghæ kyrkiu. ▀ær guzlikamæ fulghæ.
hwar ▀er bryter wi▀ annan. ▀æt ær swa gilt sum ▀æt waræ giorth i sialwæ
kyrkiunnæ. withnis till hans brut sin mæ▀ lanzlaghum. §.1. Hwar som tiælz
till at taka guz likama. si▀æn hanum ær forbu▀it bötæ .III. marker. §.2.
{▀aghan} [▀aghar] bondæ aff gar▀i. ok at rætom kirkiu wægh sinum far. till
kirkiu williandæ faræ. ▀a ær han i fullum kyrkiu fri▀i. swa ok hem farændæ
{Kirkiu balker lyktæs swa. gu▀ giwi os allum himiriki at fa. AMEN.} wær▀er
▀ær fri▀er brutin .i. gar▀i ▀a .a. bötas .VI. marker .i. ▀ri▀iung hwarn
mællum sins gar▀z ok kirkiuga▀z ▀a bötæs ▀re. marker .i. hwarn ▀ri▀iung ok
ær han a kirkiu wægh rætum far han saar .i. kirkiugar▀z li▀i. bötæ biscupæ
.IX. marker. ok IX marker konungi. i. kirkiugar▀i .XVIII. marker. i. kirkiu
dorum .XL. marker. vi▀ fontkar . LXXX. marker. i. sangus dorum .C. marker.
i. sanghusi tu hundra▀æ marker. up .a. altatæ ▀ry hundra▀æ marker æn han
bær fore sik kalk æller kors thættæ fri▀brut taker kununger fore ænsak sinæ
ok biskuper .VI. marker fore wixlæ spiæl. ▀ættæ gaff kununger biskupi aff
kirkiufri▀i .i. præstæ stufw ok præstæ gar▀i. ok mællum præstgar▀. ok
kirkiugar▀ §.3. wær▀er man dreghin nö▀oghær aff kirkiu æller kirkiugar▀i
hwat illgiærningis manni ▀æt hælzst er vtan han hawi brutit gæn samu kirkiu
æller han se swa banzattir kirkia hawir han wi▀ersaght ok han er undir
suær▀ dömpder bötæ .XVIII. marker. taki halft krunæ ok halft kirkia. §.4.
ofwærkæ bötær bötis æptir lanzlaghum malsattæ ok allum mannum vtan .i.
præstæ gar▀i ▀ri▀iunginum mæræ. foræ hælghræ mannæ hazslu sum allir ▀inxmæn
hawæ iættæt. hwar ▀ar sitir kuar mæth giöri fram hæ▀zlo ok mæ▀ ▀re marker
biskupi. §.5. hwar sum fri▀ brytær ▀ær sum biskuper wighir altare æller
kirkiu æller kirkiugar▀ sarghær æller blo▀læti slar bötæ krununni .XX.
marker oc .XX. marker biskupi foræ fri▀brut. ok saræmal æptir lanzlaghum.
Swa löktæs kirkiu fri▀ir gu▀ giwi os hymiriki ▀at ▀orffuum wi wi▀ir


Hær byriæs konungx balker. ok tæliæs .i. hanum flokkær XI

I Vm orættæ hæmpdær ok vm konung
II Vm hemsoknær
III Vm quinnæ fri▀.
IV Vm kirkiu fri▀ ok ▀ings fri▀
V Vm hamblan
VI Vm e▀zöris {bötör} [bötær]
VII Vm konungx le▀ung ok skat ok le▀ungs lamæ
VIII Vm vtro▀
IX Vm war▀hald
X Vm konungs ara fri▀
XI Vm skiutæ giær▀. ok vpsalæ ö▀ær

Thæssæ maal æru konungx e▀zöræ maal wm alt sweriki. ▀ættæ ær ▀æt första.
hwar som hæmpnis aa annan. ok annar gior▀e giær▀unæ. ▀æt skulu XII. mæn
vita. hwat hælder han hæmpdis aa aanan ok annar gior▀i gærningunæ. æller
annar skilna▀er cum ▀eræ mællom. §.1. ▀ættæ ær annar. hwar sum hæmpnis a
gior▀ lagh ok gangin. aller lagha till mællæ.

II.

▀ættæ ær ▀æt ▀ri▀iæ. far man hem ad a▀rom. een aller fleræ. ok ▀æs
wiliændæs hanom ska▀a giöræ. æller nakrom ii hans gar▀i. ▀æt förstæ ▀ær i
gar▀ kumæ. sargha. sla till blooz. dræpa. bastæ. æller bindæ ▀æn saklöz ær.
▀e hawi allir brutit konungx ezöræ. ok ▀ær ær hwar howazman for sik. ▀er
læggiæs allir biltughir. ok ▀erræ bo til skiftis. Nu kan swa wæræ at ▀e i
gar▀ komæ ok ængin ska▀a gitæ giort. wtan brytæ hus hans. dyli mæ▀ XIIII
mannæ e▀æ. falder at e▀æ. böta VI marker [i] ▀ri▀iung hwarn. ▀y ath ▀ær ær
höt mæ▀ litlu böt. Nu kan swa wæra. at ▀æn falder som fangit byu▀er. war▀er
han {slaglin} [slaghin] sarghæ▀ær. æller dræpin innæn gar▀ ok grindæ stolpæ
liggi ogilder. §.1. Nu kan ▀æn som æy ær bondæns hion sökiæ bondæns gar▀
fore owinum synum i ▀rangum. ▀a aghu hans arwr æn han dræpin war▀er böter
takæ. ok hin bi▀iæ i. fri▀ sum ior▀anæ a §.2. Nu hittis mæn sattir i gar▀i.
ok skiliæs o sattir. æn ▀o at giær▀ koma ▀eræ mellom. ▀æt ær æy hem sokn.
vtan han ganger af ▀em gar▀æ. ok faar sik wakn [æller] fylghæ. ok ganger
ater till hans ok gör fullæ gær▀. ▀æt ær hemsokn. §.3. Rinder man at gar▀a
for ovinum sinum. skiuter till hans æller kastær. far ▀æn ska▀æ i gar▀ænom
stander. ▀æt ær hemsokn. §.4. Görs landboæ hemsokn swa ath ezörith bryz a
hanom {siælf. vm} [siælwm] æntwægiæ mæ▀ sarum æller drapum. ▀a aa han ba▀i
boo ath skiptæ ok i fri▀ bi▀iæ. Bryz ezörit a annæn æn a landboæ siælwm. ▀a
a ▀æn bo at skiftæ som e▀zsörit ær brutit a. ok ▀æn bi▀iæ i fri▀ sum
ior▀inæ aa

¶ III

Takr man kona mæ▀ wald annars {syni} [synis] asyn. æntwæggiæ a hænni æller
a hanom. ær ▀æt swa nær wægh æller by. at höræ ma. op ok kallæn. witi ▀æt
XII. mæn. hwat ▀ær ær sant wm. Taker man kunu mæ▀ wald ok war▀r han takin a
færskö gæning. ok witnæ swa XII. mæn. ▀a a han wndir swær▀ dömæs. §.1.
Taker {ma} [man] konu mæ▀ wald ok dræper hon han i ▀y. ok witnæ swa XII.
mæn ligiæ ogilder. §.2. Taker man konu mæ▀ wald ok rymær aff landi mæ▀
hænnæ. ok war▀er laghwnnæn till walz gærnunggær. ▀a a han aldri fri▀ fa.
för æn konunnæ giftæman bi▀er fori hanom

IIII

Sitær man a kyrkiu wægh. æller a ▀ing wæg fore manne. ok dræper han.
sarghær æller blo▀uitæ slaar. han hawr brutit konungx ezöre. komber æy drap
sar æller blo▀uiti ▀erræ mællom. ▀æ ær höt mæ▀ ængu böt. skil ▀em a. a
kirkiu wægh æller ▀ingwægh. ok æy aff langæ awnd. vtan aff bra▀um
gærningum. ▀ær ær ay konungx e▀zöræ brutit. §.1. Faræ mæn fra kyrkiu æller
▀ingi ok faræ till sin win. æller pæningx öll. æller annan sta▀. ok æy
genstæ hem. satz foræ ▀em forsæti ok fa ska▀æ. ▀ær ær ay brutit {e▀rörit}
kyrkiu fri▀er æller ▀ingx fri▀er

.V.

Taker man annan ok le▀ær til stok ok hugger af hænder. æller fötir. ▀ær ær
konungx e▀zöra brutit. wtæn ▀æt koma ii waghnæ skifptæ. §.1. Gör kuna æller
owrmaghi ▀ylikæ gærnungær. bötæ mæ▀ laghabotum. æy ma kona æller owormaghi
fri▀ fly

.VI.

Thæssæ maal æru konungx e▀zöræ. ok aldræ höghstæ hærrænnæ i. swerikæ. hwar
som ▀ær bryter a mot. han hawer allæ ▀y forgiort. ▀y som han a owan aa
ior▀ænnæ ok swa mangir som ▀er æru. ok swa landzuist. ok biltugher læggiæs
wm alt rikit. ok aldri i fri▀ at koma. för æn ▀æn bi▀er fore hanom som han
bröt till. Nu ma ængin annars for giöræ. æy fa▀ur sönz. ok æy syn fa▀urs.
ok æi bro▀er bro▀ærs. ok ængin annars forgiöræ. skifptis {allir} [aldra]
▀eræ loter först aff som saklösir aru. ok taki hwar sin lut sum han aa i
lumminu j ezöris rættinum aal annur maal ændæs æptir hælsingæ laghum. hans
lutter som brutliker ær skiptæs si▀æn i ▀ry syndær. en luth taker
malzeghandön. annan konunger. ok ▀ri▀iæ allir mæn. ▀aghær ▀æn bi▀er foræ
hanom som han bröt wi▀ æller ▀æs arfwa. ▀a aa konunger hanom giwi fri▀. ok
lösæ sik ii fri▀ wi▀ konung mæ▀ XL markum skyfling stander hanum foræ ængæ
böter. Hvat han brutit hafwr. æller bryter mæ▀æn han biltugher ær. bötæ ▀æt
aftir {hæsingx} (hælsingx) laghum si▀æn han i fry▀ komber. §.1. Tha thæssæ
næmpd skal næmpnæs. ▀a skulu ▀ær ba▀ir wi▀ wæræ. ok ia wi▀er sighiæ
kiærændi ok swarænæ ok ▀ær næmpnis a ▀e næmpd sum ▀er ba▀ir sighiæ ia
wi▀er. ▀æn ▀e XII wæriæ. han ær war▀er. ▀æn ær ok fallin ▀er fællæ. mæ▀
synom e▀æ. ▀æssær næmpdur agha giöræs fora konungx aræ ▀a han ▀ingtær i
hælsingiæ landi a. konungx vægna. ok ▀æssæ næmpd skal göræs af samæ
skiplaghi sum giærningun ær gior▀ ii. wil ▀æssæ næmpd hwærti wæriæ æller
fællæ. ▀a bötæ hwar ▀eræ lagh slitit sum aff ganger. ok ▀æn wæri saklös sum
till byutz. ok næmpni a▀ræ i sammæ sta▀. Wil annar næmpna ok annær æy. ▀a
næmpni konungx man foræ ▀æn som æy wil næmpnæ. ok ▀æn ▀e fællæ wiliæ. [a]
▀erræ næmpd staua. §.2. hwar sum byltugher war▀er sworin. han hawr mana▀æ
dagh at letæ sik ii fri▀ æller rymæ. hwar som han husyr ywr ▀æn dagh bötæ
III. marker til ▀ræskiftis foræ ena naat. æller wæri sik mæ▀ XIIII ▀ægnæ
e▀e. husær han fleræ nætter. bötæ XL markær. æller ra▀æ halfwre næmpd hwat
hon wil hælder wæriæ æller fællæ. ▀e sum ▀e sighiæ ba▀ir ia wi▀er. Hwar sum
byltughan man husær æller hemær innæn ▀æn dagh hanum ær lag▀er til ▀æs han
rymæ skal. wari saklöz foræ konungi

¶ VII.

Swa skal konungx skatter göræs i angermannæ lande. ok i mæ▀alpa▀a. hwar som
a til XII öræ hælsinskæ. ok ær han XX aræ gamal. æller kumin at taknum
{arswi} [arfwi]. ▀e göræ twe ett twælyt skin. ok .V. marker i læræptæ. aff
hwæriæ skipi foræ le▀ungx lama. J vma ok i byg▀a. ok allom ▀em ▀ær byggiæ
nor▀æn foræ tu blaskorin skin aff hwærium bughæ. ok {ængum} [ængin] le▀ung
annan. utan wæriæ land sit hemæ. Hwar sum fæller skat konungx bötæ ▀re bot
marker. ▀em taki konunger. j sunda▀a X marker lærept. aff hwæriu skipi.
ba▀a foræ skat. ok le▀ungx lama. hwar sum faller le▀ungxlamæ. bötæ ▀re bot
marker fore ha. swa foræ annan. ok swa foræ ▀ri▀a. Fæller fiær▀ung bötæ X
marker. fæller halft bötæ XX marker. fæller alt bötæ XL marker. ▀em taki
konunger. Ganger le▀unger ifwr haff. æller utt wm aspa sund ▀a wæri
saklösir wm le▀ungxlamar.

VIII

Hwar sum hær {bort} [bu▀] far .i. vtro▀ir. æller i landwarn.
▀ryzkær han wi▀er. ok hawr æy forfal. böta ▀re bot marker. halft konungi.
ok halft skipnöti. hæriæ ▀er æller brænnæ. gar ska▀a a land böta XL.
marker. ok skiftis som för ær sakt

IX

Böndir ok boolfastæ mæn skulu i war▀ sætiæs. ok æy löskæ mæn. fæller man
bærg war▀. bötæ sum foræ hærbu▀. swa ok foræ næsiæ war▀. §.1. taker styræ
man war▀ foræ bryggiæ sina. ok war▀er man skurin i ▀æm war▀æ. bötæ VI bott
öræ. kan ska▀a war▀a i skipi. vtan aff syo. æller innan {haf} [aff] landi.
bötæ wor▀ma▀er .III. boot marker ok ska▀a atter. æn ▀æn war▀er æy fangin
ska▀a giær▀i. ▀æn böte ok .III. marker war▀ fæller. ok ska▀a atær æn war▀æ
kan. §.2. Sætæs ▀er för æn hem kuma. skiftis ▀a ii ▀ry synder. Taku en lut
malzeghandæn. annæn styræ man. ▀ri▀ia a sættæræ ællir. kumæ ▀e hem at
osættæ mali. bötæ ▀a æftir lanz laghum

.X.

Swa ær mælt wm konungx aræ fri▀. ▀a han ær iuær mar▀bæk kumin. ▀a ær han i
laghwærna▀a hælsingiæ. ▀a ær hans fri▀. tvinnum X VI örum i væghum vti
▀ingx mællum. æn i gar▀i ▀ær sum han a wæzlu. taka halw dyræ æn bondæ. ær
wæzlu fal i framfær▀. bötæ VIII öræ. ok far han at talu rættæ. æn ba▀ær
wæzlur fallæ .i. framfær▀ ok aterfær▀. bötæ XVI öræ ok wir▀æ wæzlæ. Löper
ma▀er at konungx aræ a ▀ingi. war▀er öxæ i huggi takin. æller swær▀ or
sli▀rum dræghit. spiut i skuti arf aff strængi lööst. XL marka boot at. ær
wagnaspiæl æller wa▀a. LXXX marka boot at blo▀læti hundræ▀æ marker. aff hug
æller dööz drap ▀ryhundra▀æ marker. ▀ænna fri▀ a han i sætæ sinu. ok i samæ
fiærum æn han löper at nakrom manni mæ▀ wighænz vaknæ. ▀a hafuvi forlöpit
fri▀i synum War▀er a ▀em fri▀ brutin sum hanom fylghiæ. ▀a ær ▀em böt sum
bondum æn han æller ▀er brytæ fri▀ a manni. ▀a skal hfwar slika bötæ han
taker

.XI.

Swa aghæ hælsingær snio wæghæ ok skiut göra. wi▀ marbæk skulu mæ▀ VIII
skiutu mötæ. ok X. {i. ater fær▀} æn wæghæ skal. [i. ater fær▀ skulu] ▀eer
{skulu} till hambrungis konungx förslæ fylghæ æn .i. landinæ innæ swa sum
gamalt ok fornt hawr warit. æn nor▀stigher till nyurundi. ▀æ▀an ok til
sillanger. ▀æ▀an till alnö. swa till hæsiæ. swa til ælgsio. si▀æn taku
anger mæn vi▀. ok war▀æ ater till silangrs. j. skiutæ fær▀ ær ængin frælz
iæmni bönder siælfwar skiutæ giær▀ sinæ i mællum i skiplaghi hwariæ. Hwar
sum skiutæ gær▀ fæller. böta III. öræ. komber nö▀syn af snio. ▀a ær ængin
frælz for ▀y ▀æn bu▀ faar swa mang skiut wndir konungx pænningæ. hawi ængin
wald ▀ær sighiæ næy motæ. §.1. ▀æssur æru upsalæ ö▀ær sunnastæ höghær.
hager i sunda▀y. höghær a nor▀stighi. næs ii silanger. {Norstigher i
syobot} [Nor▀stigher i syoboo] raa▀. kutuby. ▀æssæ byæ ma ængin wndæn
kronunna skiptæ. æller sæliæ. ok ænctæ ▀æt ▀ær till ligger. Konungx balker
lyctæs swa gu▀ lati os alla himærikis na▀r faa amen


[BBB ╔ Hær byrias Ærfda Balker. Ok tælias i hanum Flokkar siæxtan, ok sigx
af thæssum malum.

I. Huru Man skal laghlika Kunu fæstæ.
II. Vm Bryllöps giærdir
III. Vm Giptæmal.
IV. Vm Morghingiæf.
V. Huru Kuna forwærkar Morghon gif sinæ.
VI. Vm man warder i Horsiæng dræpin.
VII. Vm the Giptur Barnæ gotz ær firi at
VIII. Vm Hemfölgdir.
IX. Vm Giæf ok Köp innan Siænger alster.
X. Vm Skipti, ther hion skiliæs barnlös at.
XI Vm Bryst arf.
XII. Vm Skyldarf ok Kullar arf, ok Bakarf, ok Nidherarf.
XIII. Vm Offsinnis arf, ok Rantakna kunu Barns arf, ok Skötarf, ok Træla
arf, ok Biltughæ mans arf.
XIIII. Vm Lighris böter, ok huru Barn skal sik Fadher wita, ok huru Frillu
barn ærwis, ok vm Giæld æptir dödhan.
XV. Vm Wigh arf.
XVI. Vm Jarn byrd.

Huru man skal laghlika Kunu fæstæ. I. Flokker.

Madher skal Kunu bidhiæ, ok ey medh waldi taka. Han skal fadher hænnæ ok
næstæ frænder at hittæ, ok theræ godhwilia letæ. Ær ey fadher til, tha ær
modher til: Ær ey modher til, tha ær brodher til: Ær ey han til, tha ær
syster til, æn hon gipt ær. Æy ma mö mö giptæ. Ær ængin then til nu ær
vpsagder, Tha wari then næster at giptæmalum radha, ok fore barna gotz at
see,╔BBB] sun næst ær arfwi. æn arfwæ skyldæ ▀er bæst viliæ ok bæst kunnæ.
annat a fæ▀rni ok annat a mö▀ernæ. §.1 Hwar sum kuna fastæ. ▀a fæsta mæ▀
.VIII. fastum. IIII. a quinnæ halfw ok .IIII. a mannæ halfw. ▀a hun ær til
{viz} [vitz] kumæn. ok ær siælf wid▀. ær æy swa. ▀a hafwi hun wald næy
sighiæ mæ▀ næstæ frændom sinom. ▀a hun till vitz komber. gifwr hænnæ fa▀ur
æller mo▀ur. æller bro▀ur. æller frander æller annor nokor. æller ok hanom
ior▀ æller lözöræ witi ▀æt mæ▀ fastum hwarra. hwat {giwit} giwit war. Hwar
som kunæ fæstær wlaghlikæ. bötæ .III. marker til ▀ræskiftis. æller dyli mæ▀
.XII. manna e▀æ. at han ey wistæ at ▀ær waræ forfall i. Takur siælf
fæstnu▀a fæ ▀a bötæ ▀æn sum bar. §.2. Hwilikin mö man takur mot fa▀urs
wiliæ. æller mo▀urs hwat hun taker han till a▀ulz manz. æller lözkiælæghis.
wara miskunna kona fa▀urs æller mo▀urs. ok ængæ annaræ frændæ. wil fa▀ur
æller mo▀ur hænnæ forlatæ sak sinæ. göræ ▀æt foræ ▀ingæ. æller kyrkiu sokn.
ok si▀æn taki hun fullæn ærf▀a lut. delæs ▀ær wm. hwat ▀æt war hænnæ
forlatit æller æy. ▀a witi ▀æt XII mæn §.3. Nu kan manz æller quinnæ hugher
wændis ok wiliæ æy ▀e fæstning haldæ. hawa ▀a ▀æt ▀eræ forgiort {förningæ}
[fæstningæ] fæ ok förningæ sum riwr. ok mæ▀ ▀re marker till ▀ræskiftis.
§.4. Nu ær konu siælf a fastningæ stafwnæ. ok ær hun XII aræ. skilias ▀y
enæst at biscuper wil

.II.

Nu war▀er fæstækona sund i bryllöps timæ. ▀æn laghlikæ war fæst. ok ▀em
sempdæ ba▀um wm. ok bæræ swa fastær witni taki ▀a ▀e konu mæ▀ frændæ skokki
sinum. ok hetæ ▀æn kona laghtakin ok æy raantakin. hwar hona röwar af hanom
si▀an bötæ .XL. marker till ▀ræskiftis. §.1. Nu kan alth wæl waræ. bru▀mæn
geen bru▀ fara ▀ær skulu ii fri▀y ▀it faræ. ok ▀ær wæra. ok ▀æ▀æn fara.
mysfyrmæ ▀em nokor {m▀æn} [mæ▀æn] bru▀ sitær i fæstum. war▀er hun rani
takin æller hwat brutum till hænnææ war▀er brutit taki halwa bötir fæstæ
ma▀er. ok halwær giftæma▀er. for ranit bötis XL. marker mæ▀æn hon sitter i
fæstum. ok LXXX mæ▀æn hon sitter ii bru▀bænki. ok i a▀rum brutum ær hun
halw dyri æn annor kona. war▀er bru▀gummi ▀okkæ gör. wæri ▀æt halw högræ æn
a▀ri ölbu▀z mæn. ok aghi siælwr sak sinæ. æptir laghum komber bru▀ ii siæng
mæ▀ bondæ sinom ▀a aa han foræ hana ba▀æ swaræ oc sökiæ. Hwar▀er bru▀
framma ▀okkæ {gör▀æ} [gör]. ▀a ær hun halw dyræ æn annur kunæ ▀ær ölbu▀in
ær. ok bru▀mæn halw dyri æn a▀ræ gæstir. ölfri▀er ok lagha kar. wæræ æftir
▀y som för ær want bondæ ok husfru hans ok barn ▀eræ. hawi slikan fri▀ som
sighiæs skal i manhælghis balkenom

¶ .III.

Nu æster man lyu▀ ok be▀es giftær maal aff skyldum mannom. ▀a a ▀æn kunæ
gifta som skylduster ær till he▀ers ok till husfru. ok till siæng halfwræ
till lasæ ok lyklæ. ok till laghæ ▀ri▀iungæ. ok til alz ▀æs han a æller han
afwlæ fa. i lözörum til allan ▀æn ræt war lagh æru. ok ▀æn hælghæ eriker
konunger gaff .i. nampn fa▀urs ok sons ok ▀æs hælghæ andæ. §.1. ok arfwr
bondæ æller husfru frænder sinæ. ærfwr ba▀y ior▀ ok löözöræ. aghi lözöræ
ba▀in æn ior▀ aghi ▀æt ▀era sum ærwr

.IIII.

Gifwr bondæ husfru sinnæ hindrædagx giff. hun ma hwarte siunka æller flytæ
giwi swa mykyt han wil. giwr han i ior▀um. ▀a giwi mæ▀ fastum ok fullum
skiælum. giwr han i lözöræ. ▀a giwi mæ▀ vitnom sum lagh sighiæ. Swa mykit
bondæ hænnæ giwr. swa mykit ma husfruæ bonde sinom ater gifwi mæ▀ samu
skiælum. ▀æssin giæf moghæ ▀e giwi hwat ▀e æru riki æller fatökari

.V.

Nu (kan) kona hoor göræ. ok hwar▀er hun laghlikæ til wnnan. ▀a hawr hon
forgiort morghængæff sinnæ. ok allæ ▀y hun war gipt ok giwæn till

.VI.

Dræpær man {annar} [annan] .i. siængi mæ▀ kona sinnæ. æller kona a▀ræ i
siængi mæ▀ bondæ sinom. æller war▀æ ba▀in dræpin. rinder blo▀ a bulster
æller blea. fællæ ▀em XII mæn. liggi ba▀æn ogild. skiæræ XII mæn ▀em sum
dræpin æru. ▀a fællis ▀æn till hundræd▀æ marker som drap. till ▀ræskifptis.
hawr han æy pænningæ at bötæ. giældæ liif sit foræ drap.. §.1. rækær bonde
hustru sinæ boort laghtaknæ. ok taker a▀ræ i siæng mæ▀ sik ok faar hænna
lasæ ok lyklæ. ▀æt kallr wtskutz stool. böta XL. marker till ▀raskiftis æn
XII mæn fællæ han.

.VII.

Nu giptis kona ii karlz boo. giptis till lagha ▀ry▀iungx. giptis karl i
kuna boo till twæggiæ lotæ. ær ▀ær barna gööz foræ. ▀a skal ▀æt först vndæn
skifptis. ok affmærkiæs. huru mykit ▀æt ær si▀æn ra▀æ for barnum. ok barnæ
gooz frandir ▀er næstu. annar a fa▀ærni ok annar a mö▀erni. Hwar sum
gifptur förær i giptu förræ æn barna gooz ær wndæn skift. bötæ VI marker
til ▀ræskiftis. §.1. Föræ man owormaghi af arfwi bolæ. vtan næsta frændæ
wiliæ. böta XL marker till ▀ræskiftis. §.2. Nu ær barnæ gooz wndæn skift.
▀a mogha barn bolagh læggiæ. mæ▀ fa▀ur æller ok mo▀ur. mæ▀ næstæ frændæ
raa▀. mæ▀ .VIII. fastum ▀e skulu wi▀ wæræ ba▀æ ▀a ▀æt saman læghs ok swa ▀a
ߑt skifwtis

.VIII.

Nu ær ma▀er twægifptær. ok ær för vndæn skifpt. ▀a taker {am} ein ma▀er
halft wi▀ twa kunar. swa ok æn ▀rær æru. ær kona twægifpt. ok ær för wndæn
skift. ▀a taki hun ▀ri▀iung vi▀ twa mæn. swa ok æn ▀e {se} æru ▀rir. §.1.
Nu kan ba▀i fa▀er ok mo▀er dö▀ wæræ. ra▀a ▀a foræ barnæ ok barnæ gooz.
frænder ▀e næsstu. a fæ▀urnæ ok mö▀ernæ. kunnu ▀er mællum siin delæ. ra▀a
▀a ▀æn som bæter kan. ok bæter wil. till ▀æs ▀ær barn till vi▀z koma. viti
▀æt præster ▀eræ mæ▀ twem sanundæ mannom sum ▀em sæmber a. Nu lifwr fa▀er
æller mo▀er. ok wil æy a gifpto gangæ. ▀a ra▀i ▀æt foræ barnom ok barnæ
gooz mæ▀ ▀em skyldæstæ a a▀ru halw §.2. Dör fa▀ur æller mo▀er. ok kræfwiæ
syskin si▀æn æfptir lut sinum. bæræ ▀a ater gifpt sinæ till skiftis mæ▀
swornum e▀e. {at} atta {faf} fastær ▀ær wi▀ wara at ▀æt giwit war. ær ▀æt
forgiort. ▀a standæ ▀æt i lut hans. ær ▀æt bætræ. wæri ok hans

IX

Nu a bonde wald ath gifwæ husfru sinna till ▀riggiæ marka. swa ma ok husfru
hanom gifwa. §.1. alt ▀æt bondæ ok husfru köpa saman. ba▀æ ior▀ ok lözöræ.
▀æt kallær siængæ köp. aghæ hustru ▀ry▀iung ok bondæ twa lyti i bookkiöpum.

.X.

Nu kunu hion barnlöz skiliæs. taki ▀a hwart ▀eræ siæng afptir annat ▀e
bæstæ. mæ▀ bolster {ob} [ok] how▀ dyna. linlak ok a klæ▀æ. ok agha hwart
▀eræ kirkiu klæ▀æ siin ▀e bæstæ i allom stykkiom. æn swa till ær. Lifwr
bondæ æftir husfru sinæ. agha hæst sin ▀æn bæst ær. ok sa▀ul vtæn skiftæ.
ok ▀æt han ma faræ til wighis mæ▀ æn swa till ær. ængin annar arfwingiæ a
▀ætta kræfwiæ. vtan bondæ ok husfru. ▀ættæ nu ær sakt a vtæn skifpta væræ.
§.1. Dör bondæ barnlöz. ok ▀æn kræfwr till arfws till bær. hustru sighir
sik mæ▀ barni waræ. fö▀æs ▀æt barnit i ▀em X mana▀æ æftir ▀æt bondæn dö▀ær
ær. taki ▀æt barn arff. ok orff. ▀æt kallær sena▀e arff. fö▀æs ▀æt senæræ.
▀a ma æy horbarn arfwi skifftæ. fyllæ ▀a ater ▀æt hun hafwr forgiort aff ▀y
gozi sum synt ok seet war. ▀a bondan doo

.XI.

Dör bonde ok lifwr barn æftir. ▀a ærfwr barn fa▀er sin ok swa mo▀er sum
fa▀er. ær ba▀i æfptir syster ok bro▀er. ▀a takr syster ▀ri▀iung wi▀ bro▀er
sin. æ huru mang syskin æru. ▀a taki æ syster ▀ri▀iung wi▀ bro▀er. lifwr
barn æftir bro▀er. taki slikt blo▀er barn sum bro▀er. ok slikt systær barn
sum syster. swa æruis alt til fæmptæ manz æ hwart æftir fö▀æs man æller
kuna ▀ær hwart fö▀is fram aff a▀ræ ær æy bro▀er barn æller syster barn. ok
hafwi ▀e ▀a barnæ barn æftir sik. taki ▀æn arff oc orff bro▀er lut sum af
bro▀er ær wt kommin. ok ▀æn syster lut sum aff syster ær wt kummin. æy
gangær ▀ænnæ arf længræ æn nu ær sakt wm bryst arff

.XII.

Um skyld arff. taki fa▀ur arf {æftir} æftir sun sin. ok datter sina. ok
mo▀er sum fa▀er. bro▀r ok syster hwar æftir sinom lut æn ▀æn aruingær
war▀æ. ▀ær skils siængær alder sum syskin æru fleræ æn eet. ▀ær komber
bro▀er at arfwi bro▀er sinum. ærfwi ok aldrigh kuller. kul. för æn annar ær
alder dö▀er. ok aldri siængær alder annær. för æn annan ær alder dö▀er. ær
▀a ba▀i aftir synder kullæ ok sam kulla. ▀a taki samkulla .II. lytæ. ok
synder kullæ ▀ri▀iung. æ hwart ▀æt ær syster æller bro▀er. wari [lagh] samu
§.1. vm iæmpnæ▀æ arff. Delæs vi▀er fa▀er fa▀ur ok mo▀er fa▀er. taki halft
hwar ▀eræ. Delæs saman fa▀er mo▀er ok mo▀er mo▀ur. ▀e æru iæmnæ at arfwi. E
hwar som delæs saman a fa▀ernæ ok mö▀ærnæ. ba▀i iæmskild taki halft hwar
▀eræ. §.2. All quinnæ arf skulu utt giwæs i vm ior▀um. æn ▀ær till æru
æftir rættæ sylf tali. §.3. Delæ mæn vm arf ok sighiæ sik ba▀ir iæmpskyldir
wæræ. hawi ▀a frammæ .II. talu mæn. ▀æn ▀e wiliæ till arfs swæriæ mæ▀
.XIIII. manna e▀e ▀a taki han arff.

XIII

Um ofsinnis arff. Ganger hær a land. aka mæn i wak. forfaræs i eldi æller
watni. ærwæ ▀e sum næstir æru sum förræ ær sakt. §.1. Vm sköt arff. aflæ
man barn i löskö læghiæ. ok vighis han si▀æn mæ▀ hænnæ. taki ▀æt barnit
arff. §.2. Taker man kunu mæ▀ wald. ok war▀er hun hawndæ i ▀y. fællæ han
XII mæn ▀ær forö. taki ▀æt barnit arf. æ hwar ▀y kan arf til fallæ. §.3.
War▀er kunæ hær takin mæ▀ afling bondæ sins. kan ▀æt barn ater koma. sku▀æ
▀æt {pro} profaster mæ▀ XII mannom hwat ▀æt barn skal arf taki æller ok æy.
§.4. Nu kan man æller kunæ wtlændæs döæ. ▀e delæ wm arf sum hemæ æru. hafwr
annær witnæ till ▀e a grawæ bakkæ waræ. ▀a a han vi▀zor▀. viti ▀æt mæ▀
XIIII mannum. §.5. Hwar sum {aman} (annan) dræper till arfs. wæri skilder
wi▀er arf ok böta .C. marker till ▀ræskiftis. æn ▀æt ær mæ▀ wiliæ giorth.
ok biscopi .VI. marker. war ▀æt mæ▀ wa▀æ giort. ▀a böta IX marker till
▀ræskifptis. ok biscupi ▀re marker. witi ▀æt XII. mæn hwat ▀æt war giort
mæ▀ wa▀æ æller mæ▀ wiliæ. §.6. Fæster man kona helbrygh▀æ. æller siuker. ▀e
han hafwr forrra barn mæ▀ aflæt mæ▀ fastum ok skiælum. ▀æt ær a▀ulkona
barn. §.7. Wil kuna ath arwi kumma. sigher sik hawa fööt barn. ▀æt barn war
döpt ii vatni ok ▀aa miælk aff mo▀er spina. ▀æt barn ma i kyrkægar▀ ior▀æs.
bæri ▀æt præster witni mæ▀ .II. mannom. ▀ær kumbr mo▀er at maghær arwi barn
sins. {iæfwr} (iæfwær) ▀ær wm ▀a fyllæ æptir mæ▀ XIIII manna e▀e. §.8.
War▀er man byltughur ok aflær barn mæ▀ husfru sinnæ för æn (han) hawr fri▀
fangit. ▀æt barn heter rishof▀i. ▀æt barn ma æy arf takæ hwærtæ æptur fa▀ur
æller mo▀er E huru biltughum manne falder arff. mæ▀æn han byltugher ær. ▀a
ær han skilder wi▀r aarf æn ▀a han hafwr fri▀ fangit. ▀a ma han ærwi

¶ XIIII

Spanar man mo▀er mans æller dotter. bötæ .VIII. malsattæ .II. konunge ok
.II ællom mannom. spanar man kuna mans af gar▀i. swa at hænnæ fylgher
koster æller klæ▀i. ▀a gifwi vtt kost swa mykin. sum han vil e▀æ æftir
fyllæ. ok bötæ .IIII. marker malzættæ .II. konungi. ok .II. allum mannum.
Spanar man syster mans. bötæ .II. marker malzættæ .I. {ko} [konungi] ok .I.
allum mannum. Later mö liggiæ sik bötæ han fa▀er hænnæ XVI öræ. bro▀er
.VIII. öræ. syslingæ IIII öræ æn aff gar▀i lokkær swa at kost mæ▀ fylghiær.
wari boot hafw meræ. §.1. Fa▀ur a frilla barn fö▀æ si▀æn ▀æt ær aff spinæ
want ▀ær til fö▀æ mo▀er. §.2. Frillæ barn skal hafwa .VI. marker. dotter
.III. marker. æru ▀eer twa. taki ba▀i .VI. marker. æru ▀e fleræ. fa æy ▀y
meræ. vtan sön faa folkwakn æfptir fa▀er sin hug wakn ok liifwakn. ok III
tylter skötæ stæng ok bughæ. Kunnu {filli} (frillæ) barni pænningæ waxæ
skiftis swa hans arf sum all annor arf. §.3. æru giæld æftir dö▀æn. hafwi
ængin wald arfwi skifptæ förræ giæld æru aff marka▀ ▀e han giældæ attæ.
Winnis æy pænungæ till. ▀a brista slikt aff mark sum aff mark. ▀er ær want
pæningæ taka sum ængu till æru. ok arfwr wæri saklösir. Hwar ▀æn annan
ærfwr. hawi swa lett sum liuft. dyl han giæld ▀a dyli sum lagh sighiæ

.XV.

Um wighærf▀. Sun ær {╔} (wigharfwi) fa▀urs. ok fa▀er sunar. bro▀er bro▀urs.
Nu ær sunar sun. Nu ær fa▀ur fa▀ur. Nu ær bro▀ur sun. Nu ær suster sun. Nu
ær dotter sun. Nu ær mo▀er fa▀ur. Nu ær fa▀er bro▀er. Nu ær mo▀er bro▀er.
ær ængin till aff ▀æssum. ▀a gangi wighær ærff sum all annor arff

.XVI.

Æfptir war hærræ byr▀. ▀usund aar ok ▀ryhundru▀ aar ok XX aar. ▀æn næstæ
o▀unzdagh æfptæ ▀ær iunkhærre magnus war halshuggin. VIII. daghum afptir
sancta trinitatis dagh i stokholmi. for ▀y at ærkibiscop olawr kiær▀i ath
iarnbyr▀ war ater wptakin .i. hælsingiæ landi. si▀æn hun war af lagh▀ i
konung magnusæ daghæ ▀a staddis ▀ættæ i stokholmi af alt konung mangusæ
raa▀ som konunger ær ba▀æ i sweriki ok norghi. ath iarnbyr▀ skulde aldri
optæra wæra. ok tox ▀ær foræ ▀e samu {maal} rætter sum förræ war vm ▀e maal
iarnbyr▀æ maal waru. ok skal bötis for hwart maal. ▀æt nampd fæller swa sum
föra {iæni} [iarni] vr▀a fuul. §.1. wænir man annan til ▀iufs. æru æy
aterfang till. ok a hændi takit. {wæ▀} (wæ▀i) ba▀in till .IIII. marka. ▀æt
skulu .XII. mæn witæ hwat ▀ær {war} (ær) sant wm. ok hawi ▀æn wæ▀ fæ som
winder mæ▀ XII. {manna} [mannum]. ▀æssa {mæmpnd} [næmpnd] a konungx mæn
halwa. ok malatti næmpni. ok halfuæ ▀æn sakin gifs ok swa wæræ i allom
malom. ▀ær næmpdær maal æru. wtan ▀æt. naar kuna wil barnafa▀er sin witæ.
æller barn fa▀er æftir mo▀er sina sö▀æ. ▀a a hwart ▀eræ een man næmpnæ. {▀a
a hwa} tiltalændæ. ok swarændæ ▀e .II. skulæ bok i hænder taka. ok swæriæ.
at ▀e .VI. sanundæ mæn næmpnæ hwar ▀eræ. ▀e XII. sculu annan wæriæ. ok
{annur} [annan] fællæ mæ▀ sinum e▀e. fælz mannin. bötæ .III. marker at han
barn duldi. ok lighris boot æftir lanz laghum. fælz kunu æller barnit. ▀a
ra▀i ▀æt biscuper hsat ▀æt barn skaal inlændis wæræ æller æy. ▀æssæ næmd
skal i sama ▀ingi swæriæ sum hun næmpnis. æn e▀sört ær. ær for hælgh. æller
fastæ. ▀a swæriæ a ▀e næstæ laghakllu▀æ ▀ingi ▀a e▀zörtt ær. sum ba▀æ
kalla▀æ karl. ok konunger. ▀æt samæ ▀e vitnæ▀æ. hwar sum af ganger. ok æy
gör ▀æt han ær till næmpdær. bötæ .III. marker ok næmpnis annor i samæ
sta▀in. kan {næmp} (næmpd) mallom sin delæ. sumir wiliæ wæriæ. ok summir
fællæ. æru ▀ær fleræ sum wæriæ viliu wæræ saklösyr. ok ▀er bötæ sum aff
angæ ok a▀ræ næmpnis i sama sta▀. ▀e næmd skal æ ful wæra. ▀a swæriæs skal.
▀æssæ næmdæmæn skulu wæræ bolfastir. ok i sama skiplaghi takas sum gær▀æn
ær gior▀ i. [Sitia twe a ▀ingi sum næmpd skulu göra]. annar næmpnir ok
annær æy ▀a ær ▀æn fallin ær wil næmpnæ. Nu ær talder ær▀æ balkær. swa lati
gu▀ oos skiftæ aarf. at wi byggum all himærikæ. ▀æt waræ {waræ} war ▀arf.
amen


Hær byrias manhæliæs balker ok tæliæs i hanom flokkær XXX.VIII.

I Vm ▀e draap fæ kan göræ
II Æn owrmaghi æller galin man dræper man
III Vm draap {æller} [af] handlösum wa▀æ
IIII Vm affalz drap
V Vm dulghæ drap. ok dana arf
VI Vm wiliæ {wærki} [wærks] drap ok gæsti
VII Vm ▀okkæ böter
VIII {Æ} [Æn] owrmaghi gör man sarön
IX Vm wiliæ wark i sarum. ok læstis böter
X Huru længi man scal sarum war▀æ
XI Huru man scal annan vi▀ sar bindæ
XII Vm {banz man ok hans vitni} [lækæris fæ]
XIII Vm pust ok blotlæti
XIIII Vm saar i ▀ingx fri▀i ok snækiu fri▀i
XV Vm höghstæ saar
XVI Vm mor▀ ok raan
XVII Æn sca▀a man manz wor▀er rænter
XVIII Vm handraghit raan
XIX Vm lwt raan
XX Vm lik raan
XXI Vm attætighi markæ giæld i drapum
XXII Vm innan siængiæ {drapu} (drap)
XXIII Huru hundra▀æ markæ giæld skiptis
XXIIII Vm ▀e maal ba▀æ gangæ liig ok gooz foræ
XXV Vm drap mællum præst ok lekmanz
XXVI Huru man skal drap witi sæt ok böt
XXVII Vm öyæ drap ok forgærnigær
XXVIII Huru man scal annan til sak winnæ ok æn {▀ufwr} [▀iufwr] slipper.
ok gifwr bondæ sak fora band oc omagha ▀iufna▀
XXIX Vm ▀iufnæ▀æ {blandæn} [klandæn] ok le▀zn
XXX Vm run▀iuf
XXXI Vm ransakin i ▀iufna▀i ok wi▀er taku
XXXII Vm agna bak ok quinnæ ▀iufnæ▀
XXXIII Vm kirkiu ▀iuf
XXXIIII Vm man taker ▀iuf annars
XXXV Vm væghæ fyndir ok liusning
XXXVI Æn man hitter fæ manz
XXXVII Vm watn fyndir
XXXVIII Vm mangiæld

Nu kan fæ man dræpæ. hwæriæ handæ fæ ▀æt hælst ær. ▀a fa hans arwm fæ fram
▀æt samæ. ok XVI öræ mæ▀ foræ fulsæræ. VIII öræ. forö blo▀læti .III. öræ.
ok ra▀a siælfwr fæ sinu Nu dyl ▀æn sum fæ a æru æy witni til. ▀a wæri sik
mæ▀ slikum e▀æ {sunj} (sum) lagh sighiæ. §.1. för▀er man dyur hemæ æller
fughlæ. war▀i swa foræ ▀y sum {all a} foræ alla a▀ru fæ sinu. §.2. Dör fæ i
tillbu▀i. taki swa quikt sum döt. ok suua döt sum quikt. Dræper man ▀æt fa
wtan hans wiliæ sum hafwa skal gifwi ▀a quikt foræ döt. æller wæri sik mæ▀
VI {mama} [manna] e▀æ. at ▀æt doo æy foræ hans skuld. §.3. Dræper man fæ
mæ▀ harms hændæ. bötæ atter ska▀a. ok VIII. öræ boot at i ▀ri▀iung hwan.
Gör man fæ saart [skær] aff topp æller tagl. swa at lyt ær. bötæ VIII öræ
malzattæ. §.4. Dræper fæ annat fæ. ▀a skal mætæ ▀æt quikæ. ok ▀æt dö▀æ.
hafwa halwæn ska▀a {hwan} (hwar). hwat ▀æt ær bætræ æller wærræ. Ær hæster
ii hæftum. kumber annær hæster till ok dræper han. æller saræn gör. liggi i
fullum giældum. ok ▀æn ogilder til kom war▀er han saar svva at han ær oför
fae hanum {annær} [annæn] atter. wm war ok an

.II.

Dræper owormaghi man. ▀æn minnæ ær æn XII. ara. æller sarghær.
gialdi halwm gialdum. war▀er han dræpin æller sarghæ▀er wari {halw} (halfw)
dyri æn fulti▀æ man. §.1. Nu kan man galin war▀a. ▀a sculu frænder hans ▀æt
liusæ foræ sok ok i {hæfttum} (hæfptum) hafwa. æller wærkum hans war▀æ.
slipper han löös ok dræper man. æller brænner by æller gör {annær} [annæn]
[BBB╔ skadha: Liggi i halwm giældum. Swa a badhi takas ok giældæs fore han,
æn han dræpin warder: Swa ok fore galna kunu. Ey skal fore hona mera
giældæ, æn fore galin man, i thæssu mali, ok æy takas. Hawi then wald sum
skadha hawer fangit, hwat han wil hældær witna til hans æller widh laghum
taka, i thæssu mali. §.2. Nu sigher annar galin man wara, æller owormagha,
ok annar æy: Witin thet tolf mæn, hwat hælder ær.

Vm drap af Handlösum wadhha. III. Flokker.

HAndlös wadhi ma fyllæs medh witnum vthan malsæghanda wilia, ok engin annær
wadhi. Warder man dræpin medh wadha: Siu marker ær wadha both. Nu skiuter
man spiuti, æller kastar stene, ællær skiutær af bogha iwer hws, ok seer ey
hwar thet nidher komber, æller af nokru andru: Thet ær handlös wadhi. §.1.
Gör man siælfskut j skoghi, stræng æller stappu, æller grawar: Han skal
lysæ före grannum ok sokna mannum. Far nokor sidhan skadha af, Liggi j
wadha giældum, siu marker. Lysær han ey. ok æru ey treggiæ manna witni til:
Liggi tha j halwm giældum, fore glömsko sinæ. §.2. Alle wadha edhe aghu
gangas j lagha stæmnum. Hawi ok ængin lænsman wald at qwælia then edh: Han
a ey both i, æn edhrin fals.

Vm Affals drap. IIII. Flokker.

Klywer man i siægl træ medh bön skipara, falder nidher, ok far af bana:
Liggi i halwm giældum. Kliwer fore kæti skyld: Wari o böter. Dyliæ the at
the ey badho han vpkliwæ: Dylin medh fiurtan manna edhe. Far ok then skadha
nidhri ær stadder, Tha wari ogilt. §.1. Falder hws a man, æller widha
kaster, far af bana: Liggi i wadha giældum. Ær brunder i gardi, han skal
byliæ ok vm hyliæ: Aghu brun flere æn en, fællir annær, ok annær bygger,
falder i folk, far af bana: Tha giældi then sum fællir, ok ey then sum
bygger. §.2. Wil man rætta steen æller studh, vpdræt skipa æller vtskut
skipa: Giældi then giængis bidher. §.3. Hogga twe træ ett, fa badhin bana:
Liggin o bötter. Far annær bana af, Bötis ater medh wadha botum. §.4. Siter
man i satu, wil diwr skiuta, warder man fore, far bana af: Ligge i wadha
botum. §.5. I thessum malum nu æru saghda, tha a biudha wadha edh fore,
tolf manna, ok fylli i lagha stempnum, Ok böte siu marker malsæghandi. Han
skal tilbiudha a grawa bakka, ok fore sokn sinne, ok a tingi eno. §.6.
Dræper fadher æller modher sitt barn medh wadha, ok æy medh wilia, qwæl
sidhan annæt theræ annæt: Wæri sik medh wadha edhe, Ok hawi ængin annær
ther wald til at qwæliæ thet: Ok Biscuper radhi fore script hans.

Vm Dulgha Drap ok dana Arf. V. Flokker.

Æ hwar man hittar lik ærrat ok vndat a manna æghum, æller almænningium,
vtan i læstum husum: Tær a skjpnöti bana finnæ innæn natt ok iamlanga,
ællær botum vppi halda, fyratighi marker, Kunungx ensak. Hittis i læstum
husum, Böte hundradha til treskiptis, then husit a: æn ey kan then finnæs
bani ær. Æ hwar man giter draparan til wnnit laghlika: Wari skipnöti
saklöst. Æ hwar ey synis handawærk a liki, Thær wari skipnöti saklöst.
Sigher annær handawærk a wara, ok annær ey: Witin thet sex mæn, Ok radhi
then æpti kærir. §.1. Ær han vthlændsker: Tha taki Konunger arf hans, Ær
han inrikis födder, ok komber ey arwi hans i try aar: Tha giwis gotz hans
fore siæl hans, kirkium ok klostrum.

Vm Wilia wærks drap, ok Gæster. VI. Flokker.

DRæper gæster gæst at bonda: Then a æpter bana letæ sin hawer mist, Ok
bonde wari saklös: Ok wari fridh both halw minni æn at bonda. Dræpæs the,
gæster ok bonde, Tha ær bonde halw höghri ath fridh botum æn gæster. §.1.
Æghas widher bonde ok stafkarl, Tha bötæs fore stafkarl halw minnæ æn fore
gæster, ok thön böte han sum gæster. §.2. Swa byriæs hemsokn, sum ytærst
ganger horn ok howa i: Thær ær both halwer öræ malsatta, atta öræ konungi,
ok atta öræ allum mannum. I midhalhagha öre malsatta, atta öræ konungi, ok
atta öræ allum mannum. Æn i ængi, fiura öræ malsatta, atta öræ konungi, ok
atta allum mannum. Æn i ængi akerfastu, ok swa i akri, ok swa i höladhu, ok
i bislingardi: Thær ær both atta öræ i tridhiung hwarn. I kornladhu i akri
stander: Both sæxtan öræ i tridhiung hwarn. Æn i lændæstadh, ok i
humblagardi, ok i fægardi, ok i halmladhu: Thær ær both tolf öræ malsatta,
atta öræ konungi, ok atta allum mannum. I nötæ husi: Threa marker malsatta,
en marker konungi, ok ena allum mannum. Nötæ hws i gardi: Twinum sextan
örum malsatta, sæxtan öræ konungi ok siæxtan allum mannum. Æn i lana: Böte
boghum twem i tridhiung hwarn, Mællum triskulla ok ærnis: Siæx bogha i
tridhiung hwarn. Widh ærni: Atta bogha i tridhiung hwarn. Mællum ærnis ok
galbænx: Tolf bogha i tridhiung hwarn. A galbænki, siæxtan bodha i
tridhiung hwarn. Ær mællum galbænx ok qwinnabænx: Atirtan boghar j
tridhiung hwarn. A qwinnæ bænki: Tiughu boghar i tridhiung hwarn. Warder
man slaghin i siæng sinni: Fiura ok tiughu boghar i tridhiung hwarn. Nu
minskas swa i vthgangi, sum wæxti i ingangi.

Vm Tokka böter. VII. Flokker.

GIwer man tokka ord a tingi, æller at kirkiu, kallar han tiuf æller morara,
trulkarl æller trulkiærling: Haldi fram ordum sinum, æller böte tre marker.
Brighder man adhrum garfwæ sæt, æller kallær kunu mans skökio: Böte tokka
böter amiæ taki tridhiungunum minnæ §.1. Warder Konungx man dræpin: Tolf
marker tokka both at. Biskups man: Siæx marker. Riddara swenæ, trea marker.
Thænni tokki komber æj i, vthan i drapum: Taki the both herra thes sum
dræpin ær.

Æn Owormaghi gör man saran. VIII. Flokker.

NV kan owormaghi man til blodz sla: Wari both thes tre öræ. Fulsæri sæx
öræ, hwat thet ær i hofdi æller i huldi, hwat thet ær i fridhi æller
mællum, hwat thet ær wadhi æller wili. Nu skal hanum lækir biudhæ: Fællir
han thet budh, tha ær laghslitit sæx öræ. Nu wil wæriandin owormaghans
wæriæ han, dyl antwæggiæ blodhlæti æller fulsæri. hawer han til tweggia
manna witni. siælwer tridhi: Gangi fram medh them witnum. Æru æy witni til,
tha wæri sik medh Landzlaghum.

Vm Wilia wærk i Sarum, ok Læstis böter. IX. Flokker.

STander madher medh sari, ok annær fölghir dödhum: Hawi then witzord dödhum
fölghir. §.1. Far man blodhsar i hofdi æller huldi: Böt medh atta örum.
Lösir man been vr sari: Böte öre fore ben ett, twa öræ fore annæt, fiura
öræ fore tridhiæ. Far af last æller lysti, i hænder æller föter, Tha wari
both halw dyrræ. Far man hulsar i nidhræ huli: Böth medh twinnum siæxtan
örum. I ywræ huli, threa marker. I brysti, tolf öræ. I halsi, twinnum
siæxtan örum. Far man saar i anliti, swa at hult giter hatter æller huwa:
Siæxtan öræ both at. Giter ey hult, Wari tha halw dyrræ. Slar man tan vr
hofdi: Sæxtan öræ both at. Fore hofwd sar, siæxtan öre: Ganger i holwæri,
halw dyrræ. Skadhar hiarna hinnu, Böte siæx marker. Kunnu thæssi sar sinæ
mællum delæ: Hawi then witzord sar hawer höxto at botum: Æru sar iampn, tha
hawi then witzord sum witni fölghir.

Huru længi man skal Sarum warda. X. Flokker.

SWa længi skal man sarum warda: Fore liflati, dagh ok iamlanga. Swa ok
læstis böter, wardi samuledh. Hwar sum taker sara both innan dagh ok
iamlanga: Hawi förtakit botum sinum, dödzdrapum.

Huru man skal annæn widh Sar bindæ. XI. Flokker.

GRiper man til witnæ, ok wil han fore bindæ, Tha skal han bindæ han widh
medh twem mannum, ok fiughurtan manna edhe, them thær waru ok a saghu thet
han the giærd at giærdi: Fyllir han swa lagh i stæmpnum, tha giældi hin
botena æpti brutum sinum til sakinne ær bundin. Griper til wtinæ, ok later
see witnin sijn, ok falder sidhan, Tha wari then saklös sakin gifs. Wites
hanum sakinæ, ok ær ey witni til, Tha wæri sik medh fiughurtan manna edhe.

Vm Lækæris fæ. XII. Flokker.

Thettæ ær lækæris fæ: Fore höxto saar, atta öræ: At sma sarum, fiura öræ.
Biudher han thet laghlika fore kirkiu sokn, æller a tingi. Biudher ey swa
Tha böte siæxtan öræ i tridhiung hwarn, ok atta öræ fore sma saar.

Vm pust ok Blodhlæti. XIII. Flokker.

NV slar man adhrum pust, æller medh stang, æller steen, ok synis ey akomor,
warder thet giordt fore kirkiu sokn, æller i öldryki, a torghe, at badstuw,
æller a tingi: Thet skulu twe mæn wita, the ther waru ok a saghu. Wæria the
han, wari saklös: Fællæ the han, böte thre marker til threskiptis. Samu
witni warin vm pust, sum vm blodhlæti: Ok tho bötis hwart æpti sinni sak.

Vm Saar i Tingxfridhi ok Snæckiufridhi. XIIII. Flokker.

WArder man saar j tingx fridhi æller snækkiu fridhi, fullum sarum:
Fiuratighi marker both at, til treskiptis. Gör ok blodhwiti i thænne fridh:
Böte sex marker til treskiptis, thær sattir koma saman, ok skiliæs osattir.
Wader laster æller lyti i thæssum sarum, Thær bötis hwar vm ╔BBB] sik
witnæs till mæ▀ .II. mannum. ok XIIII mannæ e▀e. §.1. Nu faar man saar eet.
tw æller fleræ. gör ▀æt alt een man. ok swa wi▀ kænnis. ▀a a ▀æn sak sik
kænnær. han a. a. ▀ingi wi▀ kiænnæs. ok brut sin fæstæ. ok ▀o æu meræ böta
æn saræ bot enæ. Huggæ twe æller ▀re een man. æller huru mangir ▀eer æru.
ok bindæ twe mæn fleræ wi▀ sarin æn een. ok fyller lækirin fulsæri. bötæ
hwar sinæ saræ boot i ▀em sarum. æy war▀er ▀e boot meræ. §.2. Mötæs twe mæn
ok hugger hwar ▀eræ annan. faa ba▀ir fulsæri. wærin ba▀yn saar gild hwart
æptir sinæ a komu

XV

Um höghstæ saar. lægger man annan ni▀er. ok sneper sum fæ nokit ▀æt skulu
XII. mæn witæ. wæriæ ▀e han. wæri saklös. fællæ ▀e han giældæ hofws man
hænder sinær ba▀ær. ok hwar ▀æn ▀ær till halp hand sinæ a▀ræ. æller lösin
sik. swa sum malzæiandin wil taka §.1. Le▀er man annan till stok æller
stumblæ. ok hugger aff hand æller foot. stingher wt öghæ. æller skiær or
tungu. æller öræn aff. æller næsar aff. ▀æt sculu XII. mæn witæ. wæriæ ▀e
han. wæri war▀er. fællæ ▀e han bötæ XL. marker till ▀ræskiftis. ok halfw
manz böter. orkær æy botum. ▀a giældæ liif foræ limmæ i ▀æssæ mali. vtan
ߑt koma till i waghna skipti

XVI

Ligger man a skoghi. æller a skipi myr▀er æller ræner. war▀er gripin i ▀em
gærningum. han skal till ▀ingx. ▀æt skulu XII. mæn witæ. wæriæ ▀e han. wæri
saklös. ok ▀æn bötæ XL marker saklösæn bant æller basta▀æ. æller i fiætur
sættu. fællæ ▀e han. ▀a skal raansman wndir swær▀. ok mor▀are a stæghl.
hawa malzeghindæ (vald). hwat han wil hælder taki liif hans. æller lösæ sik
sum han wi▀ komber wi▀ malzeghændan

XVII

Rænir man draparæ aff a▀rum ▀iuf æller ▀æn aff hug hafwr giort ▀a fyllæ
till hans sum ranit gior▀a mæ▀ twæggiæ manna witnæ. ok XIIII. manna e▀æ.
orkær æy witnum. ▀a standa hin [fore mæ▀] slikum sama laghum. {löskæ}
(löskiæ) man ma man fangæ foræ sin brut æn boolfastæ mæn. skal man
lagh▀ingæ falder ▀æn sum ranit witis. bötæ XL. marker; ok manzins brut.
æller fae mannæn apter rættum malzeghandæ

.XVIII.

Rænir man ena alin æller twa. twa öræ boot ath. Rænir man meræ æn twa öræ
ok minnæ æn half mark. bötæ VIII öræ. swa ok æn half mark ær wæri booth
sama. {ranit} [rænir] till XVI öræ. bötæ XVI öræ i ▀ri▀iung hwan. ær raan
meræ. ▀a wæri booth halfwa höghræ. ok æru witni till wæri swa högh witni wm
minnæ raan sum wm meræ. æru æy witni till. ▀a wæri sik mæ▀ laghum. ökis swa
lagh sum boot

XIX

{Hwari} [Hwar] sum {lucter} [lutter ok] kafwli skal skifti. halz ߑt ok
gifs æy wt. bötæ III marker till ▀ræ skiftis. ▀æn a skipt sinæ be▀as foræ
gar▀i. æller kyrkiu sum skifpti wil. ok luthlösæ mæn til skifptis næmpnæ.
hwafwi e ▀æn wi▀zor▀ sum skiftæ wil. ok hin bötæ sum för ær sakth

XX

Rænir man dö▀æn man. wæri halfw dyrræ at botum æn quikker. ær witni till.
hafwi ▀æn wi▀zor▀ dö▀um fylghær. æru æy witni till. ▀a wæriæ sik mæ▀ XIIII
mannæ e▀æ. hwat han rænir minnæ æller meræ

XXI

Uwar▀er owormaghi dræpin mæ▀ harms hændi. ▀æn minnæ ær æn XII ara LXXX
marker boot at malsattæ ok fri▀ bruth halfwæ höghræ æn foræ görin man

XXII

Faar bondæ dræpæ hustru sinæ. wildæ ra▀a hænnæ. ok æy dræpæ hona. ▀æt skulu
XII mæn witæ. wæriæ ▀e han bötæ mæ▀ lagha botum. fællæ ▀e han till wiliæ
wærks. gifwi liif foræ liif. wiliæ arfwr hænnæ böter taka. ▀ee boot a wæræ
hundræ▀æ marker ok XL. ok ræ▀æ {bi} (biscuper) script hans Dræpær kona man
sin. wæri lagh samæ. Nu dræpær hwartæ ▀eræ annat. ok ær ▀o annat ▀eræ
dræpit. war▀er banin fangin ok ganger han wi▀ gærningini. ok bondæ æller
hustru winz till ra▀ini mæ▀ tolf mannum wæri lagh sum för ær sakt. kan man
æller konæ barn sit dræpæ. æller barn fa▀ur æller mo▀er. bro▀er bro▀er
siin. syster. syster sinæ. bötæ hundræ▀æ marker ok XL. ok wæri skild vi▀er
arff

XXIII.

Ůæssæ giald skulu swa skiptis taker malsattæ .LXV marker. konungx lænzman
till konungx boor▀ XLV marker. ok XXX marker skiplaghit. i ▀æssum giældum.
sculu æy boghu böter bötæs

XXIIII

Hwar sum aghuwæn skiold. föræ geen alwaldughum konungi. æller i geen hans
riki han ær siælfwr föddær .i. han hafwr forægiort hals æn han fangin
war▀er. ok ▀ær till ior▀ ok gooz hans wndir {konunnæ} (kronunnæ) leggias
hwat han fangin war▀er æller æy. swa ok hwa sin rættæn hærræ dræper. giældæ
bæ▀æ liik ok gooz foræ.

XXV.

Dræper præster bondæ. æller annan klarker. ▀a taki konunger biscups
rætten. Dræper bonde præst æller annan klarker. taki ▀a biscuper konungx
rættæn

XXVI

Swa skal man witæ drap sææt ok bööt. mæ▀ atta fastum ok forskilæ
{manni} [mannum]. Sigher annar wæræ sæt ok bööt ok annar æy. ▀a hafwi ▀æn
wi▀zor▀ sum sææt wil witæ mæ▀ sama fastum. ok ▀æn sææt scal wæræ gör ath
kyrkiu. æller a ▀ingi æn hun skal sta▀ugh hetæ

XXVII

Uvard▀er man dræpin i öium vti. ▀a andræ öyær liggiæ vtan foræ ▀ær a ▀æt
skiplagh bana finnæ sum öön ligger till innan naat ok iamlangæ. æller botum
uppi haldi hwat ▀e liik æru fleræ æller færræ. bötæs mæ▀ ennæ boot. æy aa
▀e boot höghræ wæræ æn XL. marker

XXVIII

Stiæl man örtugh æller minnæ. ok æru witni till bötæ IIII öræ malsattæ æru
æn æy witni till. dyli mæ▀ .III. mannum. stiæl han meræ æn halwan öræ. ok
minnæ æn öræ fullæn. æru witnæ till bötæ .III. marker till ▀ræskiftis. æru
æy witni till ▀a wæri sik mæ▀ .VI. mannum. Stiæl öræ æller meræ ok minnæ æn
half mark. æru witnæ till. bötæ ▀iuf {bogh} [both] VI marker till
▀ræskiftis. Stiæll half mark æller meræ. ▀a ma han basta æller bindæ ok
till ▀ingx föræ. ▀iuf scal a ▀ingi frændum byu▀æs. lösæ frænder ▀iuf mæ▀ VI
markum. ok sca▀æ giæld mæ▀ æn ▀e wiliæ ▀iuf lösæ. Hafwr æy ▀iufwr ▀a
siælfwr pænningæ till. ok wiliæ æy frænder han lösæ. ▀a ma ▀iuf sak löst
wphængiæ. §.1. Slipper ▀iufwr ▀ær laghfundin ær mæ▀ witnum. bötæ bondæ VI
marker till ▀ræskiftis. æn han slipper för æn han till ▀ingx komber. §.2.
Hafwi aldri ▀iufwr wald bondæ quæliæ. för æn XII mæn hafwi han wart fora
▀iufna▀i. wæriæ XII mæn ▀iuf ▀a bötæ ▀æn XL. marker saklösæn bant. fællæ ▀e
▀iuf. ▀a standæ ▀iufwr ræt sin. hwar æfptir sinni sak. §.3. Stiæl owormaghi
fullan ▀iufna▀. bötæ halfw ▀iufs boot hwat ▀æt ær meræ ▀iufnæ▀ æller minnæ

XXIX

Nu köper man fæ ▀iufstolit komber ▀æn æfptir sum a ok klandær. griper han
till fangæmanz. kumber han fram i manæ▀æ motæ innan ▀ri▀iungs. ok hemolt
gör. hafwi ▀æn fangit hafwr. kumber han æy fram. ▀a giwi ut fæ mæ▀ e▀æ sum
lagh sighiæ. ath han fik ▀æt mæ▀ köpi ok æy mæ▀ styld. vtan han see i
forfallum. witi lagha forfal sin mæ▀ VI manna e▀æ

XXX
Dræpir man annan mæ▀ {▀iufstolin} [▀iufstolno] fæ. sighiæ arfwingæ
▀æs dö▀æ han saklösin dræpin wæræ. ▀æt skulu XII mæn witæ. fællæ ▀e han ▀æn
sum dræpin ær. liggi ogilder. wæriæ ▀e han ▀a gialdæ ater mæ▀ lagha giældum

XXXI.

Nu wil man raansakæ æptir {göræ} [goze] sinæ ▀iufstolnæ. ▀a scal han i gar▀
ganæ mæ▀ VI mannum bool fastum. wil hin raansakæ lata at owæ▀iæ▀u. ok
hittæs ænkntæ i hans husum. wæri ba▀ir saklösar. hittæs ▀ær innæ le▀æ sik
aff handum æller bötæ ▀iufwæ boot. wil æy lata raansaka ath owæ▀iæ▀u. wæ▀i
▀a ba▀ir ▀rem markum hwar ▀eræ. Hittæs si▀æn ▀ær innæ bötæ wæ▀fæ. ok
{▀iuf▀} (▀iuft) mæ▀. hwart æfptir sinæ ▀iuftæ. ær huus opit. owan æller
ni▀an. swa ath ▀ylikt ▀ing mattæ ingangæ. æller ær windöghæ. a wægh. stændæ
▀a wizor▀ fora bondæ. ok wæri sik mæ▀ lanzlaghum. æftir ▀y ▀æt ær till.
§.1. Nu wil man ransakæ i gar▀ annars. öptir gozsæ sinæ ▀iufstolnu. bondæ
ær æy hemæ. hafwi swa wald ▀a ransaka sum bondi hemæ wari. §.2. Allær sta▀y
▀ær ▀iuft hittæs i læstum husum. ▀a war▀i ▀æn huus for ▀yufti sum lyklæ
bæær ee hwar husit aa. §.3. aff ▀em .VI. i ransakæn sculu gangæ. ▀a skal
hwar ▀eræ twegiæ sum wi▀ delæs III. mæn næmpnæ. ▀e sculu wtan kapu ingangæ.
ok sculu förræ letæs. at ▀e æy bondæ abyr▀ bæræ. §.4. Nu staal annar. ok
hittis ▀o i annærs husum. ▀æt ær ▀iuf hool. Lægger han æncte dul a. ▀a
standæ foræ mæ▀ XIIII. mannæ e▀æ. at han æy wistæ at ▀æt stulit war fælzs
at e▀æ. bötæ .III. marker till ▀ræskiftis dyl han ▀a bötæ. ok ▀iufwr hetæ.
▀n ▀æt mæ▀ ransakan wt takx. suua foræ hol sum foræ ▀iuftæ. §.5. witær man
boodræt manni. æller hionæ spaan. wæri sik mæ▀ XIIII mannæ e▀æ. æller bötæ
VI marker till ▀ræskiftis

.XXXII.

Nappær man ax aff aghri annars. Taker alt saman ax ok span. [böte ▀re
marker]. swa foræ bundin {æller tu ▀ry. æller} [tu æller ▀ry. taker] skil
allan. bötæ VI marker til ▀ræskiftis. Stiæl meræ æn skil. ok witnæs ▀iuft
till half mark æller meræ. ok war▀er laghlika till wnnin. bötæ VI {øræ}
[marker] i ▀ri▀iung hwan. ok ▀iufbogh mæ▀. æller mistæ liiff sit. ok ▀æn
▀iuf heter agnæbakær. §.1. Hwar sta▀ kona styæl fullan ▀iufna▀ fylghæ swa
▀em ▀iufnæ▀æ sum allum a▀rum. ▀ær till a liff hænnæ ganger. Ganger domber a
liif hænnær. ▀a skal kona i ior▀ quikkæ grawa. æy ma kona stæghlæ æller
hængiæ

XXXIII.

Stiæl man af a▀rum i kyrkiu æller i kyrkiu gar▀i. ok war▀er fangin. hafwi
{hafwi} æy meræ fri▀ ▀ær æn annan sta▀ ▀ær han wi▀ ▀iufnæ▀æ takin war▀er.
ok laghwinnis för till sak sinnæ ok taki si▀æn ▀iufs ræt. hwar æfptir sinum
brutum. ▀y han brööt geen samu kyrkiu

.XXXIIII.

Nu taker man ▀iuff annars taker ba▀i saman. ▀iuf ok ▀iufti. ▀a a ▀æn
fyær▀ung aff ▀iufti. ▀ær ▀iuf took aff alla ▀y han tok mæ▀ ▀iufwi. hwat ▀æt
ær minnæ æller meræ. ok bondæ taki ▀iuf sin ater. ok alt ▀æt meræ ær æn
lagha lööns §.1. Sigher man sik ▀iuf hafwi takit ok ▀iufwer ær bortæ.
kumber hin æfptir sum aa. Taki sit ater wtan löns. ok swæria till sins mæ▀
.II. mannum. ok hin göræ sik or▀iufwæ sum {handum} [handa] mællum hafwer
mæ▀ lysningæ witnum

XXXV

Fyndir aghu næst ▀iufna▀æ standæ ▀y at ▀iufwæn hitter gernæ swa sum
klokkarin hittæ kalkin. Hwar man hitter fynd a wægh wti. han skal lysæ foræ
wæghfarandæ mannum. æller næstæ by samdyghnis. komber ▀æn æftir sum a .i.
▀re dagha taki sit ater wtan löns. komber senære. ▀a taki ▀æn hwar siættæ
pænning sum hittæ. ok orær han lysningæ witnum.

XXXVI

Hitter man hæst manz. æller oxæ tamin faar æller geet. æller nokot annat
▀æt nytiæ fæ ær. ▀a swæriæ till sins mæ▀ II. mannum. ▀æn sum a. ok taki sit
ater wtan lööns. ok hin göræ sik or▀iufwæ mæ▀ lysningæ witnum yrker han mæ▀
▀y fæ. æller till nokræ nyt hafwr bötæ ▀re marker. æn æy ær laghlyst förræ

XXXVII

Hitter man fynd a watnæ vti. innæn öyiær æller almannæ leed▀. [hafwi ▀æn
▀ri▀iung af sum hittæ. hitter vtan almanna lee▀]. hafwi ▀æn halft sum
hittæ. Hitter man lik i watni. hafwi ▀æt liiks arfwir alt ▀æt fast sitter
wi▀ lik §.1. Hittæ leghæ hioon fynd. swa at ▀een læggiæ [æy] bondæ {syllu
i} (syslu) [ni▀er. ▀a æghu ▀e lut i fynd. læggiæ ▀e ni▀er bondans syslu].
▀a agha bondæ fynd

XXXVIII

Dræper man annan. ok laghlikæ wi▀ draap kiænnæs. hafwi maalseiande wald
hfwat han wil hælder hæmpnæ æller {ællr} wi▀ botum taka. [wil han wi▀ botum
taka]. ▀a skal han hafwa VII. marker wæghnær æller swa mykyt ▀e giældæ.
konunger wærold .IIII. marker. hald bani. ok raa▀bani hwar ▀eræ giældi XV.
marker. æller dyli mæ▀ XIIII mannæ e▀e. Fa▀ur æller mo▀er taki æftir sun
sin XVI. öræ bro▀er VIII. öræ. hustru XII. öræ. Hwar sum fyrst ær .ii.
frænsæmi taki .IIII öræ. Systlingi twa öræ. ▀ræmænningæ öræ. fio▀ermænningi
halwan öræ. bötæ ok hwar sum han taker til fiær▀æ manz. EEn timæ skal ættæ
boot bötæs. si▀æn war▀æ siælfwr wærkum sinum. Nu æru tald manhælghis maal.
gu▀ gömi os ba▀i liff ok siæll. AMEN


[BBB ╔ Hær byrias Jorda Balker. Ok tælias i hanum Flokkar siuttan,
ok six af thessum malum.

I. Huru Jord skal laghbiudhas.
II. Æn Byrdamæn delæ vm Jorda köp.
III. Vm Jorda köp innan Siængar.
IIII. Vm Jorda Fasta.
V. Vm Trædhis lön.
VI. Æn twe biudha Fang a en.
VII. Vm Återköps fasta.
VIII. Vm Jorda skipti.
IX. Vm Jorda Wædhsætning.
X. Huru man skal Jord Landboum byggiæ, ok vm Afradh.
XI. Huru man skal Landboum af Jord sighia, ok vm Giptur.
XII. Huru Landboe ok Æghandi vm Jord delæ.
XIII. Vm Bolax fæ ok Inlax fæ.
XIIII. Vm Jorda delur ok Förning, ok iorda Lösn.
XV. Huru Fadher a Brnum Jord fore Födho biudha.
XVI. Æn man six af Jorda delo, fyr æn hun lyktæt ær.
XVII. Vm orættæn fasta Eedh ok Fyrning.


Huru Jord skal laghbiudhas. I. Flokker.

LAter man iord fala, gambla byrd sina, Han skal skyldastu mannum sinum
biudha, fore grannum ok kirkiu sokn, ok a tingi. Wilia ther æy kiöpæ, ok æy
lof til læggiæ, Tha ma han sæliæ til triggiæ ara födho, ok ey mera fyr æn
han annæn tima skyldæstæ mannum medh witnum biudher ok at spör, sum fyr ær
sagt. Wilia the ey æn tha köpæ, æller lof til giwa, Tha ma han saklöst
sæliæ hwem han siælwer wil.

Æn Byrdamæn delæ vm Jorda köp. II. Flokker.

DElæ mæn vm iord ok byrd, Th wari then köpi næst sum arwi ær næst, æn arwæ
╔ BBB] skuldi. {æri} [æru] ba▀ir iæmpnir. ▀a köpi ba▀ir

III

Skifter man barn fran sik. ok {warær} [wæxær] ▀em pænningær. war▀er fa▀ur
fatugher si▀æn a sinni ior▀. ▀a ma ænkte ▀eræ fran andræ kiöpæ. hawi æy
alla pænningæ till. ▀a kiöpæ ▀æt ▀era sum orkær.

.IIII.

Swa skiæl man lagha köp göri. mæ▀ .VIII. fastum. ok siæx skyldstæ mannæ
witnum. ▀æssær fastær skulu gildir wæræ at allum ior▀æ köpum. sum gifwas ok
takas. foræ kyrkiu sokn. æller a ▀ingi. göörs æy swa. ▀a ær æy laghlikæ köpt

V

Later man landboæ bort aff ior▀ sinnæ ▀a skal han gifwi hanum fult for
ærwæ▀æ sit. aff alla ▀y han hafwer nyt till giort. hwat ▀æt ær i husum
æller i ior▀

VI

Sæl man twem ior▀ ena. hawa ba▀ir fastær till. ▀a haui ▀æn ior▀ fasta fik
förræ Delæ ▀e vm. hwilikin ▀eræ förræ köptæ ▀æt skulu XII mæn witæ.
hwilikin förræ sik. ok ▀æn taki wær▀ ater sum senæ kiöptæ. ok ▀æn bötæ III
marker twem ett saldi

.VII.

Sigher man sik ior▀ hafwa ater kiöpt ▀e han fyrræ attæ. mæ▀ fastum sculu
▀æt XII. mæn witæ. hfwat aterkiöps fastæ {war} [waru] a ▀ingi {gifvir}
[gifnir] æller æy. æller ok at kyrkiu. hafwi ▀a ▀æn ior▀ sum ater kiöpti.
witnæ ▀e XII. æy swa. ▀a bötæ hin .III. markr. till ▀raskiftis sum sik ior▀
kiændæ ▀ær han æy attæ.

¶ .VIII.

Skiptær man ior▀. {ok} wigher ok walförær. lekmæn sinæ mællum. æller wi▀
præst. fult gen fullæ. standæ ▀æt fast ok fult. æn ▀æt ær mæ▀ fastum giort.
e ▀ær an skifter ior▀. wæræ ▀æt byr▀ hans. §.1. Skifter man ior▀ æller
köper wi▀ owormaghi. æller wi▀ willing. ▀a mughæ ▀e ænctæ köpæ æller skiftæ
göræ. wtæn næstæ frænder raa▀. a ba▀ær halfwær

.IX.

Sater man wæ▀ a▀rum. for koorn æller a▀ræ pænningæ. wæ▀ skal mæ▀ fastum wt
sætiæs. ok swa aterlösæs. ok swa stæmpnu dagh foræ læggiæs sum fastær witu.
ok witni bæræ. Lösir æy ater innæn stæmpnædagh. ▀a skal han ior▀ wp byu▀æ
for gar▀æ ok kyrkiu sokn ok ▀ingi. lösir æy ▀a ater. ▀a aghi ▀æn ior▀ hun
ær pansæt. ok gifwi hanum pænningæ till æn ior▀ ær bætræ

.X.

Nu skipær bondæ ior▀ sina landboæ. ▀a skipi ▀æt mæ▀ withnum. standæ ▀æt a
▀em witnum huru skipat war. Nu skill ▀em vm skipan. hafwi ▀a landboæ wald
at wita taku sina mæ▀ twem mannom siælwer han ▀ri▀i. §.1. æffraaz dagher ær
vm fastægang giælder æy a rættum afrazdaghum. ▀a gifwi wt afræt ok mæ▀ II.
öræ. §.2. hafwi ængin wald at bindæ taku skiæl meræ æn ett aar

XI

Nu sæmber æy aa bondæ ok landboæ. ▀a skal han hanum afsighiæ æn han wil ok
æy senæ æn fastæ gang. swa skal ok landboæ bondæ till sighiæ æn han wil aff
ior▀ fara. §.1. Æn landboæ lægger ater ior▀. halft spanna land æller helt.
æller ær æy træ▀æ bötæ IIII öræ ii ▀ri▀iung hwan. Lægger tu spannaland.
bötæ VIII öræ i ▀ri▀iung {hwa} [hwan] Lagger ater vm aker allan. bötæ .VI.
{mrker} [marker] till ▀ræskiftæs. gör han vp ▀e ior▀ æller ær træ▀æ. wæri
▀a saklöz. §.2. Fæller landboæ gar▀ ni▀er. bötæ III. marker till
▀ræskiftæs. Ligger dyngiæ innæ. æller boor æy huus. æller ry▀er æy sum
sta▀gi ær böta II öræ. ior▀eghandæ. ö▀æs hus alt. bygiæ wp ater. ok bötæ
.VI. marker till ▀ræskiftis

XII.

Nu kræfwær bondæ afræ▀ af ior▀ sinnæ. landbo sigher aff eghændæ fangit
hafwa. ok kumber till ▀ingx mæ▀ fastum. witi ▀æt XII. mæn. gangæ ▀e æy mæ▀
landboæ. ▀a hafwi ▀æn ior▀ förræ attæ. ok hin bötæ III. marker till
▀ræskiptis

.XIII.

Læggiæ mæn bolagh. læggiæ mæ▀ VIII. fastum. ▀e skulu witæ huru ▀æt saman
kom. ok huru længiæ ▀æt skal saman liggiæ bætræs {▀æræt} [▀æt]. bætræs for
ba▀um. minskas ▀æt. minskæs for ba▀um. Sember ▀em æy vm at skifti. ▀a
skiptis æfptir ▀y VIII. fastæ vitni bæræ. §.1. Lægger man pænningæ. æller
a▀ræ inuistæ. ær ▀æt III mark wært. wæri twe mæn wi▀. ær ▀æt .VI. marker.
væri .IIII. mæn wi▀. ba▀æ ▀a ▀æt inlægx ok wt tax ær goz meræ inlaght. wæri
▀ær .VIII. fastær wi▀. ba▀i ▀a ▀æt inlægx ok {tt} (wt) tax. brænner ▀æt
æller wald tax bæggiæ ▀eræ. æller stiælz. wæri ogilt. ær æy swa. ▀a fae
hanum sit ater

.XIIII.

Delæ twe vm ior▀ enæ. griper annær till fæ▀ærnis. ok annar ill fangæmans.
▀a skal fangæ man fram koma giter han ior▀ hemola▀. ▀a hafwi ▀æn ior▀
fangit hafwr. giter æy. ▀a wæriæ [mæ▀] fa▀ernis witu sinnæ. XIIII manna
e▀æ. §.1. Delæ twe wm ior▀ enæ. ok sighiæ ba▀ir fæ▀ernæ sit wæræ fornt ok
gamalt. ▀ær skulu ba▀ir minningæ [mæn] till ▀ingx föræ. ok hwar ▀eræ .VI.
mæn næmpnæ. ▀e XII skulu sco▀æ hwar ▀eræ minnung hawer meræ æller ældræ. ok
wæri {▀æræt} [▀æt] gilt ▀e göræ. ▀æn ▀eræ at minung falder bötæ VI marker.
til ▀ræskiftis

.XV.

Nu kan man æller kuna sytning wi▀ ▀urfwæ. ▀a scal han ▀em skyldæsta byu▀æs
fyrst. wil han [æy] wi▀ taka. ok (æy) loff till salu læggiæ. ▀a sæli till
▀riggiæ aræ fö▀æ. Si▀æn ▀æt ær wp nött. byu▀æs ok ▀em skyldæstæ at kyrkiu.
ok a ▀ingi. wil æy wi▀ taka. ok æy lof till salu giwa. gangi ▀a a sytning
till hwars han wil at saklösæ

.XVI.

Delæ {by} [byær] twe vm ior▀ ena skogh æller watn. æller annor nokor till
lagh. ▀ær skulu ba▀æ .i. minungæ mæn hafwa. ok till gangu. ok minung gangæ
sum för ær sakt. Væ▀iær nokor i ▀assum malum. ok sigher sik si▀æn af delæ
för æn hun lyktæt ær. bötæ .III. marker til ▀ræ skiftæs. ok wæræ skilder
wi▀ delæ hwat hun winder æller tapær

XVII

Fæstær man fasta e▀ aller minungi a ior▀ ok wil ganga mera. witi ▀æt XII.
men för æn e▀ren swærs. Nu ær talder ior▀æ balkr. ior▀ mun alla wm si▀er
till öfningæ faa. gu▀ lati os swa i wæryldin {liwa} (lifwa) at wi moghum
all i gu▀z hyllæst bliwæ


Hær byriæs köpmalæ balker ok tæliæs i hanom flokkær VII.

fyrstæ. Vm flær▀æ kiöp i gulli ællr silfwri
II Vm kiöp ▀ön husfru ma göræ
III Vm hæstæ kiöp ok skiftæ. ok fræstning
IIII Vm legha aa hæst æller a▀ræ kostir
V Vm {wæ▀s▀æniig} [wæ▀sæ▀ning]
VI Vm burghan
VII Vm gæstning fatækræ mannæ


I.

Kiöper man gull æller {sylwr} (sylfwr) aff ▀em manne æy ær gulsmi▀er æller
sylfsmi▀er. ok ær ▀æt falz æller hwariæ handa falz ær man sæl manni. bötæ
.VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan. ær ▀æt sylfsmi▀er. bötæ XVI öræ i ▀ri▀iung
hwan. ok ▀æn taki flær▀ sum saldi. ok hin taki wær▀ atter sum köpti æller
dyli mæ▀ XIIII manna e▀e. vm æru II manna witni til

II

Hustru æller bondæns barn maghu æy meræ kiöp göræ æn till enæ
örtugh. wtan ▀æt see XVIII ara gamalt. ok fa▀er fa ▀y fæ ii hænder. hwar
sum meræ köp gör mæ▀ ▀em. vtan bondans witu. bötæ VIII öræ ii hwan ▀ri▀iung

.III.

Um hæstæ kiöp ok skifpti æller hwat fæ ▀æt hælzst ær. hittis aa
hælti æller {æller} nokor annær laster innan fæm nattæ. föræ hem till gardz
i. fæm næter. æller hafwi hwar sum kiöpti. æn hemult skal vm alder wæræ.
brister at hemolo. bötæ VIII oræ i ▀ri▀iung hwan. ok giældi ater ska▀an

¶ .IIII.

Legher man hæst aff manni æller andræ ankostir. han skal hanum swa goot
ater faa sum han tok. wm æy ganger nö▀syn aa. kallær annær nö▀syn waræ ok
annær æy. hafwi ▀æn. witz ord nö▀syn kallær. mæ▀ .II. manna witnæ. alt ▀æt
bætræ ær æn VIII öræ. ▀æt minnæ ær dyli mæ▀ VI. manna e▀e æller bötæ ater
ska▀an.

.V.

Sæter man lözöræ pant manni. sæti mæ▀ twem mannom. ok lösæ ater wm rættæn
stæmpnu dagh. lösir æy. ▀a skal ater byu▀æ sum ior▀æ pant.

.VI.

Borghær man pænningæ for annan. giælder æy ▀æn sum taker. ▀a giældi ▀æn sum
burghu▀æ. ▀æn borghær opæ sorghir for anna borghær

VII

Nu kan fatukt folk ok wanfört föræs byæ {byæ} mællom æller bondæ.
▀a skal ▀æt {hwan} [hwar] ska▀alöst fran sik föræ. ok ængin huus syniæ at
quældi. syn. ▀y nokor hws at quældi bötæ IIII öræ. faar ▀æt ska▀æ æller
döö▀ af. ▀a giældi ▀æn sum wt rak Æy ma ok lösum manni. affrapæ laz till
gars föra. vtan han föra swa ▀æ▀æn sum ▀iit Gu▀ wil ▀em æy glömæ. gærnæ
wiliæ ▀æn fatughu husæ ok hemæ. krister war gæster mæ▀ mannum .i. ior▀riki.
han gifwi os for gæstning allum himirikæ Amen


Hær byriæs wi▀erbo balker. ok tæliæs .i. hanum flokkær .XX.IIII.

I Huru by skal skiftæ
II Huru tomptum scal skifptæ. ok husum byggiæ
III Huru akrum skal skifptæ
IIII Vm diki mællum akre. ok ska▀a af dikum
V Vm garߑ. ok garߑ fal
VI Vm hæptær ok hembu▀
VII Vm skogha skifptæ
VIII Vm skegning ok gildri
IX Vm wærnæ ruff
X Vm leghu ruff
XI Vm a slætu æller skyr▀
XII Vm a gangu bya mællom
XIII Vm skoghæ a gangu. ok skoghæ marki
XIIII Vm {afra▀} [afær▀] i fiski watni annars
XV Vm nyæ {wrgiær▀ir} [wpgiær▀ir]
XVI Vm lagha hæf▀ a ior▀um
XVII Vm mölnær ok watn tæppær
XVIII Vm broær ok ska▀a .i. broum
XIX Vm waߑ eld.
XX Vm brand mæ▀ wiliæ wærkiæ
XXI Æn kuna molkær annars fæ
XXII Vm oræt mærkiæ a fæ annars
XXIII Vm fæ [gör fæ] ska▀æ æller dræper
{XXIII} [XXIIII] Vm ska▀æ ▀æn man gör fæ


Land skulu mæ▀ laghum byggiæ. ok æy mæ▀ walzwærkum. ▀y at ▀a standæ land
wæl laghum fylghæs. Nu six* huru* by skal skiftæs. ▀ær fleræ agha i [æn en.
▀ær] skal mærkiæ mællum sætiæ. ok witi hwar* [sin] lut. swa scal tomptum ok
tuungar▀um skiptæ. far man yfwr mærki .i. tomptum ok tungar▀um bötæ XVI öræ
i ▀ri▀ung hwan. ok gifwi wth ▀æt han tok. ok scal hwar swa husum skipæ wi▀
annan. at hwar hafwa dropa rum a siælfs sins tompt. bygger nærmer. föræ aff
ok bötæ sum för ær sakt. wtan han aff förær innan .V. nætter.

II

Bygger hus a humblæ gaar▀ annars .a. watn wæg æller kyrkiu wægh.
æller hwar man skal {daghlikæ} [laghlikæ] wægh hafwa fran gar▀i. föræ aff
ok bötæ XVI. öræ .i. ▀ri▀iung hwan. wil æy aff föræ. ▀a læggi ni▀er at
saklösa. ok husi at ospiltu spiller husi. bötæ ▀a han sum han taker

.III.

Nu far man yfwr mærkiæ i akri mans. æller hus sæter a aker annars [före af]
ok* giwi ater ▀æt han tok. ok bötæ [atta] öræ .i. ▀ri▀iung hwan. föra ▀re
affræktær ok æy foræ fleræ i ængum akerfastum skal swa bötæs sum nu ær sakt
i. wtængium bötæ .IIII. öræ for affrækt æller moldran. æy ma moldran bötæ
foræ minnæ æn fiæz mon i akri ok alin .i. ængi. ok {fam} (famns) i skoghi

.IIII.

Fæller man diki i akrum æller ængium. bötæ .III. marker till {mæskiftis}
[▀ræskiftis] foræ hwan balk. grawæ si▀æn. ok giældæ ater ska▀æn ▀æn af dyki
gik. æftir mætz mannæ or▀um. ▀y ▀æn a ra▀æ {su} [sum] byggiæ wil

{VI} [V]

Um akræ ok ængær skulu gar▀ær wæræ. wighir ok wælförær. siunatum foræ
botulfs mæssu. laghæ gar▀er skal wæræ fiæz mællum {sköræ} (störæ). ok
bundin mæ▀ twem bandum wm aker swa högher. at taker wndir hand mæ▀lungu
manni. i. ængium halfs {fans} (famns) mællum störæ. ok swa {ögher} (högher)
förræ ær sakt. ær æy swa gilt. ok komber a syn. bötæ {.IIII.} (.VIII.) öræ
i ▀ri▀iung hwan. ö▀er fæ aftir swa tæpt aker æller ængiæ. giældi ater
ska▀æn æftir mæ▀zmanna or▀um. ▀e skulu wæræ twe sum mætæ. §.1. hugger man
störæ fran gar▀i. bötæ .III. öræ. æller dyli mæ▀ ▀rem mannum. Hugger æller
bryter gar▀ swa at ska▀a gaar {gynum} [gönum]. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung
hwan

VI.

Swa skal hæst æller skyuut laghlikæ hæptæ mæ▀ hoffstokki. æller
knæstokki. æller skakheldæ gör si▀æn ska▀æ i aker æller æng ▀a skal han
laghlikæ hem foræ gar▀. ok eghandæ till sighiæ. ▀a scal ▀æt (i) vt öiær
föræ. æller wæræ ▀æt ogilt; {æ} [æn] ▀æt dræpit war▀er. Vm nöta {ætter}
[hæptur] skal man [fiæl] foræ öghæn latæ. æller horn stok. æller ha bændæ.
gör si▀æn ska▀æ. föræ hem foræ gar▀ sum förræ ær sakt. Vm gete hæptur.
Læggiæ stok a halz. æller hældu vm halz. ok foot suinum klouæ a hals. æller
{snæs} (snær) gönum öræn æller ring i trynæ. gör si▀æn ska▀æ. föræ hem
{for} (foræ) gar▀ sum för ær sakt. §.1. Nu wil ▀æn sum eghandæn ær. æy
▀æssu fæ swa ▀iklæ hæptur göræ sum nu ær sakt. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung
hwan. ok fæ liggiæ ogilt æn ▀æt dræpit war▀er. Nu sigher han sik laklikæ
hæptur hafwa giort. hin nekær sum drap witi ▀æt grannæ. ok lutlösir mæn.
ok. nagrannur hfwat ▀ær ær sant wm. Nekær ▀æn sum fæ a. at ▀æn sca▀æ kom æy
af minæ fæ. ▀a dyli mæ▀ e▀e hwærium æftir ▀y sum botin ær till.

VII

Nu skipær man skogh a▀rum a loff æller leghu. ▀a han far æy
siælfwer. mæ▀ witnum war▀er han hindrö▀er af grannum ▀æn sum leght hafwr.
kumma fram hemulz mannæ synum. dyl han skipan sum a. [▀a] witi hin mæ▀
witnum sum leght haf▀i. twem mannum. siælf han ▀ri▀iæ. falz at e▀e bötæ
afftækt i skoghi sum hemsokn. giter han e▀ sin fylt. ▀a taki slika boot sum
han giældi skuldi. æn nokot ær af hanom takit

VIII

Ganger man i skogh annars mæ▀ hund ok bughæ. bötæ II öræ. gör basæ .i.
scoghi hans bötæ .IIII. öræ gör gildri. böta .VIII. [öræ] i ▀ri▀iung hwan.
Lægger arff. æller löper ælgh. aff wintersta▀u. VIII. öræ i hwan. ▀ri▀iung.
§.1. Löper man siælfwr ælgh .i. skoghi sinum. hindrær han nokor. æller
mö▀er. ok ▀rænger han fra fara. ▀a sæti arf i fiæt. ær han fra vm naat
æller twa. ok fæller man dyur mæ▀æn. ▀a agha ▀æn sköt bogh mæ▀ huld ok
{han} (har) sum fældi. ok hin hafwa dyvr sum löpti. {Delæ mæn vm} Delæ mæn
vm löpt. ▀a skulu lotlösir mæn löpt sku▀a. ok æftir fiæti gangæ. ok ▀æn
hafwi dyur sum ▀e till {winnæ} [witnæ]. mæ▀ sinum e▀e. §.2. hafwi ▀æn biorn
ok wargh ok iærf sum we▀er. hafwi ▀e fri▀ ii ængum sta▀. §.3. vm fughlæ.
gildri ok byuræ. wæri lagh sum vm annat gildri. Dyl han. ▀a dyli mæ▀ XII
manna e▀e. ok mistæ gildri

.IX.

Nu ma ængin foræ a▀rum gar▀ rymæ um akær æller vm ængi mæ▀æn hö. æller korn
utæ stander. rætter stæmpnidagh ær vm vinter nat. Riffur förræ. bötæ .VIII.
öræ i ▀ri▀iung hwan. ok ska▀æ giæld. æller dyli mæ▀ XII. manna e▀e

¶ X

Legher bondæ man æller kona. ganger a mat æller malæ mæ▀ bondæ. æller takæ
fæstæpænningæ. skils han wi▀ bondæ för stæmpnu dagh. giældi ater bonda
fæstupænnung. ok swa mykla leghe sum bondæ ▀y fæst hafw▀i.

.XI.

Skiær man a annan ywr marki. æller slaar ok later quært standæ. sighiæ.
till ath ospiltæ. ok {hæri} (wæri) saklös. spillis ▀æt böta sum han aff
för▀æ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan. §.1. {far} [sar] man ior▀ annars mæ▀
olofwi ▀a hafwi forgiort frö sinu. ok ærwi▀i. ok ▀æn hafwi korn sum ior▀ a.
förir han aff awæxt. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan æller dyli mæ▀ XII.
manna e▀e

.XII.

Delæ mæn vm a ganga byæ mællum ▀a skulu minunga mæn mærkiæ witæ ▀eræ i
mællum. hawer annar mærki. ok annar æy. ▀a hafwi ▀æn mærki hafwr. Hawæ ba▀æ
mærki. ok hwærghin minnung skiptæ ▀a {ii} (i) tu synder ▀y. ▀e delæ wm. ok
hafwi halft hwar ▀eræ.

XIII

Far man a skogh annars hugger timber æller tro▀. æller hwat awærkum han gör
a skoghi manz. ▀a bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hfwan. §.1. Far man a skogh
annars mæ▀ fæ sinu i olofwi. ok later (vp) lyktær hans. böta sum för ær
sakt. §.2. Delæ mæn wm skoghi mærki. Sigher annan sik hafwa træ mærki. ok
annar steen mærki. ▀a hafwi steen mærki wi▀zor▀. sigher annær sten. ok
annar byærg. hafwi bærgh wizor▀. sigher annar i bærgh. ok annar i bæk hafwi
bæk wi▀zor▀. Sigher annar i bak ok annar i syo. hafwi sio wizor▀. §.2. Nu
skal minung mærkiæ fylghæ. ok hafwi ▀æn wizor▀ minnung hafwr heghræ. swa
skifptis ok hema i haghum. akrom ok ængiom ok allom sta▀um ▀ær man agher
skifptæ saman. Nu sigher ▀æt wæræ höstæ minning ær ▀æn sum aat hafwr. ok
hafwr si▀æn a▀rum bort latit. ▀a skulu .XII. ▀e minning a ▀ingi pröwæ sum
för ær sakt

X IIII.

Nu scal hwar man sialfwr fiskæwatnum sinum ra▀æ. Far man i kulfiski watnum
annars olowandis. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan. æller dyli mæ▀ .XII.
manna e▀æ. Far i fia fiski. bötæ .IIII. öræ. §.1. Nu kunnu sioar æller sund
liggia byæ mællom. ▀a aghi hwar by notæ dræt. ok nætiæ lagh foræ landi
sinu. Vm smasund ok nor ▀ær æy ligger. almanna le▀ mæ▀ skipi fara gönum at.
▀a aghi sin halning hwar. Ligger almanna lee▀ til hafs. ok fra. Liggi (▀a)
▀ri▀iung obyg▀er i dypi. bygger meræ. taki vp ok rymæ ok bötæ III marker
till ▀ræskiptis. ▀æn agher watn sum land agher. vtan ▀æt see mæ▀ köpe vndæn
gangit. §.2. sio li▀er. ok a li▀er. ▀æt ær eghæn skogh byæmannæ ok allær
til hællur. flat kiol ær almænnunger. ba▀i land ok watn. §.3. Bryter man
fiskiæ huus annars ok taker fiskiæ hans III. alnæ wær▀i. ok war▀er laghlikæ
till wnnin. bötæ XVI öræ malatænum. swa ok fora laxæ gar▀æ. ok laxæ næt.
Far man i laxa fiskæ annars {mæ▀} mæ▀ noot æller næt. æller lyustræ. bötæ
VI marker till ▀ræskifptis. ok fae ater fiskæ. sigher annar fleræ fiskæ
takit hafwa. ok annar syniær. hafwi ▀æn wi▀zor▀ sum wæriæ wil. swa wm han
ok dyl mæ▀ allu. ▀a dyli mæ▀ .XIIII. manna e▀æ. §.4. Dragher man noot i.
sildæwik annars. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan. swa ok ▀e sum riwæ noot.
wtan formans wiliæ. swa ok forseaman æn han rifwr. for allum sæmber .aa.

XV

Nu wil man göra wp af nyæ aker. æller æng. göræ ængin a annars landi. vtan
hans go▀wiliæ sum aa. Vil man takæ byæ æmpnæ aa almænnungæ. ▀a taki a bre▀
wi▀ ▀æn sum förræ {byghæ} [byghdi]. swa ath han hanom ænktæ fortaki. taki
swa skogh sum byæ æmpni swa bre▀æn skogh sum aker ok æng. ær vtmark. taki
twa si▀ær. styltingx rast lankt Swa langh scal styltingx rast wæra. aki
heman foræ sool vm {sca▀u} [sta▀u] tima. gen iulum ok huggi störæ las. ok
kumi ater vm mi▀ian dagh. ▀æt ær laghæ taki. wil han taka till aker æller
æng. ▀a skal han ry▀iæ ▀re dyssiær. ok göra eth hus i fira knutær. ok gangi
vm tæktam. ok mærki tækt mæ▀ .II. witnum. ok wæræ ▀æt lagha tak hans. Delæ
twe vm tæktæ tak. ▀a hafwi ▀æn wi▀zor▀ husit gior▀æ mæ▀ twem witnum. ok
fullum e▀e

.XVI.

Thætta æru lagha hæf▀ir. ▀æt man hafwr. vm ▀ry aar oqui▀æt ok oklandit.
komber si▀æn annær ok {sigh} [sigher] sit wæræ. æa hafwi ▀æn wi▀zor▀ sum
takit hafwr. swa wæri ok wm allæ köpi ior▀ir sum man köper æller [mæ▀]
skiftæ faar. vtan han se owormaghi. æller ær wthlændis. ▀æn ▀ær skuldi a
talæ. §.1. Faræ mæn i almænnung. ok far affrökis tak ▀eræ wm ▀ry aar. ▀a
hafwi ߑn siߑn sum taki wil

.XVII.

Ligger {köpa} mölnæsta▀ boolsta▀a mællum. hafwi haluæn mölnösta▀ hwar
boolsta▀er æller by. Liggi fleræ mölnæsta▀a .i. by. agha swa mykit hwar sum
han a i by. §.1. Delæ mæn wm quærnæ bygning. æller vm nokro ▀e bygning i
watnæ sum ska▀æ gör ▀æt skulu .VI. mæn sku▀æ. hwat ▀e bygning ska▀æ gör
æller æy. wi▀næ ▀e siæx mæn. at ▀e bygning ængin ska▀æ gör. standæ ▀a at
saklösæ. witnæ ▀e at hon ska▀a gior▀æ. taki ▀a vp ok rymæ. ok bötæ .VIII.
öræ i ▀ri▀iung hwan ▀y at ængin ma a▀rum till sca▀a byggia

XVIII

Hwar sum boor a by nytaknum. war▀æ wæghum ywr sin land. boor i fornum by.
hwitæ hwar sin lut sum han a i byæ. hwar æy broor lut sin. ▀a bötæ .VIII.
öræ i ▀ri▀iung hwan. foræ ▀e wæghiæ till kyrkiu liggiæ. ok ▀ingx. ok rættæ
almanna wæghæ. ok ▀orf bro kar wi▀er ok asæ. Vm ior▀broær sum {ligiæ}
liggiæ innæn bækkium ok dikum æller grawm. bööt mæ▀ .III. örum. ok biggiæ
si▀æn. Fællæs ▀æssæ broær nu æru sagh▀æ wæri konunger malzeghandæ at. æn
ængin hawar ska▀a i broo fangit. haffwr nokor ska▀a fangit. ▀a wæri han
malzeghandæ §.1. Allær broær. ok almannæ wæghær skulu .V. alnær bre▀æ wæræ.
hwar sum æy ry▀er almanna wægh. bötæ swa foræ wægh sum for bro. swa scal ok
præst broær byggiæ. ok wæghæ rymæ sum bondæ. æller æfptir laghum bötæ. hær
ær præster ii bondæ laghum. §.2. Lusn. Nyurunz a. Jndalz a. ok angermannæ
.a. ▀ær skulu landzmæn broær. æller fariur vppa haldæ. ▀ær færiæ sum æi
giter bro wærit. fæller nokor ▀æssæ broær. æller færiur bötæ .VIII. öræ .i.
▀ri▀iung hwan. hwar foræ sik. Fællæ allir bötæ .XL. marker. æy war▀er ▀e
boot meræ. §.3. Nu kan folk i broo ska▀a lyutæ ok döör af. liggi han .i.
wa▀a botum .VII. markum. Nu kan ▀em arm æller been bristæ. Liggi .i. wa▀æ
giældum Bryter hæster sik i bro. ok döör af. gilder at .VI. örum skiuth.
half mark koo ok {quindæ} [quighandi] X örtugh. suin faar geet bukker fora
örtugh æn ▀æt ær {örtugh gamalt} vinter gamalt. ær ▀æt twæggiæ aræ. II.
örtughær. ok öræ æn ▀æt ær ▀riggiæ aræ. Summar föl IIII. pænnungæ. ▀y
war▀er ▀e boot meræ

XIX

Swa scal elde war▀æ. brænnur man {skip} [swi▀] i skoghi æller {i lyktum}
[ry▀sl]. ▀em elde scal han war▀æ. vm .V. nætter at han æy sca▀æ gör.
brinder vp vm aker æller ængi. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan ok giær▀i
ater gar▀. brinder skogher böta samule▀. §.1. mællum gar▀æ skal bondæ war▀æ
for sik. ok sinum wærnæ▀æ hionum. brinder vp eth göræ annat ater til ▀akx.
brinder gar▀er alder æller fleræ gar▀æ. ællr by alder. VII. mark wa▀æ boot.
ok XIIII {nnanna} [manna] e▀. falder at e▀e. bötæ .XL. marker. æy ær ▀e
boot meræ ▀yt ba▀æ brinner by ok bondæ

.XX.

Um brand mæ▀ viliæ wærkæ Nu bær man eld. ok wil ba▀æ brænnæ by okbondæ.
war▀er takin mæ▀ blæsændæ {brandi ok bænna} munni. ok brinnændæ brandi. ▀a
skal han till ▀ingx föræ. si▀æn skulu XII mæn swæriæ ▀æt sanast ær wm ▀æt
maal. wæriæ ▀e han. ▀a bötæ ▀æn .XL. marker saklösæn bant ok basta▀æ. fællæ
▀e han. ▀a bötæ alt ▀æt han aa till ▀ræ skifptis. taki en lut konunger.
annan maözeghandæn. ▀ri▀ia alla mæn. bondanum ee fyrst ater giældæ fore lat
sit. ok witi siælfwr lat sit huru mykit ▀æt war. Vvinz æy meræ aat. ▀a a e
bonde fyrst fult foræ sin ska▀æ. ok han skal i bali brænnæ. brænt hafwr
foræ bondæ.

XXI

Molkær kunæ. faar æller geet annars. war▀er bar ok a takin. ok æru witni
till. bötæ .III. öræ. æller dyli mæ▀ III. mannom. molkær ko æru til witni.
bötæ .III. marker till ▀ræskiftis. æru æy witni till. ▀a dyli mæ▀ .XII.
mannum.

.XXII.

Lægger mærki a mærki annars. hwat ▀æt ær döth æller quikt. bötæ .III.
marker æn ▀æt ær bætræ æn halfwr öræ. ær ▀æt halfwr öræ æller minnæ. bötæ
.III. oræ æller dyli mæ▀ III mannum. æller ▀riggiæ öræ boot. dyliæs mæ▀ III
mannum. ok III. marka boot XII. mannom. §.1. Delæ twe vm eet mærki hafwa
ba▀ir eet bolz mærki. ▀a a ▀æn wæriæ {handum} [handa] mællum hafwr

¶ XX III.

Dræper fæ annat fæ. hafwi ba▀æ ▀æt quikæ. ok swa ▀æt dö▀æ. vtan annat fæ se
tæpt æller hæft. ▀a giældi ▀æn allan sca▀i ater ▀æt lösæ ati. §.1. Sarghær
fæ annat fæ. hwat fæ ▀æt hælzt ær ok dör æy aff. ▀æt ær ogilt. vtan ▀æssæ
maal. Spillær man annars yrknæ▀æ fæ. swa at ▀æt ær æy fört at ▀olæ sa▀ul.
æller silæ. ▀a fae hanum ▀æt ater sa▀ul ok silæ fyllær. mæ▀æn hint ær ofört
ok æy længer. Dyl ▀æn sum fæ a. ▀a dyli mæ▀ XII mannum §.2. kunnæ hundæ
bitæ annars fæ. hwat fæ ▀æt ær. ok faar æy döö▀ aff ▀æt ær saklözst. vtan
yrknæ▀æ fæ. ▀æt bötæs sum för ær sakt. dör ▀æt. ▀a giældæ quikt foræ döt.
ok hafwi ▀æn döt. quikt gifwr foræ döt.

.XX. IIII.

Sarghar man fæ manz æller bær. bötæ .III. öræ. ok sca▀æ ater. æller dyli
mæ▀ XII. mannum. §.1. Dræper man fæ manz æller styæl. VIII. öræ boot at
▀ri▀iung hwan. Dræper hund æller stiæl. VIII öræ i ▀ri▀iung hwan. wæri ok
ængin hunder dyrræ at giældom. §.2. Ængin ma annars fæ taka. till nokro nyt
ath hafwa. æy ankostæ hans hwartæ quikt ællr döt. wtan han hafwi loff æller
leghu foræ sik. Taker man hæst annars. baat æller a▀ræ ankosti. kumber sama
dag ater. bötæ IIII öræ. kumber æyswa bötæ .VIII. öræ. §.3. {Brænmer}
[Brænner] man baat foræ manni. æller annat skip. bötæ .VIII. marker till
▀ræskiftis. ok sca▀a. giæld. Brænner snækkiu. bötæ .XL. marker. halft
konungi. ok halft skiplaghi. Vi▀erbo balker lyktæs swa. at lyti hwar ath ▀y
han aa


Hær byriæs ▀ingmalæ balkr ok tæliæs i hanom flokkær XV.

¶ .I: Vm laghman ok bu▀kafwlæ.
.II. Huru man skal rænæ ok hemstæmpnung.
.III. Vm ▀ing ok stæmpnung
IIII Huru man förær ▀ing at manni
V Vm saksætning
VI Vm ▀ingx fall. ok twætalu
VII Huru lagh skulu fæstæs [ok] gangæs
VIII Huru e▀ær standæ. æller atergangæ
IX Huru man scal mætæ foræ a▀rum
X Vm witnis maal
XI Vm domæ ok wæ▀nung
XII Huru kunæ ma witni bæræ
XIII Vm e▀æ takæ. fa takæ ok wæ▀ taka
XIIII Vm fri▀ i soknum
XV Vm landæmæræ


Nu skulu laghmæn takas. ▀a a konungx syslæmæn XII. mæn næfwna. ▀e .XII.
skulu laghman wæliæ. ok syslæmæn skulu hanom domæ i hænder sætiæ. ▀æn
konungx wald hafwr ▀ær till. Laghman a ▀ing sökiæ. ▀a ▀ing a rætlikæ wæræ.
æller konungx breff kuma. §.1. Nu kumber konungx breef æller bu▀ till
{lansis} [landsins]. ▀a scall {lænzmam} [lænzman] bu▀kaulæ wp skæræ. fiuræ
aff hwærium husæby ▀e skulu fram fara ok æy ater. æy skulu ▀orpa karlæ sum
i skoghum boæ bu▀kaulæ bæræ. ok æy ▀æn i {wtöum} [wtöium] boor. ▀æn sum ▀em
næst boor sighiæ ▀em hwat a ▀ingi görs. Hwar sum bu▀kafwlæ fæller æller
willer a mote konungx bu▀i. bötæ .VIII. öræ i ▀ri▀iung hwan. skær lænzman
wp bu▀kaufla. ok wil soknæ ▀ing hafwa. han scal bondæ fran bondæ bæræ. hwar
han fæller bötæ .IIII. öræ. Delæ ▀er wm bu▀kaulæ. hafwa ▀æn wizor▀ bu▀kaulæ
wil fram witæ

.II.

Agher man giældi a▀rum alin. örtugh æller meræ. ▀a skal han foræ gar▀ hans
gangæ mæ▀ .II. mannom. ok giæld kræfwiæ. giælder han i fæm nattom. wæri
saklöz. giælder æy bötæ foræ wphald .II. öræ ok giældæ si▀æn. Swa skal man
pænungæ kræfwiæ. hwat ▀e aru fleræ ællr færræ. Nu wil man æy pænningæ
[giældæ]. ok æy laghbyu▀æ. ▀a scal han annan timæ fora gar▀ gangæ. ok
kræfwiæ ba▀æ giæld ok wp hald. ok hem stæmpnæ wm .III. nætter. gi▀lder æy
▀a. bötæ ▀re marker till ▀ræskiftis. æller dyli mæ▀ XII. mannum

.III.

Lansman a soknæ▀ing hafwa. twem sinnum um hwart aar. ok (ay) fleræ. vtan
konungx bu▀ komæ soknæmæn skulu sik ▀ingsta▀ witæ. hwar ▀e gitæ wtæn a
kyrkiu bolæ. §.1. A man sak at manni. ▀a skal man hanom a ▀ing stæmpnæ
kumber han æy til swaræ. ok hawr æy forfal. bötæ ▀ingwitæ .IIII. öræ. ok
▀re marker foræ swaræ lösæ. æru ba▀ir a ▀ingi till talandæ ok swarændæ. ok
dömis malit til fæbotæ. ok wil æy fæstæ. ok æy motæ domæ wæ▀iæ. ▀a ma
malseghandæ ok lænzman fæstæ af hanum kræfwiæ ▀rem sinnum a ▀y ▀ingi

.IIII.

Nu wil han æn æy ▀a fæstæ. ▀a kalla lænsman ▀ing foræ gar▀ hans. ok æru ▀e
allir i {firæti} [fyratighi] marka fri▀i ▀it faræ. ok satiæ ▀ing foræ gar▀æ
hans. ok æn ▀a ▀rem sinnum fæstæ be▀æs. fæster æy æn ▀a skulu .XII. mæn i
gar▀ ganga. ok mætæ wt sak hans aller æptir domi. §.1. vill han mæ▀ wighi
wæriæs. ▀a wæri ogilder ok sua hans fylgha. ok ▀e [æru] i. LXXX marker
fri▀i sum konungx mæn fylghæ. hwar lænzmanni gör fylghæ fal. bötæ .III.
marker. §.2. vil han wædiæ ▀ing fran gar▀i. ▀a wæ▀iæ {vndir} [mæ▀] ▀re
markom. vndir landzens book ▀a ma æy mætæs ok æy skiflæs fora hanom. för æn
wæ▀ æru wt rönt. §.3. gifs dö▀um manni sak ▀æt æy war a quikkan kiært ▀a
standæ dul for dö▀um {æ} [æn] dult giter. giter æy dult. ▀a ærfwi hwar swa
leet sum liuft

V

Swa skal man sak sætiæ annan foræ gar▀i mæ▀ .II. vithnum at kyrkiu æller a
▀ingi Delæ ▀e. annar sigher sak sagha waræ. ok annar æy. ▀a hafwi ▀æn
wizor▀ sak kallær sagha. wæræ mæ▀ twem vitum. ok XIIII manna e▀æ. Falz at
e▀æ. bötæ luin

.VI.

Gör skiplagh alt. æller sokn. ▀ing fal fori lænsmanni. ▀æn dagh ▀æt ær
rætlikæ stæmpnt. bötæ .III. marker. ok hafwi ▀ing ▀æn dagh ▀ær næst ær.
kummæ æy ▀a. bötæ {.III.} (.VI.) marker ok ▀e maal stæfnis till landz ▀ing.
Sighi bönder sik a ▀ingi hafwi wærit ok lænsman nekær. ▀a sculu ▀æt XII.
mæn witæ hwat ▀ær ær sant wm. wær ▀e {næmdd} (næmpd) bönder. wæri saaklöös.
fællæ ▀e ▀em. bötæ sum för ær sakt. §.1. Giwr man a▀rum sak a ▀ingi. {wm
▀æt maal lagha} (▀a skal han samu talu) framhaldæ sum han förstæ till
taker. Skipter han talu. ok witnæ {sua} swa XII. mæn bötæ .III. marker till
▀ræ skifptis. ær ▀æt ok swarundin wæru lagh samu

.VII.

Gifwr man a▀rum sak a ▀ingi. wm ▀æt maal. lagha maal ær. byu▀er ▀æn lagh
foræ sik swara skal ok hin wil æy wi▀ taka. læggiæ ▀a ni▀er ok taka til tak
a ▀ingi. ▀y. ▀er æru ba▀ir wi▀. ok biu▀a si▀æn {for} (foræ) gar▀i ▀e lagh.
swa sum han hafwr ▀ær siælfwr wi▀er takat. §.1. XIIII. manna e▀e. ok .VIII.
fasta e▀e. skal vm X. nætter byu▀æ innæn soknæ. ok innan ▀ri▀iungx. vtan
▀ri▀iung vm .XV. nætter landæ mællum wm XXX. nætter. allir e▀ær sum minnæ
æru byu▀æs wm fæm nætter vtan soknæ ok innæn ▀ri▀iungx sum förræ ær sakt.
æy ma e▀ wm frdagh flytiæ ok æy {wm} [a] helghum timæ. ok æy i gen fastum.
§.2. ▀a ▀æssær e▀ær skulu föræs. ▀a skulu e▀ær takær frammi wæra. skill ▀em
wm e▀zor▀. ▀a a han witæ mæth II mannum för {swæriæ} [hwariu] han hafwr
skilt. ok gangi si▀æn lagh sin. §.3. Nu ær laghlikæ till sakt. ok hin wil
æy komæ. bi▀æ ▀a till sool satter. æn æy ær hælg foræ. ok witnj si▀æn foræ
lutlösum mannum at han ▀ær war mæ▀ sinum e▀æ mannum. sigher annar e▀ wæræ
bu▀in ok annur æy. hafwi ▀a ▀æn wi▀zor▀ e▀ sigher bu▀in wæræ mæ▀ .II. mannum

VIII

Swa sculu e▀ær standæ at laghum. XIIII mannæ e▀. ok .VIII. fastæ e▀. han a
standæ wm ▀re gen fastær. mot iulum ok mæ▀sumbry. ok mikiælz mæssu æru æy
för▀æ innan ▀æt. ▀a wærin fældir. ▀e e▀ær sum minnnæ æru standæ vm twa geen
fastær. §.1. æy ma fasta vp a dæ▀æn man föræ. ær annar dö▀er af ▀em sum
wi▀er köptæs. witi köp sit æller guldit mæ▀ II mannum. ok XIIII. manna e▀æ
▀a a han swa swæriæ. at ▀ættæ fik iak mæ▀ .VIII. fastum. æller galt. ok
witnis mæn wi▀ wæræ. Uitni agha swa swæriæ. at ▀er wi▀ waru. VIII. fastær
gifnir wara. æller taknir. §.2. Ganger man e▀ utan dom ok skiæl. wæræ
ogilder. ok ▀e vndir skript sum e▀ sworu.

.IX.

Nu ær man laghfælder. ok lænzman wil han sökiæ. ▀a skal ▀ing till by hans
kallæ. ok mæ▀zmæn .i. gar▀ hans næmpnæ. ▀æt æru .XII. mæn hwarti lænsman
æller laghman skal i. gar▀ {gar▀} gangæ. ok ængi mæti gar▀a. gangæ ▀e i
gar▀ bötæ .III. marker. mæ▀smæn sculu löözoræ mætæ. (ok) ganganz fæ. winz
æy ▀æt till. ▀a scal mæti korn ok hö. winz æy ▀æt till ▀a skal hus mætæ.
winz æy ▀æt til ▀a scal wm eghnit mæta. winz ok æy ▀æt til. ▀a biter ok mæt
(i) bool bondæns ▀ættæ mæt skal mætæs foræ ▀em sum fæstæ a ▀ingi ok ængin
ræt wiliæ göræ æller giældæ a rættum stæmpnu dagh. ok swa foræ ▀em mannum
sum hwærtæ wiliæ fæstæ æller ræt göræ. vtan ▀ryskis a ▀ingi §.1. Forö ior▀
▀e {mætni} [mætin] war▀er. wæri stæmpnu dagher IIII mana▀æ. Lösir bondæ
æller frænder hans. innæn ▀æn stæmpnu dagh wæræ ▀eræ. lösir æy. ▀a hafwi
▀æn ior▀ sum mætin war

X.

Uitni ma. ængin a annan byu▀æ wtan for ▀æsssæ maal draap. saar. raan.
{alla} [allasta▀i] æller a wæriændæ wi▀zor▀. bær man vitni ok fyller æy
byr▀ sinæ a ▀ingi. æller at kyrkiu. bötæ III. marker [fore] skrok witnj swa
mangir ▀ær æru. bötæ hwar foræ sik. §.1. Æi ma fa▀er æller son æller bro▀er
witnj bæræ. æller i e▀um satandæ hwar ▀eræ mæ▀ a▀rum. ok æy ▀æn man i
skriptum ær. mæ▀æn han vtan kyrkiu stander

XI

Dömir laghman dom sin a ▀ingi laghkalla▀æ ok wæ▀iær {æftptir} (æfptir)
wæ▀iær ængin motæ hanom. ▀a wari domber hans gilder. hwat ▀æt ær wm e▀æ
æller vm pænningæ. hwar a hans dom delær vtan wæ▀ning. bötæ .III. marker
[Hwar] sum wæ▀iæ wil. wæ▀iæ a ▀ingi ▀re marker vndir lansins bok. ok til
tak. ok standi maal i quarsta▀i. ▀ær till mal ær wt rönt

XII.

I ▀æma malum ma kuna swæriæ. ok witni bæræ. ▀æt ær ▀æt förstæ æn
hun ær ▀a innæ barn fö▀æs. hwat ▀æt fö▀æs döt æller quikt æller {hwew}
(hwem) hun barnafa▀er næmpner; annat ær ▀æt. æn fæ gör andræ fæ ska▀a æller
man för fæ. æller fæ gör manni

X III

Quæl man e▀æ takæ. æller wæ▀iæ taka. ▀a gifs taka wald. oc witæ sik i tak
mæ▀ II. mannum ok siælfwr han ▀ri▀i. æn han wi▀ gangær. at han taki war.
Dyl han ▀æt han taki war. witi ▀æt XII mæn ▀e a ▀ingi waræ. Vitnæ ▀e han
till taka. ▀a böti taki ▀re marker. ok bondæ fyllæ {wi▀or▀} (wi▀zor▀) sin.
wæriæ ▀e han. at han æy taki war. ▀a ær ok bondæ fallin at wi▀zor▀um. §.1.
Sigher annar sikhafwa e▀æ takæ. ok annar fæ takæ. witi ▀æt XII mæn dyl han
fastu. witi ▀æt ok XII. mæn hwat fæst war. æller hwem fæst war. {hwart}
[hwar] sik giter wart foræ malsattæ. wæri war▀er foræ allum mannum

¶ .X. IIII.

Thætta ær fri▀er i. soknum. iulæ fri▀ ganger in IX nattum for iul. ok wt XX
dagh iulæ. war fri▀er ganger (in a) litlæ gang daghæ. ok wt vm botulfs
mæssu. An fri▀er ganger in vm pæ▀urs mæssu. ok wt wm michiæls mæssu. i
▀æssum fri▀ ma ængin {ma ængin} annan lagh sökiæ. æller forgangæ. vtan foræ
war öl frökorn. ok war bild. ▀æt ma kræfwiæ. ok hem stæmpnæ. ok swa vm
konungx gamblæ wtgær▀ir. huru ▀e ater stander. ▀ænnæ fri▀ a ok waræ. mæ▀æn
konungx rætter skatman ær .i. landinu. hwar sum ▀ænnæ fri▀ bryter nokon af
▀em nu ær sakt. bötæ .III. marker till ▀ræ skiftis J hwarfri▀i. ok anfri▀i
ma man lagh sin föræ. hælder æn han fallin war▀er. §.1. knifslagh ok bughu
skut ▀æt ær konungx ensak .XL. marker. ok malseghandæ. ok allæ mæn taki
æftr landzlaghum. §.2. Nu skal hwar wigher man sum atartan ara gamal ær
hafwa .V. folk wakn. swær▀ æller öxæ. iærnhat. skiold bryniu. æller musu.
ok bughu mæ▀ III. tyltum arfwæ. §.3. Hwar fri▀ wakn förær til ▀ingx mæ▀
sik. vtan konungx manz orlof. bötæ .III. marker. §.4. Hwar sum gaar obu▀in
a konungx manz gengær▀ sum konungx æghæ ær. bötæ .X VI. öræ. æn i bondæ
æghæ bötæ .VIII. öræ

¶ X V

Swa skifptis landum II konungæ. mællum. at swerikis ok norikis byriæs i vlu
▀ræski. ok le▀er æptir ysmæ XV. wiknæ langum. ▀a a norikis konunger for
wæstan ok synnæn. æn swerikis konunger for östæn. ok nor▀æn. ▀a le▀ur or
ysmæ ok i skata kiældu. ok i bækkæ ▀orusgæ ok i maru bæk. ok i brækku. a
strintungx e▀e. aff ▀e brækku. ok i honu bærgh. ▀æ▀æn ok i hællu. ▀e ær
stander i ior▀a wirklikæ. ok runir a hognær. ▀æ▀æn ok i firi ass i fæningæ
skallæ. ▀æ▀æn ok i ▀or▀ungæ gra▀. swa ▀æ▀æn ok hwitæ holmæ wæster. ▀æ▀an ok
i öso▀æ. swa i biornso▀æ. ▀æ▀æn ok i siksio▀a. ▀æ▀an ok i hwitæ stiorn. ok
ii alfwr aass. swa ▀æ▀æn ok i hovær höghæ. aff houær höghæ. i konungx hællu


17900 ord